PRESTA 2002 - 2004

Přehlídka stavebních realizací Jižních Čech v období 2002 - 2004

Stavby oceněné titulem PRESTA

Vyhlašovatel: Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) za spolupráce České komory architektů (ČKA), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) udělují

V kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY - novostavby  

Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech - stavbě

 Vstupní terminál nemocnice

Za urbanistickou koncepci a kultivované architektonické pojetí stavby. Za kvalitní návrh i zpracování detailů. Stavba je kvalitně a velmi dobře technicky provedena. Objekt vymezuje jednoznačně areál nemocnice k veřejnému komunikačnímu prostoru, který může vytvářet kvalitní městský prostor, kde již v současnosti dominuje historická budova. Pozitivní skutečností je, že se takto stavba vhodně začleňuje do struktury města.

Stavebník: Nemocnice Č. Budějovice a.s.

Projektant: A + U DESIGN, spol. s r.o. Č. Budějovice

Zhotovitel: MANE stavební s.r.o. Č. Budějovice

pr_03pr_04

 

 
pr_01pr_02
V kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY - rekonstrukce
Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech - stavbě IGY Č. Budějovice
Za prvotní investorský počin velkorysé investiční akce, která má pro život města velký význam. Za zdařilou koncepci regenerace původní zástavby s novou funkcí. Dále za kultivovaný a svébytný charakter architektury, technické řešení i kvalitní provedení.
Stavebník: ING Real Estate development Č. Budějovice
Projektant: ATELIER 8000 spol. s r.o., Č. Budějovice
Zhotovitel: STRABAG a.s. Pozemní stavitelství Č. Budějovice

 

V kategorii DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY
Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech - stavbě
Projekt EII-1 Silnice I/20 Písek 7. stavba
Za velmi zdařilé začlenění komunikace do reliéfu terénu , za technické řešení úspěšně zvládající vedení trasy ve výškově a směrově obtížných podmínkách a za komplexní řešení stavebního díla jako celku.
Stavebník: ŘSD Praha. správa Č. Budějovice
Projektant: Pragoprojekt a.s., Č. Budějovice
Zhotovitel: STRABAG, a.s. OZ Č. Budějovice, oblast Střed v rámci Sdružení Písek

 

V kategorii VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech - stavbě
Rozšíření kanalizační sítě sběrač B J. Hradec
Za investorský počin a realizaci díla ve vysoké kvalitě. Za vedení trasy v obtížných podmínkách. Důležitá inženýrská stavba hlavního páteřního kanalizačního sběrače „B“ podmiňující další stavební rozvoj města Jindřichův Hradec.
Stavebník: Město J. Hradec
Projektant: Energetika Východních Čech s.r.o. Pardubice
Zhotovitel: Metrostav a.s. Praha

 

STAVBY OCENĚNÉ ZVLÁŠTNÍ CENOU POROTY
V kategorii DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY
Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech - stavbě
Stavba D3, přeložka silnice I/3 Chotoviny - Stoklasná Lhota
Úsek dálnice v délce 3,3 km nahrazuje stávající komunikaci s mnoha dopravně bezpečnostními závadami. Stavba je provedena kvalitně, s citem pro začlenění do krajiny a morfologie terénu. Realizace řeší naléhavý problém zvýšení kapacity v současnosti velmi důležitého a exponovaného silničního tahu nadregionálního charakteru.
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: VPÚ DECO Praha a.s.
Zhotovitel: STRABAG, a.s. OZ Č. Budějovice, oblast Jih v rámci sdružení

 

V kategorii DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY
Zvláštní cena poroty - stavbě Most přes Lužnici v Zářečí, Bechyně
Za odvážný počin projektanta, který poprvé v ČR nahradil táhlo štíhlým předpjatým železobetonovým pásem zavěšeným na šikmých táhlech z nerezové oceli, kde originálně vyřešil spolupůsobení dolní betonové mostovky s ocelovým obloukem. Dále ocenění zhotovitele díla za opravu kamenného zdiva opěr, úpravu předmostí a kvalitní provedení komplexního stavebního díla.
Projektant: Mott Mac Donald Praha s.r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Č. Budějovice, obl. Mosty

 

V kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY – NOVOSTAVBY
Zvláštní cena poroty - stavbě Výrobní areál KERN LIEBERS ČR, Č. Budějovice
Za přínos řešení k rekonverzi původní průmyslové zóny. Průmyslový objekt i přes svoji jistou střídmost nepostrádá kvalitu, dispoziční logiku a estetickou čistotu.
Stavebník: KERN - LIEBERS ČR, spol. s r.o. Č. Budějovice
Projektant: APP - PROJEKT s.r.o. Č. Budějovice
Zhotovitel: Českobudějovické PS, spol. s r.o.

 

V kategorii OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY – rekonstrukce
Zvláštní cena poroty - stavbě Oprava fasády Nové Radnice v Prachaticích
Za rekonstrukci bohatě dekorované fasády, která je náročným a významným dílem vybočujícím z běžného stavebního průměru. Za investorský počin v oboru stavebně- restaurátorských realizací. Rekonstrukce svým vhodným a důstojným provedením zhodnocuje práci předchozích generací.
Stavebník: Město Prachatice
Projektant: MÚ Prachatice ve spolupráci s NPÚ
Zhotovitel: Lubrico spol. s r.o. Prachatice

V kategorii VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
Zvláštní cena poroty - stavbě Rekonstrukce kmenové stoky Palackého sady Písek
Za vhodné použití špičkové bezvýkopové technologie pomocí štítu TAUBER v exponovaném místě městského centra.
Stavebník: Město Písek
Projektant: Hydroprojekt, CZ a.s. Č. Budějovice
Zhotovitel: Ingstav Brno, a.s. 

Zvláštní cena poroty - stavbě MVE Horní Mlýn II - Bechyně
Za ekologii a zvýšení kapacity výroby čisté elektrické energie. Dále za mimořádné nároky na přesnost realizace při práci na provizorních přemostěních a zároveň při zakládání objektu ve vodě za současného provozu elektrárny.
Stavebník: Odborový svaz ECHO Praha
Projektant: HYDROKA Josef Kašpar Praha
Zhotovitel: Ing. Miloš Kačenka BUILDING Č. Budějovice  

Zvláštní cena poroty - stavbě ČOV Ledenice
Za dobře vyřešený princip mechanického biologického čištění se dvěma biologickými dočišťovacími nádržemi v říční nivě citlivě začleněnými do okolní krajiny. Za investorský počin a kvalitní realizaci.
Stavebník: Obec Ledenice
Provozovatel: 1. JVS a.s.
Projektant: EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice
Zhotovitel: Zvánovec a.s. Č. Budějovice

ČESTNÁ UZNÁNÍ PRESTA
OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY – REKONSTRUKCE

 • Hotel Zátkův dům Č. Budějovice
  Za kultivovanou rekonstrukci historického objektu, která klade hlavní důraz v maximální míře na autentičnost původního historického charakteru objektu. Dostavba je kvalitně provedena a přirozeně doplňuje původní středověkou kompozici objektu, s velkým citem pro kontext místa.
  investor: Nový Unitas s.r.o.Praha, dodavatel: VIDOX spol. s r.o. ČK, projektant: A+U DESIGN, spol. s r.o. ČB
 • Rekonstrukce objektu Latrán č. 78, Český Krumlov
  Za investorský počin a za citlivé skloubení nově vložených prvků do původní historické struktury objektu. Za kvalitně provedenou realizaci rekonstrukce, která je v celkovém architektonickém pojetí i po všech stránkách funkčních i provozních vyvážená.
  investor: Hotel u města Vídně a.s. ČK, dodavatel: VIDOX spol. s r.o. ČK, projektant: SP Studio s.r.o. ČK
 • Přestavba a přístavba ZŠ Suchdol nad Lužnicí
  Za dobrou koncepci, citlivé začlenění do stávající zástavby a kvalitní realizaci . Stavba je provedena kultivovaně bez viditelných závad. Dřevěná konstrukce vstupní části a keramický obklad vytváří charakteristické a zajímavé prostředí odpovídající svému účelu.
  investor: Obec Suchdol nad Lužnicí, dodavatel: ARSTAV s.r.o. J. Hradec, projektant: Ing. arch. Jar. Kročák a Ing. Josef Kregl

OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY – NOVOSTAVBY

 • Víceúčelový komplex Albatros Prachatice
  Za komplexní řešení víceúčelového společenského zařízení pro místní i hotelové hosty. Za dobré dispoziční řešení ve svažitém terénu, za nápaditý interiér a kvalitní realizaci.
  investor: Jiří Konečný, dodavatel: KT-ROS Prachatice s.r.o.
  projektant: A 32 s.r.o. Praha a STA projektový ateliér v.o.s Strakonice
 • Přístavba obchodně ekonomického centra Budvaru ČB
  Za výběr materiálu a jeho použití s cílem vytvořit reprezentační vstup spojený s prezentací světově proslulé značky významné společnosti. Za kvalitní provedení realizace.
  investor: Budějovický Budvar s.p., dodavatel: Českobudějovické PS, spol. s r.o., projektant: Atelier EIS s.r.o. Č. Budějovice
 • Venkovní koupaliště J. Hradec
  Za komplexní řešení stavby plaveckého centra přístavbou ke stávajícímu krytému bazénu a nový aquapark. Stavba je vhodně začleněna do krajiny. Za kvalitní materiálové a technické řešení a provedení všech stavebních prací v krátkém termínu realizace.
  investor: Město J. Hradec, dodavatel: MANE stavební s.r.o. ČB., projektant: A1 spol. s r.o. Č. Budějovice

RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ STAVBY A DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

 • Rodinný dům Hluboká nad Vltavou
  Za přínos v oblasti rodinného bydlení. Stavba citlivě a zároveň originálně využívá atmosféru prostředí daného místa. Řešení rodinného domu nepostrádá střídmost, ale zároveň si uchovává komfortní charakter, který umocňují i vhodně zvolené materiály.
  investor: soukromý, dodavatel: Stavitelství Vácha a syn s.r.o. Hluboká nad Vltavou, projektant: Ing. arch. V. Čuhel, Atelier Tišnovka Brno
 • Rekonstrukce domu č. 154/1 J. Hradec
  Za náročnou rekonstrukci silně zchátralé památkově chráněné stavby.
  investor: Miloslava a Gustav Ulčovi, dodavatel: Jihostav spol. s r.o. Soběslav, projektant: A-Z EKO ATELIER Soběslav
 • DPS J. Hradec
  Za investorskou přípravu, zdařilý projekt a kvalitní provedení realizace při obnově památkového objektu. Za kultivovaně řešený interiér.
  investor: Město J. Hradec, dodavatel: Stavcent a.s. J. Hradec, projektant: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o.
 • DPS Tábor Čekanice Za celkové kultivované řešení přestavby objektu s cílem dosáhnout vyšší kvalitativní standard z pohledu typologické funkce stavby. Objekt se svým charakterem vhodně přizpůsobuje okolní lokalitě.
  investor: Město Tábor, dodavatel: Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav, projektant: Atelier architektury ing. arch. Zdeněk Šimeček, Tábor
 • Bytový dům pod Rennerovými Sady - Strakonice
  Za významný počin v architektonickém ztvárnění bytového objektu.
  investor: Sdružení soukromých investorů, dodavatel: STAVOSPOL CZ, s.r.o. Těšovice, projektant: STA projektový ateliér v.o.s Strakonice
 • Polyfunkční bytové domy Čížová
  Za významný počin v urbanistickém a hmotově výrazovém řešení budov. investor: Obec Čížová, dodavatel: Mipolstav a.s. Radomyšl; Kočí a.s. Písek, projektant: STA projektový atelier v.o.s. Strakonice

VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY

 • Malše Č. Budějovice – oprava nábřežní zdi
  Za významný příspěvek pro ochranu historického centra Českých Budějovic před zvýšenou vodní hladinou, spolu s kultivovaným provedením kamenné nábřežní zdi formou kyklopského zdiva. Exponované místo si vyžádalo náročnou realizaci a technické řešení.
  investor: Povodí Vltavy, s.p. Praha, závod Horní Vltava ČB, dodavatel: VHS vodohospodářské stavby, spol s r.o. ČB, projektant: Povodí Vltavy, s.p. Praha, závod Horní Vltava ČB
 • Zásobení Blatenska pitnou vodou
  Za významný příspěvek pro rozvoj infrastruktury při propojení vodárenského systému zásobování pitnou vodou na území jižních Čech s možností dalšího rozvoje a dále za kvalitní realizaci.
  Investor: Jihočeský vodárenský svaz, dodavatel: HOCHTIEF VSB divize1 OZ ČB, projektant: AQUATIS a.s. Brno

DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY

 • Komunikační propojení Stromovky s centrem ČB
  Za koncepčně dobré řešení předmostí. Za elegantní řešení včlenění lávky do směrového vedení dalšího úseku cyklistické stezky a zajištění příjemného přechodu přes velmi frekventovanou silnici I/3. Dále ocenění zhotovitele díla za kvalitní realizaci.
  Investor: Statutární město Č. Budějovice, dodavatel: EDIKT, a.s. Č. Budějovice, projektant: VPU DECO Praha a.s. a A1 spol s r.o. Č. Budějovice
 • Silnice I/24 Majdalena
  Za technické řešení a kvalitní provedení stavby v podmínkách obtížného zakládání na rašelinových vrstvách při nutnosti respektovat náročné podmínky ochrany přírody a charakteru chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.
  Investor: ŘSD České Budějovice, dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,obl. JIH Č Budějovice, projektant: Pragoprojekt a.s. Č. Budějovice

ZVLÁŠTNÍ CENA ČSSI

 • Štrob - administrativní budova
  Za ojedinělé technické řešení systému vytápění
  investor: ŠTROB &, spol. s r.o. Č.Budějovice, dodavatel: Kašparů-Koller Stavitelství s.r.o. Č. Budějovice, projektant: A+U DESING s.r.o., Č. Budějovice
 • Casta- administrativní budova
  Za netradiční statické uspořádání budovy
  investor: CASTA invest.a.s. Písek, dodavatel: CASTA a.s. Písek, projektant:ing. arch.Zdeněk Křivan
 • OSSZ Č.Budějovice-Informační centrum
  Za dispoziční a provozně funkční řešení vstupního komunikačního centra služeb s klientelou.
  investor: Česká správa soc. zabezpečení ČR, dodavatel: Památky Tábor s.r.o., projektant: Projektový ateliér A02 s.r.o.ČB
 • ČOV Č.Budějovice
  za investorský počin v realizaci stavby při financování z prostředků EÚ, dále za úspěšnou provázanost dílčích etap realizace a za aplikaci nových technologií.
  investor: Statutární město ČB, dodavatel: ARKO TECHNOLOGY a.s. Brno, projektant: EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice, provozovatel: 1.JVS a.s. Č. Budějovice

3. Ročník putovní výstavy PRESTA JIŽNÍCH ČECH

Garant Místo Termín
1 Organizátoři Hotel GOMEL, Č. Budějovice 31.3. 2005
2 Město Prachatice Městské divadlo, Prachatice 4.4. - 17.4. 2005
3 Město Tábor Husitské muzeum - Gotický sál, Tábor 18.4. - 6.5. 2005
4 Město Písek Kino Portyč, Písek 7.5. - 17.5. 2005
5 HOBBY Výstaviště České Budějovice 18.5. - 22.5. 2005
6 Město Strakonice Muzeum - Kapitulní síň, Strakonice 23.5. - 3.6. 2005
7 Město Český Krumlov MÚ Kaplická ul. - hala přízemí (KB), Č. Krumlov 4.6. - 17.6. 2005
8 Město Jindřichův Hradec Městské divadlo - KD Střelnice, J. Hradec 18.6. - 30.6. 2005

PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH STAVEB A PŘIHLAŠOVATELŮ PRESTA 2002 - 2004

stavba přihlašovatel ocenění
A OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY - NOVOSTAVBY
1 Administrativní budova firmy CASTA Písek CASTA INVEST a.s. Písek
2 Budova městského úřadu Trhové Sviny Město Trhové Sviny
3 Finanční úřad J. Hradec STAVCENT a.s. J.Hradec
4 Plavecký stadion Tábor HOCHTIEF VSB divize 1 OZ Č.Budějovice
5 Víceúčelový komplex Albatros Prachatice KT-ROS Prachatice s.r.o. Čest. uznání
6 Interiéry víceúčelového komplexu Albatros Prachatice Kašparů-Koller STAVITESTVÍ s.r.o. ČB
7 ŠTROB-administrativní budova ČB Kašparů-Koller STAVITESTVÍ s.r.o. ČB
8 KERN-LIEBERS ČR - výrobní závod Č. Budějovice APP-PROJEKT s.r.o. ČB Zvláštní cena poroty
9 Obchodní centrum Budvar ČB Českobudějovické PS, spol. s r.o. Čest. uznání
10 Přístavba konferenční části sporthotelu Zátoň VIDOX spol. s r.o. Č. Krumlov
11 Vstupní terminál nemocnice ČB MANE Stavební spol. s r.o. ČB PRESTA
12 Hotel Monaco České Velenice MANE Stavební spol. s r.o. ČB
13 Venkovní koupaliště J. Hradec MANE Stavební spol. s r.o. ČB Čest. uznání
14 Prodejna a servis Elektro-BEKL Tábor SNN Bechyně a.s.
AR OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY - REKONSTRUKCE
15 Kulturní klub města Písek KOČÍ a.s. Písek
16 Stav. úpravy objektu v areálu Dobrovodská 43 ČB Atelier A02 spol. s r.o. Č. Budějovice
17 Stav. úpravy a dostavba hotelu Zátkův dům ČB A+U DESIGN, spol. s r.o.Č. Budějovice Čest. uznání
18 Obchodně společenské centrum IGY ČB Saing Gobain Weber Terranova s.r.o. ČB
19 Stav. úpravy prodejny a restaurace Transoft ČK KOHOUT Company spol. s r.o. Č. Krumlov
20 Základní škola Suchdol nad Lužnicí Ing. arch. J. Kročák a ing. J. Kregl ČB Čest. uznání
21 Sportcentrum Zvonárna-hotel a restaurace ČB STAVCENT a.s. J. Hradec
22 OSSZ Č. Budějovice-Informační centrum Památky Tábor s.r.o.
23 OSSZ Strakonice-modernizace a nástavba admin. budovy Památky Tábor s.r.o.
24 Bertiny lázně Třeboň-technická budova ATELIER LT s.r.o. Č. Budějovice
25 Rekonstrukce sídla společnosti 1. JVS a.s. ČB 1. JVS a.s. Č. Budějovice
26 Rekonstrukce objektu Latráň č. 78 Č. Krumlov VIDOX spol. s r.o. Č. Krumlov Čest. uznání
27 Stav. úpravy sportovní haly Na Chvalšinské ul. ČK VIDOX spol. s r.o. Č. Krumlov
28 Jezdecký klub Slupenec u ČK FAH Projekční kancelář Č. Krumlov
29 Obchodně společenské centrum IGY ČB ATELIER 8000 spol. s r.o.Č. Budějovice PRESTA
30 Oprava fasády Nové radnice v Prachaticích Město Prachatice Zvláštní cena poroty
RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ STAVBY A DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU B
31 Planá nad Lužnicí-Bytový dům HOCHTIEF VSB a.s. divize 8 Praha
32 Domov seniorů Prachatice A+U DESIGN, spol. s r.o.Č. Budějovice
33 Tříbytový rodinný dům ČB Ateliér Kročák- architekt Č. Budějovice
34 Dům s pečovatelskou službou J. Hradec STAVCENT a.s. J. Hradec Čest. uznání
35 Dům s pečovatelskou službou Tábor-Čekanice Město Tábor Čest. uznání
36 Stavební úpravy čp. 309 Tábor Město Tábor
37 Domov důchodců MÁJ Č. Budějovice HOCHTIEF VSB divize 1 OZ Č. Budějovice
38 Rodinný dům Strakonice PROTOM Strakonice s.r.o.
39 Bytový dům pod Rennerovými Sady Strakonice STAVOSPOL CZ, s.r.o. Těšovice Čest. uznání
40 Polyfunkční bytové domy v Čížové Obec Čížová+STA,proj. ateliér Strakonice Čest. uznání
41 Dům s pečovatelskou službou Jezárka, Strakonice PROTOM Strakonice s.r.o.
42 Stavební úpravy domu č.154 J. Hradec A-Z EKO ATELIER Soběslav Čest. uznání
43 Rek. a dostavba objektů v areálu ÚSP v Oseku PRIMA Strakonice a.s.
44 Nástavba a stavební úpravy DPS čp716 Lišov PRIMA Strakonice a.s.
45 Rodinný dům Zliv Atelier PROPROJEKT, spol. s r.o. ČB
46 Rek. a příst. Domova důchodců v Drhovli ALDAST spol. s r.o. Strakonice
47 Bytový dům 16 bj Janderova ul.J. Hradec Město J. Hradec
48 Rodinný dům Hluboká nad Vltavou Ing. arch. V. Čuhel atelier Tišnovka Brno Čest. uznání
VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY C
49 Malá vodní elektrárna Horní Mlýn II-Bechyně Ing. Miloš Kačenka-BUILDING ČB Zvláštní cena poroty
50 VD Soběnov-oprava vtoku do nádrže Povodí Vltavy s.p.,závod Horní Vltava ČB
51 Malše Č. Budějovice-oprava nábřežní zdi VHS Vodohospodářské stavby s.r.o.ČB Čest. uznání
52 Obnova ČOV Dolní Dvořiště VHS Vodohospodářské stavby s.r.o.ČB
53 ČOV Sedlec SWIETELSKY stavební s.r.o. ČB obl. Jih
54 Zásobení Blatenska pitnou vodou HOCHTIEF VSB divize 1 OZ Č. Budějovice Čest. uznání
55 Rekonstrukce kmenové stoky Palackého Sady Písek Město Písek Zvláštní cena poroty
56 Č. Budějovice-obnova kašen v parku Na Sadech 1. JVS a.s. Č. Budějovice
57 ČOV Ledenice 1. JVS a.s. Č. Budějovice Zvláštní cena poroty
58 ČOV Č. Budějovice 1. JVS a.s. Č. Budějovice
59 Kanalizační sběrač-Holečkova, Strakonice ALDAST spol. s r.o. Strakonice
60 Rozšíření kanalizační sítě-sběrač B J. Hradec Město J. Hradec PRESTA
DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY D
61 Stavba silnice II/145 Běleč-Vitějovice Stavby silnic a železnic a.s., OZ ČB
62 Stav. úpr. ul. Dukelská,Jirsíkova a Kněžská ČB Stavby silnic a železnic a.s., OZ ČB
63 Lávka přes Mlýnskou stoku ČB Ing. Miloš Kačenka-BUILDING ČB
64 Oprava Čapkova mostu v Doudlebech Ing. Miloš Kačenka-BUILDING ČB
65 Cyklistická stezka Stromovka-centrum ČB EDIKT, a.s. Č. Budějovice Čest. uznání
66 Projekt E II-1 silnice I/20 Písek, 7. stavba STRABAG a.s. OZ ČB obl. Střed, Sdružení Písek PRESTA
67 Obnova komunikace tř. J. P. Koubka, Blatná STRABAG a.s. OZ ČB obl. Střed Písek
68 Stavební úpravy prostoru Velký šanc, Tábor Město Tábor
69 Schwan Cosmetik ČR v Č. Krumlově STRABAG a.s. OZ ČB obl. Jih Č. Budějovice
70 Sportovní areál při 3. a4. ZŠ v Táboře A-Z EKO ATELIER Soběslav
71 Parkoviště a komunikace k MěÚ Volary STRABAG a.s. OZ ČB obl. Západ Klatovy
72 Obnova mostu přes Lužnici Na Mělké v Táboře Ing. Jiří Samec, SI ENGINEERING Tábor
73 Most Boršov nad Vltavou INBEST spol. s r.o. Č. Budějovice
74 Stavba D3-0306/IIA-přel. sil. I/3 Chotoviny-Stoklasna Lhota STRABAG a.s. OZ ČB Jih,Sdruž. Chotoviny PRESTA
75 Lávka pro pěší přes Malši v ul. M. Vydrové ČB STRABAG a.s. OZ ČB obl. Jih Č. Budějovice
76 Nástupní prostor pro pěší u DK Metropol ČB STRABAG a.s.OZ ČB obl. Jih Č. Budějovice
77 Silnice 1/24 Majdalena SWIETELSKY stavební s.r.o.ČB obl. Jih Čest. uznání
78 Most přes Lužnici v Zářečí Bechyně SWIETELSKY stavební s.r.o. ČB obl. Mosty Zvláštní cena poroty
79 Hřiště ZŠ Tábor, Pražské sídliště SWIETELSKY stavební s.r.o. ČB obl. Sport. stavby
80 Stavba SKP - rekonstrukce atletického oválu ČB SWIETELSKY stavební s.r.o. ČB obl. Sport. stavby
81 Propustek a opěrná zeď,sil. III/15811Leopoldov-Poh. Ves SWIETELSKY stavební s.r.o. ČB obl. Jih
82 Oprava hradební zdi v Prachaticích Město Prachatice

 


PŘEHLÍDKA PRESTA JČ 2002 - 2004 se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Vyhlašovatelé, i ve 3. ročníku přehlídky PRESTA o prestižní stavbu jižních Čech v letech 2002-2004, podchytili potřebu zviditelnit úroveň výstavby, jak ze strany investorů, tak projektantů a stavebních organizací. Tato akce je významnou propagací kvalitní výstavby v jižních Čechách, a proto je finančně podporována Krajským úřadem Jihočeského kraje v Č. Budějovicích. Záměrem pořadatelů je prezentovat na putovní výstavě současné stavby na jihu Čech a představit stavbařům i veřejnosti všechny přihlášené stavby bez ohledu na výsledky soutěže.

SPONZOREM SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY JE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky