Soutěžní podmínky

logo_PRESTA_2010_2012
PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010-2012

  VII. ročník

 

 

 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, o. p. České Budějovice

ve spolupráci s

ČESKOU KOMOROU AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, o.k. ČB

SVAZEM PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ČR

a

JIHOČESKÝM KRAJEM pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH REALIZACÍ

DOKONČENÝCH V LETECH 2010-2012


POSLÁNÍ A VYMEZENÍ PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE:

Cílem přehlídky je prezentovat současnou výstavbu v jihočeském regionu a představit jihočeské stavby jako komplexní stavební dílo. Soutěžní přehlídka hodnotí stavby z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.

Do této soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavbu nebo stavby dokončené v letech 2010–2012 na území Jihočeského kraje.

KATEGORIE SOUTĚŽE:

I. Občanské a průmyslové stavby - I. N (novostavby), I. R (rekonstrukce)

II. Rodinné domy a bytové stavby - II. N (novostavby), II. R (rekonstrukce)

III. Vodohospodářské a ekologické stavby

IV. Dopravní a ostatní inženýrské stavby

V. Ostatní

V samostatné Ceně INSPIRA, kterou uděluje hejtman Jihočeského kraje, soutěží automaticky všechny přihlášené stavby, které zvyšují nebo optimalizují životní úroveň obyvatel v regionu.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY:

Přihlašovatelem je účastník výstavby zhotovitel, projektant nebo stavebník (investor).

Při splnění dalších podmínek soutěže přihlašovatelem může být i subdodavatel vybrané ucelené části stavby.

Přihláška bude přijata za podmínek, že:

1. Závazná přihláška  bude doručená včetně technické průvodky  a písemného souhlasu  ostatních účastníků výstavby organizátorovi soutěže na adresu:

ČSSI, Staroměstská 1, 370 04 České Budějovice (tel. 386 352 881)

formuláře musí být doručeny v tištěné formě a přihláška také v elektronické formě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript v termínu do 31.1.2013.

2. Provedené dílo bude zdokumentováno podle bodu 2.1 a 2.2. 

2.1. Technická průvodka

Název a místo stavby, kategorie.

Charakter stavby (novostavba či rekonstrukce), termín výstavby.

Obchodní jméno a přesná adresa přihlašovatele, jméno odpovědného zástupce.

Kontaktní údaje přihlašovatele - osoby (telefon, mobil, e-mail), která zajistí pro porotu prohlídku stavby v měsíci únoru i o víkendu či ve večerních hodinách; případně dvě kontaktní osoby.

2.2. Výstavní panel bude předán organizátorovi soutěže do 11. 2. 2013.

3. Účastnický poplatek ve výši 7.000,- Kč/stavba bude uhrazen do 31.1.2013.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Popis stavby v rozsahu maximálně 2x A4 s uvedením technického, případně architektonického řešení s důrazem na jeho ojedinělost. U budov popis konstrukčního řešení, založení, zajímavých prvků a technologického zařízení. U inženýrských staveb popis způsobu založení, technických parametrů, použité technologie stavění, zabudovaného strojně technologického vybavení, účinnosti, společného přínosu.

Uvést všechny pozoruhodnosti, čím je stavba zvláštní, jedinečná, tj. zdůvodnění proč je stavba do soutěže přihlašována.

Kvalitní fotografie stavby (maximálně 10 kusů) v digitální podobě - formát jpg, rozlišení 300 dpi (na CD nebo e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a barevně vytištěné ve formátu 18x24 nebo A5.

Charakteristická výkresová dokumentace stavby složená na formát A4 precizující ojedinělost či specifické podmínky stavby (nepovinné).

2.2 Výstavní panel plastový (tl. cca 4 mm) bez pevného rámu o rozměrech (š) 600mm x (v) 800mm s povinnými údaji o stavbě podle grafického manuálu (www.cssi-cr.cz a www.ckait.cz).

POROTA A HODNOCENÍ

Kvalitu soutěžících staveb posoudí odborná porota nezávislých odborníků složená ze zástupců vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů v počtu 11 osob. Porota má právo změnit počet soutěžních kategorií. Hlavními kritérii pro hodnocení bude kvalita vlastního provedení stavby, případně její dílčí části, projektového, architektonického nebo technického řešení při splnění účelu stavby.

OCENĚNÍ A VYHODNOCENÍ

V každé kategorii získá nejlépe hodnocená stavba

„Titul PRESTA-prestižní stavba jižních Čech 2010–2012".

Další vybrané stavby v každé kategorii získají „Čestná uznání PRESTA 2010–2012".

Vyhlašovatel, spoluvyhlašovatelé a partneři mohou udělit nejvýše jednu Zvláštní cenu.

Krajský hejtman udělí cenu „INSPIRA – cenu hejtmana Jihočeského kraje" vč. finanční odměny.

VYHLÁŠENÍ

Vyhodnocení staveb PRESTA JIŽNÍ ČECHY VII. ročník bude vyhlášeno při slavnostním večeru stavbařů dne 10. dubna 2013 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Všem zúčastněným bude předán katalog s uvedením všech přihlášených prací. Na tomto společenském setkání se sejdou zástupci přihlašovatelů, reprezentanti jihočeských stavebních škol s významnými osobnostmi v oboru stavebnictví, s představiteli celorepublikových výborů ČSSI, ČKAIT, SPS ČR a ČKA se zástupci veřejného života kraje, měst a obcí. V sále budou vystaveny prezentační panely všech posuzovaných staveb. Součástí večera bude prezentace PRESTA STUDENT - přehlídky studentských prací jihočeských stavebních škol - a další doprovodný program. Občerstvení formou rautu.

DALŠÍ PROPAGACE

Oceněné a vybrané stavby budou prezentovány v katalogu, odborném tisku, Zpravodaji ČSSI, časopise Stavebnictví a internetových stránkách vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů. Výstavní panely budou prezentovány na Putovní výstavě PRESTA v Č.Budějovicích,, Táboře, Písku, Č. Krumlově, Prachaticích, J. Hradci, Strakonicích, výstavách Arch+Ing Salzburg, HOBBY v Č. Budějovicích a v odborných stavebních školách Jihočeského kraje.

V Českých Budějovicích 19. 10. 2012

Ing. Jan Jelínek, v.r. Ing. Alena Korešová, v.r. Ing. František Hladík, v.r.

předseda Oblastní pobočky ČSSI ředitelka soutěže PRESTA předseda oblasti ČKAIT ČB

Jaroslav Kolář, v.r. Ing. Bc. Ludvík Zima, v.r.

oblastní manažer SPS Jč. kraj ved.odb.OREG Krajský úřad

mediální partner: http://www.casopisstavebnictvi.cz/

 

Veškeré potřebné tiskopisy najdete zde:

závazná přihláška 

technická průvodka          

souhlas účastníka výstavby s přihlášením stavby          

grafický manuál výstavního panelu         

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky