Zpráva z "technického čtvrtku" na téma

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ CYKLODOPRAVY V PRAZE

Pražské o. p. ČSSI se podařilo získat představitele občanského sdružení AUTO*mat pana Víta Masareho pro přednášku na téma v nadpisu uvedeném, s podtextem: Může Praha  využít cyklodopravu jako Vídeň? Jak toho dosáhnout?

Přednášku, pořádanou ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT dne 16.10.2014 , navštívilo 26 zájemců, kteří pozorně vyslechli úvahu a argumenty na dané téma.

Pan Vít Masare v úvodu představil sdružení AUTO*MAT jako společenství, které si vzalo za cíl podporovat spolupráci s politiky, rozumné využívání aut a také dohled na využívání veřejných peněz.

Prezentace byla dobře připravena (viz příloha), argumenty na podporu rozvoje cyklistiky se opírali zejména o srovnání cyklodopravy v Praze a ve Vídni, jakož i o závěry z konference „pohyb městem na kole“, uspořádané v roce 2013 ve Vídni s účastí cca 1400 delegátů z celého světa.

V diskuzi přenášející vysvětlil, v čem je podstata úspěchu Vídně: dlouhodobý plán (10 let – dopravní" masterplan"), včas předem projednaný na dotčených úrovních a následně důsledně kontrolovaný (včetně financování).

V diskuzi byla také otevřena otázka, kam ve městě s dopravou – tedy která část pod zem a která na povrchu; zmíněno bylo v té souvislosti řešení horní části Václavského náměstí, kde v poslední době dochází ke změně proti dříve schválené koncepci.

Výbor o.p. děkuje přednášejícímu za zajímavou přednášku, umocněnou jeho osobním zaujetím a přesvědčením, což úrovni přednášky prospělo.

Původní prezentaci k přednášce si můžete prohlédnout ZDE.

 

autor zprávy: Jiří Hájek, o.p. ČSSI – Praha

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky