Zpráva o semináři Vady při zhotovování staveb

Praha  14-05-2010 

Pražská oblastní pobočka uspořádala dne 14. 4. 2010 " vícevrstevný" seminář na téma " Vady při zhotovování staveb".

Seminář otevřel Ing. Jiří Šebestík, člen dozorčí rady České společnosti pro jakost, přednáškou na téma "Co skrývá pojem kvalita" (kvalita jako životní filozofie), která přiblížila zejména smysl pojmů spojených s certifikátem kvality ISO 9001 a důvodů pro jejich uplatňování ve stavební praxi. Další přednášky se zabývaly praktickými ukázkami vad a jejich příčinami.

Přednáška doc. Ing. Karla Drozda na téma "Poruchy na stavbách v důsledku nerespektování lokálních geotechnických poměrů" byla zaměřena na chyby při zakládání staveb a na možné důsledky změn geologických a hydrogeologických poměrů v okolí již hotových staveb. Podrobně byly také rozebrány důsledcích nedostatečného inženýrskogeologického průzkumu a důsledcích chybných technologických postupů při zakládání.

Přednáška Ing. Marka Novotného /AWAL/ byla zaměřena na příčiny vad izolací a byla doplněna bohatou fotodokumentací konkrétních případů, zjištěných v poslední době na pozemních stavbách. Letmo byla zmíněna i izolace mostovky Karlova mostu, prováděná v současné době.

O příčinách vad střech informoval Ing. Ladislav Bukovský zejména předvedením praktických ukázek nekvalitně provedených konstrukčních detailů.

Přínosem byla účast vedoucí pracovníků odborů z makléřské pojišťovací společnosti AON a právníka z advokátní kanceláře Oškrdal, Hlucháň a Surga.

Diskuze vedle technické problematiky zasáhla i do oblasti pojištění při projektování a zhotovování staveb a pojištění autorizovaných techniků a inženýrů prostřednictvím ČKAIT. Několik diskusních příspěvků ze zabývalo také úrovní výkonu funkce technické dozoru při stavbě a příčinami nedostatečné úrovně této činnosti .

V Praze dne 21. dubna 2010

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky