2. ples jihočeských stavbařů

V pátek 21. února 2003 uspořádali stavbaři v prostorách Metropolu v Českých Budějovicích svůj druhý reprezentační ples. Taneční večer zahájili svým vystoupením malé mažoretky a tanečníci skupiny TANGO. Na podiu sympaticky moderoval Petr Jančařík. Skupinu Metroklub střídala skupina Klondajk se zpěvákem Drobkem. V přilehlém salonku probíhala diskotéka a součástí večera byl i raut. Pod patronací ČSSI a ČKAIT byla v předsálí losována bohatá tombola.

Pořadatelem plesu byly významné společnosti, jejichž představitelé vylosovali a předali hlavní ceny tomboly. Jednalo se jmenovitě o Raab karcher Staviva a.s. zastoupenou Ing.Jiřím Dočekalem, MANE stavební s.r.o. zastoupenou panem Bohumilem Staškem, Hochtief VSB a.s. zastoupenou panem Petrem Průšou , Kašparů Koller zastoupenou ing.Lubomírem Drnkem, SSŽ a.s. zastoupenou panem Jaroslavem Kolářem, Ing.Miloš Kačenka-BUILDING zastoupená ing.Milošem Kačenkou a Strabag a.s., který v letošním roce řídil přípravu plesu a zastupoval ji pan Vladimír Boršek. Další sponzoři prezentovali svá loga na stěnách v sále. Ples navštívilo i mnoho významných osobností veřejného a politického života, za všechny bych ráda jmenovala krajského hejtmana pana RNDr. Jana Zahradníka.

Ing. Alena Korešová

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky