PRESTA 2000 - 2002

image001Přehlídka stavebních realizací Jižních Čech v období 2000 - 2002

Stavby oceněné titulem PRESTA

Nemocnice Strakonice – rekonstrukce a přístavba pavilonu interny

V kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY – REKONSTRUKCE S DOSTAVBOU za příkladně provedenou rekonstrukci a přístavbu náročného zdravotnického zařízení. Za netradiční a dobře zvládnuté použití dřeva, za profesionální péči o každý detail, jeho invenční a účelný design a kvalitní řemeslné provedení, včetně optimistického barevného řešení.

Stavebník: Okresní nemocnice Strakonice

Projektant: A + U DESIGN, spol. s r.o., Č. Budějovice, A.D. atelier České Budějovice

Zhotovitel: Jihospol Strakonice a.s.

image002
image003

Gymnázium Písek - dostavba tělovýchovných  a učebních prostor

V kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY – NOVOSTAVBY za slohově čistý soudobý architektonický výraz přesahující rámec regionu. Za citlivé začlenění tvarově výrazné novostavby do prostředí městského vnitrobloku, za vtipnou kombinaci hmot a přírodních povrchů materiálů, za nápaditý architektonický detail a jeho kvalitní řemeslné zpracování.
Stavebník: Gymnázium Písek

Projektant: FACT v.o.s., Ing. arch. Vladimír Krajíc, Ing. arch.  Libor Monhart

Zhotovitel: KOČÍ a.s., Písek

Obytná vila BMS Touristik Český Krumlov

V kategorii RODINNÉ DOMY A BYTOVÉ STAVBY - NOVOSTAVBY za hmotově zajímavé řešení objektu obytné vily a za citlivé zakomponovaní do náročného terénu. Vtipné dispoziční řešení poskytuje atraktivní výhled na historické městské jádro. Kultivované užití stavebních materiálů a precizně zpracovaný detail evokují architektonickou čistotu funkcionalistických staveb.

Stavebník: BMS Touristik s.r.o. Český  Krumlov

Projektant: SP STUDIO s r.o., Č. Krumlov, Ateliér TEKTON Praha, Ing. Krejčí, Ing. arch. Šmondrk

Zhotovitel: VIDOX spol. s r.o. , Český Krumlov

image004
image005

22 bytových jednotek s lékárnou Trhové Sviny

V kategorii RODINNÉ DOMY A BYTOVÉ STAVBY za nápadité  hmotové  ztvárnění  nároží a navazující  proluky v centrální části města, kvalitní zpracování stavebních detailů a design funkčních doplňků. Klasicistické tvarosloví nárožního objektu ve spojení s tvarovaným objektem v proluce vytváří příjemné architektonické napětí kontrastem klidné a dynamické hmoty, zdůrazněné kultivovanou barevností.

Stavebník: Město Trhové Sviny

Projektant: Ateliér Urbanec, Č. Budějovice, Ing.arch.Zdeněk Urbanec

Zhotovitel: Sexta spol. s r.o., Č. Budějovice

Oprava hydrostatického jezu Huber-Lutz, Loučovice

V kategorii VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY za pečlivou rekonstrukci a znovuzprovoznění historicky významné kulturní a technické památky. Jedná se o unikátní vodní dílo, již jediné svého druhu v Evropě. Původní jez ztratil svůj význam po vybudování vodního díla Lipno. Zavedením vyššího sanačního průtoku vznikly podmínky pro rekonstrukci jezu, která byla provedena na základě pozůstatků původní dokumentace.

Stavebník: Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice

Projektant: Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o., České Budějovice, Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava

image006
image007

Komunikační propojení Stromovky a centra města České Budějovice lávkami přes Vltavu a Malši

V kategorii DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY za velmi zdařilé bezbariérové přemostění Vltavy, pozoruhodné neobvyklou štíhlostí a elegantním průvěsem nad hladinou řeky. V ČR za prvé použití konstrukčního betonu z umělého kameniva LIAPOR pro předpjatou konstrukci štíhlé železobetonové desky. Jedná se o příkladnou spolupráci statika s architektem, kdy statik maximálně odlehčí konstrukci a architekt ji zapojí do tvarovaných mostních opěr s pylony a tím vytvoří jeden konstrukční a architektonický celek.

Stavebník: Statutární město Č. Budějovic

Projektant: A1 spol. s r.o., České Budějovice, VPÚ DECO PRAHA, a.s.

Zhotovitel: JHP mosty s.r.o., Praha, provozní středisko Č. Budějovice

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky