Novinky v právních předpisech

Pravidelná pololetní akce v listopadu 2003 byla tentokrát zaměřena na novely zákonů autorizačního, vodního a veřejné zakázky. V novele autorizačního zákona byly představeny změny platné k 1.1.2004 týkající se českých občanů žádajících o autorizaci či vykonávajících činnost autorizované osoby. Informace týkající se působení zahraničních osob v ČR a našich členů v zemích EU budou podány na následující akci v dubnu t.r. Novela vodního zákona upravuje stávající vodní zákon tak, aby byl v souladu s právem Evropské unie. Informace o zákonu o zadávání veřejných zakázek byla přednesena za situace, kdy byl schválen Parlamentem poslanecké sněmovny s mnoha připomínkami, avšak nebylo ještě k dispozici úplné znění. Praktická aplikace zákona si vyžádá formu semináře či školení. Vydavatel Stavebního kodexu firma Grand Č.Budějovice představila v praxi široký rozsah a praktické možnosti využití této významné pomůcky, vydávané na CD ROM ve spolupráci s ČKAIT.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky