Adventní odpoledne a večer v Jindřichově Hradci

Dne 12. prosince 2002 proběhla pod patronací ČSSI a ČKAIT kulturně-společenská akce Aventní odpoledne a večer v Jindřichově Hradci. Za doprovodu starosty města ing. Matouška si cca 50 účastníků prohlédlo významné stavby města a absolvovalo netradiční prohlídku zámku. Na závěr akce se uskutečnil koncert operní pěvkyně Pavlíny Senič. Touto akcí byly úspěšně uzavřeny kulturně - vzdělávací akce minulého roku.

Ing. Michal Skalík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky