Zkušenost s projektováním a výstavbou v EU

Akce se uskutečnila dne 19.2.2004 v aule SPŠ stavební.

Ing.Schandl představil program akcí plánovaných ke dni vstupu ČR do EU.
Ing.Šmucr uvedl své zkušenosti s realizací staveb v SRN a s podmínkami činnosti na tamním trhu.
Ing.Zikmund vysvětlil působení projektanta-architekta, statika a odborných profesí, způsob používání honorářového řádu v Rakousku a odlišnosti oproti stavu u nás.
Ing.Řežáb prezentoval své zkušenosti z dlouholetého působení statika v SRN.
Ing.Straka informoval o projektování rozsáhlých investičních akcí pro holandského investora v rámci mezinárodního týmu projektantů. V závěru předvedl webovou stránku ČSSI.

Akce byla velice zajímavá i díky množství dotazů.

Aktérům náleží srdečné poděkování.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky