Výkonový a honorářový řád, Obsah projektové dokumentace a Závaznost ČSN

Dne 20. března 2003 se v prostorách Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích uskutečnily přednášky a diskuse k otázkám využívání nového vydání "Výkonového a honorářového řádu" a k obsahu projektové dokumentace v souvislosti s tímto řádem. Na téma obsahu dokumentace hovořil spoluautor prací o této problematice Ing.Václav Oupor. Zároveň hovořil i o vazbě fází projektové dokumentace na připravovaný nový "stavební zákon" i na předpokládanou činnost budoucích "autorizovaných inspektorů".

Na problematiku honorování činností autorizovaných osob v činnosti projektování bylo zaměřeno vystoupení spoluautorů Výkonového a honorářového řádu ČKAIT Ing. Pavla Křečka a Ing. Tomáše Chromého.

Z diskuze vyplynul názor na potřebu zpracování dalších kapitol řádu a na nezbytnost řešení problematiky honorářů za široké spektrum činností zatím zahrnovaných pod název "Inženýrská činnost".

Přednášející předpokládají, že poznatky z diskuse uplatní i při jednání představenstva ČKAIT.

Ing.Tomáš Chromý

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky