Energetika

Dne 20. února 2003 se v kongresovém centru Gerbera v Českých Budějovicích uskutečnil jednodenní seminář zaměřený na problematiku energetiky pozemních staveb.

Nová ČSN z listopadu loňského roku přinesla řadu kvalitativních i strukturálních změn, které respektují zvyklosti v EU a které je nutné při navrhování a posuzování staveb respektovat. Velmi dobře připravená přednáška a poskytnuté materiály umožňují rychlou orientaci v jinak upravené problematice.

Na normativní obecnou bázi navazuje specifická problematika stavebních konstrukcí řešící dosažení požadovaných tepelně technických kriterií. Předmětem tohoto semináře byly vnější kontaktní zateplovací systémy (VKZS) obvodových plášťů budov, jejich normativní a legislativní předpoklady, vývojové trendy, aplikace, možné poruchy při podcenění odborných znalostí a nedodržení technologické kázně. VKZS formulují výhledovou koncepci řešení vnějších obvodových konstrukcí. Znalost navrhování a provádění těchto systémů bude vyžadovat stále hlubší znalosti a zkušenosti. Střešní konstrukce též doznaly přísnějších požadavků a změn. Pozornost je třeba věnovat informativním přílohám této ČSN, které přináší nové vnímání problematiky.

Seminář byl prvním z cyklu přednášek, které budou této problematice věnovány. Sponzorsky seminář zajišťovaly fy STOMIX, Saint Gobain Weber Terranova a ROCKWOOL.

Ing. Jan Jelínek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky