PRESTA 2008-2010

presta0810PRESTA Jižní Čechy VI. ročník

Soutěžní přehlídku jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2008 - 2010

vyhlašuje:
ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, Oblastní pobočka České Budějovice (CSSI-OP CB)
ve spolupráci s
ČESKOU KOMOROU AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ (ČKAIT-OK CB)
SVAZEM PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ČR (SPS ČR)
ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ (ČKA)
a JIHOČESKÝM KRAJEM
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje JIŘÍHO ZIMOLY

Poslání a vymezení přehlídky a soutěže:

Cílem přehlídky je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu. Chceme představit charakteristickou jihočeskou výstavbu jako komplexní stavební dílo a ohodnotit je z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem provádějících nebo projektujících firem i osob.

Do této soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavbu nebo stavby dokončené v letech 2008–2010 na území Jihočeského kraje. V samostatné ceně „Inspira – cena hejtmana Jč. kraje“ soutěží všechny stavby, které zvyšují nebo optimalizují životní úroveň obyvatel v regionu. 

Kategorie soutěže:

 • Občanské a průmyslové stavby - I. N (novostavby) I. R (rekonstrukce)
 • Rodinné domy a bytové stavby – II. N (novostavby ) II. R (rekonstrukce)
 • Vodohospodářské a ekologické stavby
 • Dopravní a ostatní inženýrské stavby
 • Ostatní
 • Cena „INSPIRA“ - cena hejtmana Jihočeského kraje

Přihlášení do soutěže a přehlídky:

Přihlašovatelem je účastník výstavby, zhotovitel nebo projektant nebo stavebník. Při splnění dalších podmínek soutěže přihlašovatelem pro kategorii V. může být i subdodavatel vybrané ucelené části stavby.
Přihlašovatel může podat přihlášku za podmínek, že:

 1. Doručí přihlášku včetně technické průvodky a písemného souhlasu zbývajících účastníků výstavby organizátorovi soutěže na adresu ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 Č. Budějovice, tel. 386 352 881. (formuláře ke stažení na www.cssi-cr.cz) musí být doručeny v tištěné formě a samostatný formulář také v elektronické formě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , v termínu do 31. 1. 2011
 2. Zdokumentuje realizované dílo dle 2.1., 2.2. a předá výstavní panel do 11. 2. 2011
 3. Uhradí prezentační poplatek ve výši 7000,- tis. Kč do 31.1. 2011
2.1. Technická průvodka - Tiskopis technické průvodky
 • Název a místo stavby, kategorie.
 • Charakter stavby (novostavba či rekonstrukce), termín výstavby.
 • Obchodní jméno a přesná adresa přihlašovatele, jméno odpovědného zástupce.
 • Kontaktní údaje přihlašovatele - osoby (tel., mobil, e-mail), která zajistí pro porotu prohlídku stavby v měsíci únoru i o víkendu či ve večerních hodinách; případně dvě kontaktní osoby
 • Stručný průvodní popis stavby v rozsahu maximálně 2xA4 s uvedením technického, případně architektonického řešení s důrazem na jeho ojedinělost. U budov popis konstrukčního řešení, založení, zajímavých prvků PSV, konstrukčních detailů a technologického zařízení. U inženýrských staveb popis způsobu založení, technických parametrů, použité technologie stavění, zabudovaného strojně technologického vybavení. Uvést všechny pozoruhodnosti, čím je stavba zvláštní, jedinečná.
 • Zdůvodnění proč je stavba do soutěže přihlašována.
 • Kvalitní fotografie stavby ( 6-10 kusů) v digitální podobě - formát JPG, rozlišení 300 dpi (CD nebo e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a barevně vytištěné ve formátu 18x24 nebo A5.
 • Charakteristická výkresová dokumentace stavby dle vlastního výběru složená na formát A4 - nepovinné.

2.2. Výstavní panel s povinnými údaji o stavbě podle grafického manuálu , o rozměrech (š) 600 x (v) 800 mm z polykarbonátové nebo plastové zalaminované desky bez rámu tl. cca 4 mm.

Porota a hodnocení

Kvalitu soutěžících staveb posoudí odborná porota nezávislých odborníků složená ze zástupců
vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů v počtu ČSSI 3, ČKAIT 3, ČKA 3, SPS 3, Jihočeský kraj 1. Porota má právo změnit počet soutěžních kategorií. Hlavními kritérii pro hodnocení bude kvalita vlastního provedení stavby, případně její dílčí části, projektového, architektonického nebo technického řešení při splnění účelu stavby. 

Ocenění a vyhodnocení

V každé kategorii získá nejlépe hodnocená stavba „Titul PRESTA, prestižní stavba jižních Čech 2008 –2010“. Další vybrané stavby v každé kategorii získají „Čestná uznání PRESTA 2008–2010“. Vyhlašovatel, spoluvyhlašovatelé a partneři mohou udělit nejvýše jednu Zvláštní cenu. Krajský hejtman udělí vybrané stavbě cenu„ INSPIRA – cenu hejtmana Jihočeského kraje“ vč. finanční odměny. 

Vyhlášení

Vyhodnocení staveb PRESTA JIŽNÍ ČECHY - VI. ROČNÍK bude vyhlášeno dne 7. dubna 2011 při slavnostním večeru stavbařů v Třeboni v Kulturně společenském centru BESEDA. Všem zúčastněným bude předána upomínka a katalog s uvedením všech přihlášených prací.
Na tomto společenském setkání se sejdou zástupci přihlašovatelů, reprezentanti jihočeských stavebních škol s významnými osobnosti v oboru stavebnictví, s představiteli celorepublikových výborů ČSSI, ČKAIT, ČKA, SPS ČR a se zástupci veřejného života kraje, měst a obcí. V sále budou vystaveny prezentační panely všech posuzovaných staveb. Součástí večera bude doprovodný program a občerstvení formou rautu. 

Další propagace

Oceněné stavby a další vybrané stavby budou prezentovány formou katalogu, v odborném tisku, ve Zpravodaji ČSSI, v časopise Stavebnictví, na internetových stránkách vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů. Proběhnou putovní výstavy prezentačních panelů PRESTA v Třeboni, v Č. Budějovicích, v Táboře, , v Č. Krumlově, v Prachaticích, v J. Hradci, v Písku, ve Strakonicích, na výstavě Hobby a VŠTE v Č.Budějovicích.

V Českých Budějovicích 2. 11. 2010

Ing. Jan Jelínek, v.r.
Předseda oblastní pobočky ČSSI

Ing. Alena Korešová, v.r.
Ředitelka soutěže PRESTA

Ing. František Hladík, v.r.
Přednosta oblastní kanceláře ČKAIT

Jaroslav Kolář, v.r.
Oblastní manažer SPS ČR

Ing. acad. arch .Jan Vrana v.r.
Předseda ČKA Praha

Ing. Bc. Ludvík Zima, v.r.
Ved. odb. OREG Krajský úřad JČ kraj


Mediální partner: časopis Stavebnictví

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky