ZPRAVODAJ číslo 4 - září 2012

VÝZVA

K přihláškám našich členů do 9. ročníku Soutěže ČKAIT „CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2012“.
Přihlášky do 31.10.2012 prostřednictvím oblastní kanceláře.
Informace najedete na: www.ckait.cz/cena-komory
Dále připomínáme, že v minulém ročníku byly oceněny 2 stavby z oblasti České Budějovice.

 

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

18.-22.září 2012 FOR ARCH – 23. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9 – Letňany dne 18.-21.9.od 10-18 hod./ dne 22.9. od 10-16 hod.
FOR ARCH – vše o nízkoenergetickém stavění, souběžné veletrhy FOR THERM, FOR ELEKTRO, BAZÉNY, FOR WASTE. Pořadatel: ABF, www.abf.cz
Volné vstupenky pro členy ČKAIT jsou k dispozici v oblastní kanceláři.

20.září 2012 POSOUZENÍ ZDIVA DLE EUROKÓDU 6 ČSN EN 1996 -1+3
Od 14-18 hod. na VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, učebna D216.
Na praktické ukázce si sami účastníci vyzkoušejí na počítačích zadávání a vyhodnocení posouzení zdiva dle EC6 na volně přístupných programech. Na skutečných realizacích bude možnost se seznámit s praktickými dopady při nerespektování výsledků posouzení a budou ukázány zjednodušené metody posouzení s upozorněním na omezení těchto metod při výběru zdícího materiálu. Chybět nebude ani ukázka zjednodušeného posouzení suterénního zdiva. Kapacita semináře 30 osob. Přihlášky přijímáme telefonicky nebo e-mailem. Účast pouze pro předem přihlášené v pořadí do kapacity posluchárny. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Garant Ing. František Hladík, lektor Ing. Ivo Petrášek

27.-30.září 2012 STAVBY A TECHNICKÉ PAMÁTKY MAĎARSKA
Exkurze obsazena.

18.10.2012 NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STAVEBNÍHO ZÁKONA
Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 2.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Garant Ing. Jaroslav Hodina, lektoři Ing. Petr Serafín a Mgr. David Dvořák

 

PŘIPRAVUJEME

PRESTA jižní Čechy
Vyhlášení 7.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2010-2012 PRESTA jižní Čechy.
Uzávěrka přihlášek 11. leden 2013
Odevzdání výstavních panelů 31. leden 2013
Vyhlášení výsledků 11. duben 2013

EXKURZE NA STAVBU DÁLNICE E55 V OBLASTI FREISTADT, RAKOUSKO
V rámci spolupráce s Rakouskou komorou Arch+Ing. připravujeme exkurzi na rozestavěnou část dálnice E55 v oblasti Freistadt. Termín buď středa 10.10.2012 nebo středa 17.10.2012 v odpoledních hodinách. Doprava dle počtu zájemců osobní automobil nebo mikrobus (hradí ČKAIT). Žádáme předběžné přihlášení telefonem nebo e-mailem do kanceláře.
Garant: Ing. František Hladík

6.prosinec 2012 12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ - TÁBOR
Letošní adventní setkání organizují naši členové z Tábora. Předpokládaný odjezd z Č. Budějovic ve 14. hod., návrat v cca 21. hod. Přihlášky našich členů a rodinných příslušníků včetně zaplacení vložného do 30.11.2012. Vložné 350 Kč, členům ČKAIT/ČSSI výbor odsouhlasil dotaci 100 Kč.
Garant: Ing. Milena Honzáková, Ing. Jiří Kubeš

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

SVOČ 2012
Dne 25.4.2012 proběhl na VŠTE v Českých Budějovicích již pátý ročník Studentské vědecké a odborné činnosti. Členem komise technické sekce byl i předseda výboru ČKAIT České Budějovice Ing. František Hladík. Letošního ročníku se celkem zúčastnilo 18 studentů (z toho 12 v ekonomické sekci a 6 v technické).
Kdo vyhrál letošní SVOČ? Sekce technická: 1. Jana Rýcová: Vestavba bezbariérové galerie do proluky v centru Třeboně; 2. Václav Jůzko: Polyfunkční objekt v Třeboni; 3. Tomáš Hrdlička a Eva Kováříková: Sanace vlhkosti RD.

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMŮ
Na výstavišti V Českých Budějovicích proběhla v květnu 2012 jarní část výstavy HOBBY. V rámci doprovodných programů této výstavy byl na den 17. května opět zařazen tematický seminář určený pro odbornou i laickou veřejnost, tentokrát věnovaný problematice rekonstrukcí a úprav domů. V průběhu semináře byli jeho účastníci obeznámeni se základní problematikou hydroizolací, sanací vlhkého zdiva, rekonstrukcí vytápění, rozvodů vody a elektřiny. V jednotlivých příspěvcích byly ze strany přednášejících hojně zmiňovány a diskutovány příklady z praxe.
Seminář zorganizovalo Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s ČKAIT.

MODERNIZACE TRATI TŽK Č. BUDĚJOVICE
Dne 23.05.2012 uspořádala českobudějovická kancelář ČKAIT odbornou exkurzi na stavbu části IV. železničního koridoru v úseku železniční stanice Č. Budějovice – Nemanice I. Exkurze se zúčastnilo celkem 6 zájemců. Celá stavba byla dle harmonogramu zahájena již na jaře 2011 a má být stavebně dokončena v létě 2013. Zástupci prováděcí firmy informovali účastníky exkurze o právě prováděných pracích na stavebních objektech, které jsou budovány během letošního roku. Jednalo se zejména o nové mosty a s nimi související stavební objekty. Za zmínku stojí most přes stávající koryto Dobrovodské stoky, kdy byla zachována původní kamenná klenbová konstrukce mostu, na kterou byla po nezbytné sanaci dobudována nová ŽB mostovka včetně říms. Provádění stavby je komplikováno podmínkou budování vždy pouze v jedné polovině profilu dvojkolejné trati.

 

INFORMACE

logo_sps DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost na stavbách Jihočeského regionu se uskuteční ve dnech 21.9.2012 od 14 do 17 hod a 22.9.2012 od 9 do 12 hod.
Pro tuto akci byly vybrány dvě stavby v Českých Budějovicích a to: rekonstrukce ul. Čechova a rekonstrukce ul. Čechova Žižkova, kde pracovníci firem EUROVIA CS a SWIETELSKY stavby realizují.
Zájemci o prohlídku budou informováni odbornými pracovníky těchto firem jak o rozsahu, finančních nákladech i termínech těchto složitých rekonstrukcí, které způsobují dopravní problémy pro obyvatele Českých Budějovic.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer

 

csvh

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI V OBCÍCH
Termín: 17. 10. 2012 (středa)
Místo konání: zasedací místnost ČEVAK, ulice B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice
Odborný seminář pro pracovníky obecních úřadů, projektanty a vodohospodáře je zaměřen na plnění nových povinností při hospodaření se srážkovými vodami v obcích, které ukládají zákony obcím, vlastníkům, provozovatelům a projektantům kanalizací pro veřejnou potřebu.

9:00–9:15 Ing. Karel Vlasák (radní JČ kraje): Slovo úvodem
Ing. Bohumil Kujal (předseda ČSVH): Činnost ČSVH v roce 2012
9:15–9:45 Ing. Jaroslava Snížková (Magistrát města České Budějovice): Co nám ukládá vodní zákon v oblasti hospodaření se srážkovými vodami
9:45–10:15 Ing. Miloslav Šír, CSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR): Právní předpisy pro odvádění srážkových vod do kanalizace a jeho zpoplatnění
10:15–10:45 doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. (Stavební fakulta ČVUT Praha): Technické možnosti odvádění a likvidace srážkových vod v urbanizovaném území
10:45–11:15 Ing. Jan Jindra, CSc.: Společné čištění srážkových a odpadních vod v biologických nádržích
11:15–11:45 doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR): Trendy ve vývoji složení srážkových vod
11:45–12:15 Ing. Miroslav Tesař, CSc. (Ústav pro hydrodynamiku AVČR): Protiodtoková a protipovodňová opatření při odvádění srážkových vod z urbanizovaného území
12:15–13:00 Závěr a diskuse


Garant akce: Ing. Miloslav Šír, CSc., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil 603929643
Přihlášky: Do 30.9. 2012 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Vložné: 600 Kč převodem na účet 218395308/0300 do 15.10.2012 nebo v hotovosti při registraci. Jako variabilní symbol uveďte IČO nebo druhou část rodného čísla. Vložné pokrývá účastnický poplatek za jednu osobu a občerstvení.
Členům OK ČKAIT Č.Budějovice bude poskytnuta sleva – informace v kanceláři.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

VD HNĚVKOVICE A VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA
Dne 22. května 2012 proběhla pod gescí hydrotechnické sekce ČSVH exkurze Vltavská vodní cesta pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Exkurze se zúčastnilo 22 studentů s pedagogickým doprovodem.
Vlastní exkurze byla rozdělena do 2 bloků. Odborný výklad prováděli pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik. První blok byl zaměřen na VD Hněvkovice. Součástí byla prohlídka hrázového tělesa a nově vystrojené plavební komory. U plavební komory byla provedena také ukázka jejího plnění a prázdnění. VD Hněvkovice bylo vybudováno v letech 1986 až 1991. Hlavní poslání VD Hněvkovice je zabezpečení provozní vody pro Jadernou elektrárnu Temelín (max. kapacita 4,16 m3/s). Nádrž má délku vzdutí 16,2 km a zatápí plochu 312 km2. Hráz je betonová tížní, šířka koruny 9,5 m, délka hráze 191 m, je opatřena 3 hrazenými přelivy (max. kapacita 1.010 m3/s), součásti hráze je elektrárna se 2 Kaplanovými turbinami (instalovaný výkon 9,6 MW), udávaná výška hráze nade dnem 27 m, spád 15 až 17 m. Na pravém břehu je umístěna plavební komora š 6 m a délky 45 m. Po koruně hráze je vedena veřejná komunikace.
Druhý blok byl zaměřen na prohlídku vltavské vodní cesty v úseku od Hluboké nad Vltavou po České Budějovice. Prohlídka byla provedena formou plavby lodí, jejíž součástí bylo i odborně komentované proplavení plavební komorou České Vrbné. Na pravé straně jezu Hluboká nad Vltavou je budována plavební komora o stejných parametrech jako na VD Hněvkovice. Jez České Vrbné je zrekonstruován včetně vtoku na MVE, má dokončenou plavební komoru, přístav, ochranné přístaviště a napojení na sportovní slalomovou dráhu. Jednou ze zajímavostí je sklápěcí most přes vjezd do chráněného přístaviště. Kromě rozestavěné plavební komory v Hluboké nad Vltavou (v současné době probíhá zkušební provoz) zbývá k dokončení plavební cesty České Budějovice – Týn nad Vltavou vybudovat plavební komoru jezu Hněvkovice a příslušnou prohrábku koryta Vltavy.
Ing. Jiří Baloun,Ing. Bohumil Kujal

ROZDĚLOVACÍ OBJEKT NOVOŘECKÉ SPLAVY NA LUŽNICI A NOVÁ ŘEKA
Česká společnost vodohospodářská ČCSI uspořádala dne 30.5. 2012 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku. Jedná se o významné hydrotechnické dílo, které hraje klíčovou roli v provozní bezpečnosti třeboňské rybniční soustavy při povodních.
Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody z Lužnice do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na Novořeckých splavech. Povodňové události v letech 2002 a 2006 představovaly extrémní zatížení nejen pro manipulační uzel Novořeckých splavů, ale i pro Novořeckou hráz. Například kulminační průtok povodně v roce 2002 dosahoval hodnot více jak 500leté vody a objekty Novořeckých splavů se při jejich plném vyhrazení dostaly do neovladatelného stavu. Došlo k protržení Novořecké hráze a k nekontrolovatelnému přítoku vody z povodí horní Lužnice na rybník Rožmberk. Oprava protržené hráze byla zahájena již za probíhající povodně a následná celková rekonstrukce hráze proběhla v letech 2003 – 2008. Na tuto rekonstrukci navazovala i rekonstrukce vlastního rozdělovacího objektu Novořeckých splavů, která byla dokončena v roce 2010. Cílem těchto protipovodňových opatření bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně i bezpečnost rybníka Rožmberk, jako jediného vodního díla na Lužnici s významným retenčním účinkem.
Exkurze se zúčastnilo 17 studentů 3. ročníku studijního oboru Ekolog – vodohospodář a dva učitelé. Během cyklistické exkurze studenti shlédli celou stavbu novořeckých splavů, několik kilometrů hráze Nové řeky, upravená a přírodní koryta vodotečí, objekty na rybnících u Vitmanova a technologii odbahňování rybníků. V závěru proběhl spurt po třeboňských lukách do Třeboně ke škole. Díky dobrému výkonu nikdo nepromokl na kůži, i když v závěru začalo silně pršet. Z exkurze bude zpracována vzorová prezentace pro výukové účely.
Ing. Miloslav Šír CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky