PRESTA STUDENT 2012-2014

III. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH ŠKOL

 

 

Vyhlašovatel:

Český svaz stavebních inženýrů, OP Č. Budějovice, (ČSSI)

ve spolupráci s:

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě OK ČB, (ČKAIT)

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, regionální zastoupení, (SPS)

Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, (VŠTE)

Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni, (VOŠ a SPŠ Volyně)

Střední průmyslovou školou stavební v Českých Budějovicích, (SPŠ ČB)

Střední průmyslovou školou strojní a stavební v Táboře, (SSPSaŠ Tábor)

Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Písku, (SOŠ a SOU Písek) a

Jihočeským krajem, (JK)

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU PROJEKTŮ STUDENTŮ JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH ŠKOL DOKONČENÝCH

V LETECH 2012 – 2014

(Pro zobrazení více informací klikněte prosím vpravo na odkaz "celý článek")


Poslání a vymezení přehlídky a soutěže:

Smyslem soutěžní přehlídky je prezentovat odbornou a technickou úroveň žáků a studentů stavebních škol v jihočeském regionu. Studentské práce nesou pečeť individuálního projektového návrhu a nestandardního technického a konstrukčního řešení. Posláním přehlídky je ukázat široké veřejnosti, že stavební školy dávají svým žákům a studentům dobré teoretické základy a praktické návyky, které jim umožňují rozvinout své schopnosti a talent.

Soutěžní přehlídka hodnotí přihlášené projekty z pohledu konstrukčního a uživatelského řešení, se zahrnutím hledisek grafického zpracování, techniky prostředí, stavební ekonomiky a v neposlední řadě i architektonického působení návrhu jako celku. Do této soutěžní přehlídky může každý řádný žák, student stavební školy na území Jihočeského kraje přihlásit jeden projekt, vypracovaný v roce 2012 - 2014 jako školní studentskou práci. U všech představovaných projektů bude uvedeno jméno autora, název školy, ročníku a jméno vedoucího učitele projektu.

Soutěžní projekty budou vypracovány v rozsahu projektů pro stavební povolení na stavby:

a) střední školy – občanské stavby, rodinné i bytové domy (novostavby, rekonstrukce);

b) vysoké školy – stavby v celém uživatelském rozsahu (novostavby, rekonstrukce).

Kategorie soutěže

A – práce žáků středních škol

B – práce studentů vysokých škol

Soutěž bude probíhat dvoukolově:

1. kolo – školní, na jednotlivých školách proběhne samostatně, porota každé školy z přihlášených projektů vybere 2 – 3 projekty, které postoupí do 2. kola.

2. kolo – krajské, z doporučeného výběru 8 – 12 projektů ze všech stavebních škol vybere porota nejlepší bakalářskou práci a nejlepší středoškolskou práci.

Přihlášení do soutěže:

Přihlašovatelem je řádný student nebo absolvent stavební školy v jihočeském regionu zpracovávající školní projekt v letech 2012 – 2014.

Přihláška do 1. kola soutěže včetně technické průvodky potvrzené školou i vedoucím učite­lem projektu a projektové soutěžní dokumentace v tištěné podobě i elektro­nické podobě bude doru­čena na kontaktní místo školy, kde žák (student) při­hlašovanou práci vypracoval, v termínu do 15. 1. 2015.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA a SOUHLAS ÚČASTNÍKA

TECHNICKÁ PRŮVODKA


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky