Členové

Ing. Miloslava Melounová

- předsedkyně ČSVH ČSSI

 

Ing. Luboš Káně

- předseda ČHIS, odborné společnosti ČSSI

 

Ing. Jan Matička

- přizvaný člen Exekutivy ČSSI

 

Ing. Milan Havlišta

- přizvaný člen Prezidia ČSSI

- předseda Revizní komise ČSSI

 

Ing. Karel Hegenbart

- přizvaný člen Prezidia ČSSI

- předseda pracovní skupiny pro legislativu ČSSI

 

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

- přizvaný člen Prezidia ČSSI

- děkan FSv ČVUT v Praze

 

prof.Ing. Rostislav DROCHYTKA, CSc.

- přizvaný člen Prazeidia ČSSI

- děkan FAST VUT Brno

 

prof.Ing. Martina PEŘINKOVÁ, Ph.D

- přizvaný člen Prezidia ČSSI

- děkan FAST VŠB-TU Ostrava

 

Strana 3 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky