Povodeň Třeboň - poděkování statikům

Oblastní kancelář ČKAIT a pobočka ČSSI České Budějovice uspořádali dne 15. května odbornou akci, zaměřenou na hodnocení průběhu a následků povodně v r.2002 v jižních Čechách. Součástí akce byla též exkurze po povodní postižených objektech. Odborný program akce zajistil ing.František Hladík.

V návaznosti na odbornou akci se uskutečnila společenská část za účasti krajského hejtmana RNDr.Jana Zahradníka, starosty města Třeboně ing.Jiřího Houdka, místopředsedy ČKAIT ing.Bohumila Ruska a prezidenta ČSSI Doc.Miloslava Pavlíka. Účelem společenské části bylo oficiálně poděkovat statikům a ostatním stavebním odborníkům za pomoc při likvidaci následků povodní. Na akci byli pozváni též kolegové z ostatních krajů povodní postižených či z krajů, které při povodni pomáhali. Akci řídil přednosta OK ing.Schandl.

Život v Jihočeském kraji je od nepaměti vázán na vodu, po vodních tocích byl kraj kolonizován, řeky byly používány pro dopravu i jako zdroj energie a voda v rybnících se stala i zdrojem středověkého bohatství kraje. Tradice vodohospodářských staveb je v kraji dlouhodobá a obdivuhodná, čehož dokladem je i Třeboňská rybniční soustava, která je navržena do zápisu památek UNESCO a která pomohla zadržet značné množství povodňových vod. Z těchto důvodů byla akce uspořádána v Třeboni.

Starosta města Třeboně Ing.Jiří Houdek přivítal hosty a ocenil práci inženýrů v souvislosti s řešením mimořádných povodňových problémů.

Krajský hejtman Dr.Jan Zahradník vzpomenul jako předseda krizového štábu kraje na dobrou spolupráci se statiky a stavebními odborníky, s jejichž pomocí mohl okamžitě reagovat na složité problémy, které povodeň přinesla. Poděkoval též přednostovi oblastní kanceláře za okamžitou nabídku a poskytnutí spolupráce. Uvedl, že pro správná politická rozhodnutí jsou nezbytné dobré odborné podklady.

Upomínkové předměty pozvaným předali RNDr.Jan Zahradník, ing.Bohumil Rusek a Doc.Pavlík, který předal též upomínky za záslužnou činnost přítomným členům ČSSI. Uvedl, že ČSSI a ČKAIT zajišťují řešení závažných otázek společnými silami, stejně tak tomu bylo i při povodních.

Slavnostní program doplnilo hudební vystoupení p.Jiřího Šlechty na cello. Akce byla hodnocena jako velice úspěšná jak účastníky, tak i představiteli ČKAIT a ČSSI. Dalším výsledkem akce je dohoda o pořádání pravidelných konferencí na vodohospodářská témata v Třeboni.

Ing. Jiří Schandl

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky