Zpravodaj číslo 3 - květen 2010

ODBORNÉ AKCE

13.5.2010 STAVBY V NÍZKOENERGETICKÉM A PASIVNÍM STANDARDU A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Výstaviště Č.Budějovice, přednáškový sál hala Z, 1.patro od 9.00-13.30 hod.
Seminář věnovaný problematice nízkoenergetických a pasivních domů, využití obnovitelných zdroje v těchto stavbách a dotačních programů na tyto projekty, ve kterém bude hlavní pozornost zaměřena na příklady již realizovaných domů na území ČR i v zahraničí. Seminář přinese nejnovější informace o dotačním programu MŽP "Zelená úsporám" určenému na zateplování, výměnu oken, ekologické kotle, solární kolektory a tepelná čerpadla.
Pořádá ECČB Č.Budějovice ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI a Výstavištěm Č.Budějovice. Vložné 50 Kč, účastníkům ČKAIT a ČSSI bude na místě proplacena vstupenka na výstavu HOBBY.
Přihlášky na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 7.5.2010.
Garant: ECČB, České Budějovice

27.5.2010 EXKURZE NA DOPRAVNÍ STAVBY JČ
Stavba II/145 Husinec-Beleč + exkurze OTHERM
Odjezd z ČB z Mariánského náměstí ve 14 hod., exkurze výrobní linky firmy OTHERM a prohlídka dopravní stavby s průvodním slovem.
Návrat do ČB v 18.00 hod.
Přihlášky do 19.5.2010 z důvodu zabezpečení dopravy.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři. Garant: ing. Štětina

25.-28.9.2010 TEMATICKÝ ZÁJEZD RAKOUSKO-SLOVINSKO
Slovinsko je krajina nám velice blízká, přesto většina z nás ji zná pouze z nočních přejezdů na Jadran. V této malé zemi lze vidět jak moře, tak zasněžené velehory, krasové útvary, jeskyně a kaňony, tak i historická města a významné stavby. Tematický zájezd má za cíl maximum z toho ukázat.
Program: 25.9. odj. z ČB, vyhlídková cesta alpským údolím Malta k přehradě Kolnbrein, dojezd na ubytování, večeře. 26.9. okružní jízda v oblasti Julských Alp, Bohinjské jezero, Bled,vodopády, Triglav. 27.9. Slovinský kras, Škocjanská jama -památka UNESCO- soubor kaňonů a jeskyní, hlavní město Lublaň. 28.9. Při zpáteční cestě návštěva Rakouského Grazu s moderní výstavbou, jehož historické jádro je památkou UNESCO. Návrat do ČB do 20 hod.
Cena zájezdu je 5.500 Kč a obsahuje dopravu, 3 noclehy s polopenzí ve 2lůžkových *** pokojích s volným vstupem do termálního bazénu.
ČKAIT poskytuje svým členům dotaci 1500 Kč, ČSSI 1000 Kč (dotace se nesčítají).
Přihlášky i nečlenů se zálohou 2000 Kč do 31.5.2010 v kanceláři u pí.Kovalovské. Pořádá ČSSI, garant ing. Schandl.

PŘIPRAVUJEME

Září/říjen JETE + vodní dílo Hněvkovice
Plavební cesta Č.Budějovice-Hluboká nad Vlt., plavební komora České Vrbné. Garant: ing.Jiří Baloun

21.10.2010 VYHLÁŠKA 398/2009 SB. O OBECNĚ TECH.POŽADAVCÍCH NA BEZBARIÉROVÉ STAVBY
Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice. Přednáší ing. Renata Zdařilová z VŠB, Ostrava. Garant: ing. Jan Jelínek

18.11.2010 EUROKÓD 5 PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice. Navrhování dřevěných konstrukcí podle euronorem, pravidla podle Eurokódu 5 (EN 1995), evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí. Přednáší Doc.ing.Petr Kuklík, FSV ČVUT Praha. Garant: ing.Josef Kocina

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník/ Č. Budějovice.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

EUROKÓD 2 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE
Dne 18.února 2010 proběhla v aule Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích přednáška v seriálu proškolování AO na téma Eurokódy v oboru navrhování staveb od 1.4.2010. Přednášejícími byli profesor Ing.Jaroslav Procházka,CSc. a ing.Jitka Vašková, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT Praha. Témata byla zaměřena do praktické oblasti. Jednotlivá upozornění se týkala souboru změn koeficientů, jimiž je mnohdy výrazně ovlivněn návrh prvků a sdělení, že nelze navrhovat nevyzkoušené ohýbané prvky. Součástí bylo upozorněno na pomůcky pro návrh výztuže pro hospodárné vyztužení. Byla probrána metoda návrhu železobetonových prvků při souběhu různých druhů zatížení. Poměrně podrobně byl vysvětlen problém vzniku trhlin a jejich vlivu na přetvoření a dále problém návrhu prvků z hlediska protipožárního.
Zajímavé je, že vypracování návrhu není povinné. Povinné je ale posouzení prvku (pozor na štíhlé sloupy). Účastníci přednášky mohli obdržet (jako pomůcku) vypracované příklady návrhů některých železobetonových prvků. O soubor těchto příkladů si mohou autorizované osoby požádat emailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), odkud jim bude zaslán. Semináře se zúčastnilo 35 osob. Ing.Tomáš Chromý

POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB
Dne 18. 3. 2010 proběhla v aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích přednáška na téma "Požární ochrana staveb z hlediska autorizovaných osob". Téměř plně obsazená aula (75 účastníků, z toho 67 členů ČKAIT) si vyslechla zajímavou přednášku vedoucího oddělení stavební prevence z HZS České Budějovice Ing. majora Milana Brabce. Ten ve své přednášce seznámil účastníky školení s aktuálními zákony a vyhláškami v oblasti požární ochrany staveb, s požadavky na dokumentaci požárně bezpečnostního řešení staveb pro územní a stavební řízení, s požárně bezpečnostními zařízeními na stavbách a krátce také s platnými základními ČSN k požární bezpečnosti staveb. Na závěr školení byly přednášejícím zodpovězeny otázky, které mohli účastníci posílat předem, i ty, které vyplynuly z přednášky. V průběhu školení obdrželi účastníci příručku "Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany". Další prezentační materiály, je možno získat elektronickou cestou na požádání v oblastní kanceláři ČKAIT. V kanceláři si můžete zakoupit publikaci "Hodnoty požární bezpečnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů" za 220 Kč. Garant: Pavel Otruba

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ŠKOL STAVEBNÍCH, ČESKÉ BUDĚJOVICE 25. BŘEZEN 2010
Devátého ročníku celostátní soutěže žáků v projektování rodinného domu pomocí grafických programů se zúčastnilo 26 škol včetně hostů ze Slovenské republiky. V program ArchiCAD soutěžilo 47 žáků středních průmyslových škol stavebních, v programu AutoCAD 3 a v Allplanu 2 soutěžící. Soutěžní porota, jejíž předsedou byl oblastní kanceláří ČKAIT delegovaný pan Ing.Stanislav Hronek, v anonymní soutěži vyhodnotila zpracované projekty.
Přesvědčivě, s velkou převahou zvítězil Ondřej Mašín ze SPŠ a VOŠ Příbram, na druhém místě skončil Juraj Hladej ze SPŠ stavební Trnava a třetí místo obsadil Antonín Dvořák z SPŠ stavební Havlíčkův Brod. Celkově bylo oceněno 10 soutěžících, kteří obdrželi věcné ceny a diplomy.
Stavební fakultu ČVUT Praha zastupoval doc.Ing.Bedřich Košatka,CSc.

OSTATNÍ

100 let činnosti stavební průmyslovky v Českých Budějovicích
V roce 2010 oslaví Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice významné výročí svého trvání. Budova školy byla otevřena začátkem října roku 1910 a od počátku v ní působila česká průmyslová škola zaměřená na zvyšování kvalifikace pracovníků stavebních profesí.
V rámci výročí proběhne několik akcí, o kterých budeme průběžně informovat na webových stránkách školy na adrese www.spsstavcb.cz.
Hlavní z nich bude setkání absolventů, pracovníků a přátel školy, které se uskuteční v sobotu 11. září 2010, kdy bude možnost od 9 hodin navštívit a prohlédnou si budovu školy a poté od 13.hodin společně posedět a popovídat si v pavilonu Z na Výstavišti. Přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách školy.
V rámci oslav bude vydán almanach, od září až do prosince bude otevřena výstava z historie a současnosti školy, proběhne též fotbalový turnaj a další akce.
Zájemci o pomoc škole s financováním mohou nabídnout finanční (nebo i jiné) příspěvky na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , a to buď formou reklamní nebo darovací smlouvy, anebo dle dohody. Všechny absolventy, minulé i současné pracovníky školy a všechny naše přátele srdečně zveme.
RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy

logo_spsZ ČINNOSTI JIHOČESKÉHO REGIONU

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zahájil v Jihočeském regionu vzdělávací program ADAKON- adaptabilita a konkurenceschopnost.
První školení bylo uskutečněno 16. 3. 2010 v hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou. Lektor školení byl JUDr. Pavel Novák, vedoucí sekce legislativně právní SPS v ČR, téma školení byla Legislativa ve stavebnictví se zaměřením na oblast legislativy a pracovního práva. Odpověděl také na dotazy k této problematice z řad posluchačů.
Celý program ADAKON je rozložen na léta 2010 - 12 a další moduly jsou:

 • Manažerské a komunikační dovednosti
 • Vedení stavební dokumentace a základy účetnictví
 • Rizika spojená se stavební výrobou
 • Normy ve stavebnictví
 • Pracovní právo

Posluchači kurzů, které budou postupně následovat získají nadstandartní znalosti o manažerských činnostech a dovednostech a využívat je při řízení stavby, organizační jednotky, lidí a spolupráci se zákazníky.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS, Jihočeský region

logo_CSSIVÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI

se uskutečnila dne 4.3.2010. Schůze se zúčastnil prezident ČSSI ing.Svatopluk Zídek a první viceprezident ing. Pavel Štěpán.

Schůze schválila

 1. zprávu o činnosti za rok 2009 s tím, že byly splněny úkoly uložené výboru usnesením členské schůze ze dne 26.2.2009
 2. zprávu o hospodaření k 31.12.2009
 3. návrh činnosti na rok 2010
 4. návrh rozpočtu na r.2010

a uložila výboru

 1. Pokračovat v pravidelných odborných a společenských akcích dle plánu na r.2010.
 2. Vydávat nadále Zpravodaj ve 2-měsíčních intervalech, uvádět zde detailní informace o programu oblastní pobočky.

Po skončení schůze se setkalo s mimořádným ohlasem povídání ing.Pavla Štěpána o Japonsku. Tuto zemi, s odlišnými historickými, kulturními i přírodními podmínkami, projel během 3 týdnů vlakem a na kole. Vedle přírodních krás a zajímavých staveb měl možnost poznat i dobrou organizaci provozu a života ve velkoměstech a zejména mimořádnou ochotu Japonců, jejich typickou snahu být stále úspěšnější a pozitivní myšlení, což vystihuje česko-japonský text při vstupu do jednoho muzea:
Radost a štěstí návštěvníků je naším přáním - pro vlastní štěstí.
Udržovat příjemné prostředí a vzájemnou spolupráci - pro vlastní štěstí.
Vzorné chování a projev zářné inteligence - pro vlastní štěstí.
Důležitost muzea a hrdost z jeho prosperity mít na mysli - pro vlastní štěstí.
Vstříc zítřejšku s novými myšlenkami - pro vlastní štěstí.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČSSI 2010
Ve výši 700 Kč můžete uhradit na výroční členské schůzi nebo v kanceláři pobočky nebo na účet 3802603544/0600, var.s.= rodné číslo

PŘIPRAVUJEME
Vyhlášení 6.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2008-2010 PRESTA jižní Čechy. Zhodnocení výsledků předchozích ročníků provedeme formou stolního kalendáře na rok 2011, jehož obrazovou náplní bude přehlídka staveb, které získaly ocenění v uplynulých ročnících. Tento kalendář by mohl sloužit k prezentaci Vaší činnosti, v případě zájmu se informujte na kanceláři ČSSI. Ing. Jan Jelínek, předseda oblastní pobočky ČSSI

logo_ckaitINFORMACE Č K A I T

Žádáme naše členy, aby průběžně hlásili změnu své emailové adresy na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript !
CERTIFIKÁT ODBORNOSTI - přikládáme autorizovaným osobám, které včas odevzdali Čestné prohlášení o absolvování III. běhu CŽV a splnily podmínky programu.

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ na r. 2010 - 2012 - přikládáme všem AO.

PROGRAM IV. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT pro léta 2010 - 2012 - je zveřejněn na webových stránkách ČKAIT. Naleznete zde formulář Registračního listu účastníka kreditního programu CŽV. Účastníci individuálního vzdělávání mohou vést obdobný přehled o svém vzdělávání.

Nový vzhled stránky WWW.CKAIT.CZ
Upozorňujeme naše členy, že pod heslem termínová listina / České Budějovice zveřejňujeme a aktualizujeme odborné akce v regionu a pod heslem informace naleznete některá důležitá oznámení.

DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY
V rámci DSA proběhne:

Uzávěrka přihlášek ke Stavbě roku 2010 31.5.2010
Nominační večer Stavba roku 2010 9.9.2010
Setkání v Senátu 30.9.2010
Galavečer v Betlémské kapli 30.9.2010
Dny otevřených dveří na stavbách září-říjen 2010
Inženýrský den v Brně 18.10.2010
Dny otevřených dveří na školách 27.11.2010 (popř. v týdnu 22.11.-27.11.)

VALNÁ HROMADA oblasti České Budějovice se uskuteční dne 19.1.2011 v kongresovém centru Bazilika v obchodním centru IGY na Pražské třídě v Českých Budějovicích

CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2010 byla vyhlášena na Shromáždění delegátů dne 20.3.2010 v Praze. Uzávěrka přihlášek je 31.10.2010. Informace na webu ČKAIT.

Rozšíření PIS (Poradenského informačního střediska) při OK Č. Budějovice
Činnost oblastní kanceláře jako PIS byla vedle dotačního titulu NOVÝ PANEL pro SFRB rozšířena na základě smlouvy mezi ČKAIT a SFŽP o činnost v rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM". Na základě směrnice č. 9/2009 a dodatku II/4 MŽP se žadatelům dále přispívá na zpracování PD a odborného posudku až do výše 40.tis.Kč skutečných nákladů v závislosti na prováděném opatření a typu stavby.

Ing.František Hladík, přednosta oblastní kanceláře ČKAIT

Přihláška do VII. ročníku soutěže ČKAIT

csvh

Výroční členská schůze se konala 18.3.2010. Za ČSSI se zúčastnil v zastoupení prezidenta Ing.Jan Jelínek a z významných hostů byli přítomni RNDr,Vladimír Kostka, ředitel SPŠ stavební v Č.Budějovicích a ing.Zuzana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence KÚ Jihočeského kraje.

Připravujeme

28.dubna - Plán oblastí povodí Horní Vltavy, začátek 10.00 hod. garant Ing. Jiří Baloun,
přednáškový sál VAK JČ, ul. B.Němcové 12/2.
Akce je určena pracovníkům Obecních úřadů a ostatním VH pracovníkům.

Červen - Seminář pro malé obce - vodohospodářská infrastruktura, garant Ing. Josef Smažík, přednáškový sál VAK JČ, ul.B.Němcové 12/2.
Akce je určena pro starosty malých obcí, projektanty a pracovníky vodoprávních úřadů.

8.června - Aktuální stav technických norem ve vodním hospodářství - celostátní seminář, garant Ing. Jiří Kubeš, místo konání: přednáškový sál ČKAIT Praha, Sokolská 15. Akce je určena vodohospodářským pracovníkům vodoprávních úřadů, projektantům apod.

USKUTEČNĚNÉ AKCE ČSVH NA ZAČÁTKU ROKU 2010.

23.3.2010 PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY ČVUT V PRAZE Jedním z dlouhodobých problémů absolventů Vysokých škol je nedostatečná plynulá návaznost končících studentů ze školní výuky na nastávající praxi. V tomto mohou sehrát důležitou pozitivní roli zkušení pracovníci praxe - což mohou být členové ČSSI a členové jejich Odborných společností. Členové ČSSI a Odborných společností jsou obvykle autorizovaní odborníci s dlouholetou praxi v daném oboru.
Česká společnost vodohospodářská ČSSI (dále ČSVH) se odhodlala již před dvěma roky učinit v této oblasti první kroky. Ve spolupráci s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT Fakulty stavební v Praze již potřetí uspořádala pro studenty 5.ročníku přednášku, letos na téma Vodní hospodářství obcí 4 ( Vodárenství - 2 část.), zaměřenou do praxe. Týkala se zásobování pitnou vodou s jednotlivými fázemi - přípravné, investiční a provozní. Její součásti byla i činnost profesionálních vodohospodářů při posilování vodárenských systémů, řešení podtlaku ve vodovodní síti, vyhledávání příčin a další postupy provozovatelů. Na to navazuje i navrhování čerpadel s optimalizací tlaku v síti. Pro praxi jsou důležité smluvní vztahy, komunikace a dohadování provozovatelů a vlastníků infrastruktury.
Letošní přednáška (stejně jako přednášky v předchozích dvou letech ) byla zajišťovaná Ing. Jiřím Kubešem místopředsedou ČSVH a zájem i účast se strany studentů byla veliká. Podstatná zásluha na těchto pozitivních akcích, včetně té letošní, souvisí s iniciativou a pochopením této potřeby vedoucí Katedry zdravotního a ekologického inženýrství doc.Ing.Ivy Čihákové CSc.

25.3.2010 SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ÚPRAVNY VODY PLAV A VODNÍHO DÍLA ŘÍMOV Úpravna vody Plav (dále ÚV Plav) a Vodní dílo Římov (dále VD Římov), jsou dvě nejdůležitější vodohospodářské stavby v Jihočeském kraji, které zajišťují dodávku pitné vody pro více než polovinu obyvatel kraje.
U příležitosti Mezinárodního dne vody ( 22.března ) se rozhodla Česká společnost vodohospodářská ČSSI (ČSVH ), spolu s Jihočeským vodárenským svazem ( JVS) , uspořádat setkání účastníků výstavby obou děl a exkurzi na obě stavby. Garant akce byl Ing. Vladimír Fürth. Od uvedení do zkušebního provoz ÚV Plav uplynulo již 28 roků a od dokončení VD Římov dokonce 32 roků. Obě vodohospodářská díla dodnes dobře slouží svému účelu a obě přečkala dobře i mimořádnou povodeň v roce 2002. Za dlouhodobou perfektní funkci je nutné poděkovat nejenom autorům - projektantům, investorům, stavebně dodavatelským firmám, ale i provozovatelům obou vodohospodářských děl a JVS. Setkání se zúčastnili zástupci VRV Praha, HDP, Vodních staveb Sezimovo Ústí, VAK JČ, Povodí Vltavy a JVS. Bylo vzpomenuto i těch účastníků výstavby, kteří se již dnešních dnů nedožili. Zástupci pořadatelů JVS a ČSVH stručně informovali o změnách ke kterým došlo v období od ukončení staveb do současné doby, což účastníci přijali s velkým zájmem. V následující exkurzi, absolvovali účastníci prohlídku obou děl s podrobným výkladem provozovatelů (VAK JČ a Povodí Vltavy) o provozu ÚV Plav a VD Římov.
VD Římov má sypanou kamenitou hráz na řece Malši , jejíž výška nade dnem je 47,50 m, šířka koruny 6,75 m a délka hráze je 290,0 m. Celkový objem nádrže je 33,80 mil.m3, délka vzdutí 13 km a zátopová plocha je 210 ha. Odběr vody pro ÚV Plav je sdruženým objektem z něhož je možné odebírat jednak vodu pro pitné účely z několika různých výšek (povolené maximum 1,48 m3/s) jednak vypouštět vodu pro asanační průtok do Malše. Tento asanační průtok je regulovaně vypouštěn přes dvě turbiny (max.výkon 2 x 500 kW ). Rozsah regulovaného průtoku je 0,65 - 3,5 m3/s. Surová voda je odváděna do ÚV Plav přívodním řadem DN 1400 mm v délce 7362 m. Před ÚV Plav je surová voda zaústěna do elektrárny (max.výkon 600 kW) a odtud odtéká do úpravny vody. Dvě spodní výpustě DN 1600 mm s max. kapacitou průtoku 2 x 41,4 m3/s. Přehradní těleso je opatřeno korunovým přelivem o 3 polích se segmentovými uzávěry s max. kapacitou 3 x 141 m3/s. Zpracovatel projektu je HDP Praha, GD stavby Vodní stavby s.p. Sezimovo Ústí, provozovatel Povodí Vltavy.
ÚV Plav - je srdcem Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Projektovaný výkon je 1.450 l /s. Zkušební provoz začal v r. 1982. Pitná voda je z ÚV Plav dodávaná do ( bývalých okresů) Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Písku, Prachatic, Strakonic a Tábora. Toto představuje zásobování více než dvou třetin obyvatel Jihočeského kraje.
ÚV Plav představuje dvoustupňovou úpravu vody (sedimentace a filtrace), kde je použit na koagulaci síran železitý, na úpravu pH mleté vápno a hygienické zabezpečení upravené vody je chlórem. Na likvidaci kalu jsou k dispozici 3 kalové laguny, i když v současné době je nově ve funkci komorový kalolis a odvodněný kal je použit na kompostování. Upravená voda je z ÚV Plav čerpaná do 3 směrů a to: do vodojemu (VDJ) Bukovec, VDJ Hosín a VDJ Včelná.

Ing.Bohumil Kujal, předseda ČSVH

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Staroměstská 1, Č. Budějovice, tel 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky