Aktuality Spolek absolventů FIS 56

SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS ´56 (n+20) po 63. letech

ZPRÁVA o n+20. Sněmu absolventů FIS 56 - po 63 letech

titulni

Stejně jako v předchozích letech se  n+20. Sněm absolventů FIS 56 sešel poslední pondělí v květnu, tedy dne 27. 5. 2019. Bylo rozesláno 46 pozvánek cestou e-mail (absolventům i rodinám pozůstalých) a 3 pozvánky tradiční poštou. Na pozvánku reagovalo 10 spolužáků žádostí o omluvení neúčasti z různých, převáženě zdravotních důvodů. Gusta Adámek jako důvod uvedl rekonvalescenci po úrazu, který utrpěl při jízdě na kole.(Uvádí se i jako varování před přemírou pohybových aktivit v tomto věku. I pro příští rok je sněmování v plánu.)

Seznam omluvených: Adámek, Cmíral,  Chmelířová, Kaplan, Poljak, Stodola, Vrbatovi, Švic, Urbánek, Viktorin.

K prohlídce břehů Vltavy a Čertovky se ve stanovenou dobu dostavilo 7 zájemců (viz foto, kde je, ale je 5 z nich). Hodina na palubě plavidla VODOUCH utekla jako voda, informace prostřednictvím sluchátek i pohoda na palubě se zhruba shodovaly se zážitkem v minulém roce.

I pěší přesun do sněmovní síně v Klubu techniků se obešel bez problémů. Tam již čekali ti, které plavba letos nelákala, a tak bylo možné kolem 15. hodiny Sněm zahájit.

Předseda Spolku absolventů FIS 56 se ujal přípitku a zakončil svůj úvodní projev zdravici a výzvou, abychom se všichni – v zájmu co největší účasti na Sněmu v příštím roce – opatrovali. Nechyběla ani úvaha, zda by nebylo od věci připravit pro příští účastníky jmenovky. 

 

 

Sněm absolventů ČVUT - FIS 1956 (+19) po 62 letech

ZPRÁVA o n+19. Sněmu absolventů FIS 56 - po 62 letech

 

V pondělí dne 28. 5. 2018 byl krásný, lehce podmračený den, na Karlově mostě bylo veselo (1), ale v nejbližších hodinách se přesto dal očekávat drobný, místy až vydatný déšť. Přesto se již krátce po poledni vyskytlo pár jedinců, posedávajích pod sochou Karla IV, aby nepromeškali sjednaný čas nástupu k odbavení na exkurzi „Pražské Benátky“. Počet zájemců se průběžně měnil v rozpětí 11-24 osob, poslední změna přišla v sobotu večer, a nakonec se ustálil až při nástupu na loď.

 

Sněm absolventů FIS ´56 po 61 letech

Zpráva o n+18. sněmu absolventů ČVUT FIS 56

Ve shodě s usnesením sněmu v roce 2016,  ale přece jenom především na základě včas elektronicky rozeslaných pozvánek, se v pondělí dne 29. května 2017 sešlo postupně celkem 23 absolventů.

Sněm byl zahájen doprovodným programem, pro který byla zvolena prohlídka trasy budoucí části Silničnho okruhu kolem Prahy (SOKP), jmenovitě stavby  517 Ruzyně –Suchdol. Jízda kolem budovy ČI IRK byla využita k informování  účastníků o parametrech tohoto objektu. Celkem 10 kolegů se sešlo na stanici tram. č. 17 u nádraží Holešovice a ve 13.30 hod nastoupili do autobusu.

 

Pozvánka na sněm po 61 letech

Pozvánka pro absolventky a absolventy ČVUT – FIS 1956

a jejich rodinné příslušníky ke společnému (n+18.) shromáždění

po 61 letech v pondělí dne 29. května 2017

pozvánku v PDF formátu můžete stáhnout ZDE.

 

ZPRÁVA O n+17 SNĚMU SA FIS dne 30.05.2016

při 60. výročí promoce

14. dubna roku 1956 složila část absolventů ČVUT – FIS slib do rukou rektora prof. Teodora Ježdíka. Po 60. letech se jich –již menší část- shromáždila v Klubu techniků na Novotného lávce, snad i aby si jeden každý zhodnotil, jak se mu podařilo slib plnit a aby si také vyzkoušel paměť při setkání se spolužáky.

K přípravě tohoto výročí byl výbor vyzván Usnesením n+16 Sněmu z 25. května 2015; tam mu bylo mimo jiné uloženo, aby se tradičně postaral nejen o vhodný program, ale zejména o zpracování a vydání sborníku fotografií a zpráv o činnosti SA FIS 56 v období od výročního Sněmu v roce 2006.

Jak se to podařilo?

Představa, že většina zájemců bude preferovat program s co nejmenšími přesuny pěšky, se ukázala jako správná. Program byl proto usměrněn nejprve na letmou prohlídku mostu přes Vltavu v Troji a prohlídka tunelu v úseku „ Blanka", ty byly absolvovány autobusem. Potřebné informace byly připraveny písemně a doplněny prospektem „ Tunelový komplex Blanka", který věnoval zhotovitel tunelu.

O druhou a hlavní část programu, prohlídku nové budovy Fakulty architektury*/ a setkání s vedením ČVUT, se postaral Jiří Schandl. Připomenul, že před třemi léty jsme navštívili renovovanou budovu našich studií v Trojanově ulici, a tak volba navštívit místa studií našich následovníků v Dejvicích měla svou logiku. Další skutečností pak je, že nová budova fakulty architektury je vysoce hodnocena a že sousední oválná budova Národní technické knihovny, sloužící též studentům ČVUT, získala titul Stavba roku.

 

Záznam o n+16. sněmu

Sněm absolventů ČVUT - FIS 1956 po 59 letech

Setkání absolventů FIS 1956 se uskutečnilo, tak jak bylo ohlášeno, dne 25. května 2015.

Dvacetičlenná skupina spolužáků se sešla ve vchodu do metra "Staroměstská" ve 14 hodin k prohlídce nově otevřeného úseku metra Dejvická- nemocnice Motol. Průvodcem byl tiskový mluvčí Metrostavu pan Ing. František Polák, který nám v každé nové stanici podal informace o přípravě a průběhu výstavby, o nejasných plánech investora k průběhu trasy a její funkci, což zavdalo příčinu k mnohým změnám v průběhu výstavby. Přesto všechno proběhla výstavba mimořádně rychle a to díky razícím štítům a nezasahování politiků do problémů stavby. Stavba se nám líbila, obdrželi jsme firemní publikaci o stavbě a za pěkný výklad jsme panu Polákovi poděkovali.

Prodloužení trasy A metra v úseku Dejvická - Nemocnice Motol bylo realizováno v letech 2010 - jaro 2015, projektoval Metroprojekt, sdružení zhotovitelů vedl Metrostav, délka trasy 4,6 km, 3 podzemní stanice a jedna povrchová. Počítáno s dalším prodloužením do letiště Ruzyň.

Ve stanovený čas se účastníci exkurze připojili ke skupince čekajících v místě konání sněmu, kde kolegyně Míla Baštová zajišťovala organizaci. Po chvíli čekání na předsedu doc. Boh. Kubáta se za jeho nepřítomnost a za omluvenou nepřítomnost kol. Hájka ujal řízení sněmu J. Schandl. Ten při zahajovacím přípitku přivítal účastníky, omluvil nepřítomné řádně omluvené (Balek, Hájek, Kaplan, Pavel, Zeman), postěžoval si na nedostatek informací o trvalých ztrátách našich kolegů a věnoval jejich památce tichou vzpomínku.

 

Sněm absolventů ČVUT - FIS 56

Pozvánka pro absolventky a absolventy ČVUT – FIS 1956 a jejich rodinné příslušníky

ke společnému (n+16.) shromáždění po 59 letech

v pondělí dne 25. května 2015

pozvánku v PDF formátu můžete stáhnout ZDE

 

setkání po roce

cvut_znak_PRAHA  Výbor Spolku absolventů FIS 56 pro přípravu akcí a udržování jejich aktivity
 

Zpráva o sněmu absolventů FIS 56 po 58 letech

Ve shodě s usnesením sněmu v roce 2013, ale přece jenom především na základě včas elektronicky rozeslaných

pozvánek, se v pondělí dne 26. května 2014 sešlo postupně celkem 30 absolventů, a to:

Míla Baštová, Dagmar Červenková, Jaroslav Formánek, Jiří Hájek (Lásenice), Arnošt Hanzl, Jaroslav Kaplan,

Pavel Karlický, Zdeněk Knot, Jaroslav Komár, Jan Konopáč, Jiří Georg Kraus, Ivan Krajčík, František Krýsl,

Václav Kučera, Josef Lepka, Miloš Mareš, Jiří Palas, Jaroslav Pasler, Ota Petránek, Josef Polák, Martin Poliak,

Miroslav Prokop, Bohuslav Salavec, Miroslav Sedláček, Jiří Schandl, Ladislav Skála, František Smrčka,

Vitalij Švic, Jiří Viktorin a možná, že ještě někdo, ale nezaznamenal se do adresáře!

Jako hosté se zůčastnily také paní Krejčíková, paní Schandlová a paní Hájková.

 

Pozvánka na sněm 26. května 2014

Pozvánka

pro absolventky a absolventy ČVUT – FIS 1956 a jejich rodinné příslušníky

ke společnému (n+15.) shromáždění po 58 letech

v pondělí dne 26. května 2014

pozvánku v PDF formátu můžete stáhnout ZDE

 

 

zpráva

O sněmu absolventů FIS 1956 po 57 letech,

konaném dne 27.5.2013

Na podkladě mailové pozvánky a pobídnutí od kolegů, dostavilo se cca 20 absolventů k budově bývalého sídla FIS v Trojanově ulici a zde absolvovali prohlídku této, pod pečlivým dohledem památkářů, zcela renovované budovy. Správce budovy pan Petřík na jednotlivostech poukázal na náročnost rekonstrukce s cílem navrátit budově původní podobu, což se, sice s obtížemi při zajišťování některých materiálů, celkem povedlo. Zvláště poukázal na zcela funkční technologii zatemňování rozměrných oken v aulách v původním provedení z roku 1898.

poslucharna

sraz_2013

quido_zarubasraz_20131

Účastníci pátrali, leč marně, po bývalých prostorách studijního oddělení, vybavených podiem u okýnka Poldy Štechera. Stejně tak nedošlo k identifikaci kabinetu celosvětově známého Servíta j.v., zřejmě v té době byly mnohé prostory rozděleny příčkami.

Účastníci, ani po hodinové prohlídce nerozděleni, ukončili návštěvu společnou fotografií z přístroje Mirka Balcara a odebrali se do sněmovních prostor.

sraz_20132

 

Strana 1 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky