ZPRAVODAJ číslo 5 - listopad 2012

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

8. 11. 2012 EXKURZE NA STAVBU RAKOUSKÉ DÁLNICE S10 FREISTADT
Kapacita 25 účastníků, pořadí dle došlé přihlášky do 5.11.2012. Společná doprava mikrobusem, odjezd 12,30 hod. od kanceláře OK ČKAIT, Staroměstská 1.

6. prosinec 2012 ADVENTNÍ SETKÁNÍ - TÁBOR
Letošní již 12. adventní setkání organizují naši členové z Tábora s tímto programem:
prohlídka zrekonstruovaných staveb v centru města, přivítání starostou města, informace o rekonstrukci rybníka Jordán, adventní kulturní vystoupení v kostele sv.Jakuba a Filipa, společná slavnostní večeře. Odjezd autobusu ve 14 hod. z AN ČB Mercury Centrum, stan.č.12, návrat v cca 21.00 hod.
Přihlášky našich členů a rodinných příslušníků včetně zaplacení vložného do 21.11.2012 v oblastní kanceláři. Vložné 350 Kč, členům ČKAIT/ČSSI výbor odsouhlasil dotaci 100 Kč.
Garanti: Ing. Milena Honzáková, Ing. Jiří Kubeš

12. - 13. prosince 2012 KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2012
Ve dnech 12. – 13. prosince 2012 se v Českých Budějovicích bude konat vědecká konference Defekty budov. Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR. Na úvod vystoupí odborný garant konference Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., který bude informovat o založení České hydroizolační společnosti. Po jeho vystoupení se již rozběhnou jednotlivé přednášky. Přednášejícími v jednotlivých blocích jsou prof. Ing. Josef Oláh, Ph.D., Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Roman Šubrt, a Ing. Káně a další.
Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a portály iMaterialy.cz, tzb-info.cz a izolace.cz.
Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy http://www.vstecb.cz/Konference-195.htm.
Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 30. 11. 2012. V případě nenaplnění kapacity bude možné přihlášení i po tomto termínu.
Mgr. Pavlína Antolová, hlavní coordinator,E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Mobil: 775 864 653

13. prosinec NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A PENB RŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
Energy Centre České Budějovice ve spolupráci se ČKAIT pořádá dne 13.12.2012 od 14:30 – 18:15 hod. seminář, který bude věnován obsahu zákona 406/2000 Sb. a povinnostem, které z novely tohoto zákona od ledna 2013 vyplývají pro jednotlivé skupiny obyvatel i podnikatelskou sféru. Bude se hovořit o nových vyhláškách týkajících se zejména průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a posudků. Dále na semináři zazní přednáška na téma konstrukce a technologie pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie. Seminář se bude konat v aule SPŠ stavební, Resslova 2, v Českých Budějovicích. Jeden vylosovaný účastník semináře vyhraje měření termovizní kamerou svého domu nebo bytu zdarma (bez zpracování písemného protokolu).

 

VÝZVA ČLENŮM

4. BĚH CŽV období 2010 - 2012 - UKONČENÍ
AO oznámí k 31.12.2012 oblastní kanceláři formou „čestného prohlášení“ - spolu s Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV, případně formou jiného průkazu jakým způsobem splnily svou povinnost vzdělávání v letech 2010 - 2012. Informace na www.ckait.cz

 

PŘIPRAVUJEME

16.1.2013 VALNÁ HROMADA ČKAIT – upozornění na termín
Již jubilejní 20. VH naší oblasti se bude konat v nově zrekonstruovaném hotelu Clarion (dříve Gomel). Každý člen oblasti obdrží řádnou pozvánku s programem.

 

Presta 2010 - 2012PRESTA jižní Čechy
již po sedmé máme možnost před odbornou i širokou laickou veřejností prezentovat naší práci - jak projektantů, tak stavbyvedoucích:
Vyhlášení 7.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2010-2012 PRESTA jižní Čechy.
Uzávěrka přihlášek 31. leden 2013
Odevzdání výstavních panelů 12. únor 2013
Vyhlášení výsledků 10. duben 2013
Prosíme – přispějte k úspěchu akce a prezentujte vaší práci přihlášením se do soutěžní přehlídky.
Zjednodušené přihlášky a soutěžní podmínky najdete na www.ckait.cz/ termínovník nebo informace OK.

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

20. září 2012 POSOUZENÍ ZDIVA DLE EUROKÓDU 6 ČSN EN 1996-1+3
Dne 20. 9. 2012 proběhlo v prostorech VŠTE České Budějovice školení „Posouzení zděných konstrukcí dle ČSN EN 1996 – 1 a ČSN EN 1996 – 3 pomocí volně přístupného software“. Školení včetně praktických ukázek vedl Ing. Ivo Petrášek (autorizovaný inženýr, statik fy. Wienerberger CP a.s. + autor jednoho z programů). Školení proběhlo v počítačové učebně a každý účastník si sám vyzkoušel na vzorovém příkladu práci s daným software. Jako nosná část byla ukázka posouzení zdiva s pomocí software fy. Wienerberger CP s vypíchnutím získaných hodnot pro následné užití software ČVUT, zejména části pro zjištění ohybových momentů vnášených do zdiva. Současně účastníci školení získali odkazy na stránky s dalším freeware software vhodným pro posuzování (posouzení zdiva na účinky větru, posouzení suterénního zdiva zatíženého zemním i vodním tlakem). Na příkladu posouzení poměrně složitého domku byly ukázány možnosti využití zjednodušených metod dle ČSN EN 1996 – 3 včetně upozornění na související omezení. Poslední část byla vedena jako volná diskuze s dotazy pro případné upřesnění některé varianty řešení a osobní zkušenosti účastníků kurzu s každodenní praxí. Účast na školení byla hodnocena získáním jednoho bodu v rámci celoživotního vzdělání. Kurzu se zúčastnilo 23 autorizovaných osob.
Ing. Ivo Petrášek

27. - 30. září 2012 STAVBY A TECHNICKÉ PAMÁTKY MAĎARSKA
Letošní tematický zájezd ve dnech 27.- 30. září nás zavedl na východ Maďarska. Proč jsme zvolili tuto turisticky málo atraktivní oblast? Je to množství technických památek, popsaných v knihách Technické památky V4, přírodní zajímavosti tohoto kraje termálů a konečně osobnost Holló Csaba, vicepresidenta maďarské inženýrské komory, kterého jsme v minulosti měli možnost již třikrát v Jižních Čechách přivítat.
Poměrně dlouhý příjezd do Miškolce byl kompenzován pohodlnou cestou na dobře upravených silnicích a zejména dálnicích na území Rakouska a Maďarska.
Druhý den byl již plně v režii našeho maďarského kolegy. Holló Czaba nás provedl areálem technické university v Miškolci, vybudovaným po vzoru kampusů amerických universit. Objekty postavené v minulém desetiletí jsou technicky i esteticky na vysoké úrovni, dobře vybavené, takže prorektor univerzity a ředitel knihovny, kteří nás provázeli, se měli čím pochlubit. Universita je nástupkyní nejstarší rakousko-uherské báňské akademie v Banské Štiavnici zřízené v roce 1762, stejně jako byla její nástupkyní naše Báňská akademie v Příbrami (1849 – 1945). Universita má dnes 11 fakult, a to nejen technických.
Zajímavá byla též návštěva mohutných ruin hradu Diosgyor, které jsou nákladně rekonstruovány do původní podoby. Na hradě se ve 14. stol. odehrála setkání vládců zemí vyšegradského spolku.
Po prohlídce centra Miškolce, po okružní jízdě s pohledem na opuštěné provozy po kdysi rozsáhlé hutní výrobě, které se tamní technické památky týkají, měli účastníci možnost navštívit termální park v Tapolce. Výjimečnost tohoto areálu spočívá v tom, že podstatná část bazénů je umístěna v přírodních i umělých kavernách vápencového masivu. Bohatý celodenní program (i když náš hostitel měl připraveny ještě další zajímavosti) jsme ukončili společnou večeří ve sklepích vinařského podniku, které jeho majitel, člen inženýrské Komory a důlní inženýr, zajímavým a technicky náročným způsobem vybudoval v tufové hornině.
Další den následovala prohlídka historického města Eger, zakonzervovaného do podoby 18. století, tím, že jej minula hlavní trasa železnice. Toto někdejší sídlo arcibiskupa se honosí třemi významnými kostely a bazilikou s varhanami se 16ti tisíci píšťal a jejich koncert jsme si mohli vyslechnout. Dominantou města je rozsáhlý hrad se zbytky opevnění, s krásným výhledem na město a okolí. V blízkém Egersaloku tryská ze země horký vápenito-hořečnatý pramen. Ten poskytl podmínky pro výstavbu rozsáhlého areálu lázní, postavených v posledních pěti letech francouzskými stavebními firmami. Výstavba tohoto technicky zajímavého areálu stále pokračuje. Vysrážení minerálního obsahu z vyvěrající vody umožnilo vznik bílých teras, podobným tureckému Pamukale.
Při zpáteční cestě jsme navštívili Budapešť, kde právě oslavovali skončení léta. Po okružní jízdě jsme si prohlédli areál hradu a potěšili se vyhlídkou z Rybářské bašty na krásné panorama s dunajskými mosty a parlamentem. Bohatý program plně uspokojil 43 účastníků zájezdu.
Ing. Jiří Schandl

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STAVEBNÍHO ZÁKONA
Seminář se konal 18.10.2012 v aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích za účasti 30 AO, jak bylo inzerováno.
Seminář byl zúžen pouze na ZZVZ z toho důvodu, že novela SZ nebyla ještě zveřejněna ve sbírce zákonů. K novele SZ tedy připravíme samostatný seminář v příštím roce.
Mgr. David Dvořák z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., člen legislativní komise ČKAIT a člen Společnosti pro stavební právo, zevrubně seznámil přítomné s hlavními tezemi a změnami ZZVZ a souvisejících vyhlášek se zaměřením na stavebnictví.
Prezentace semináře je na písemné požádání k dispozici v oblastní kanceláři pro osobní potřebu autorizovaných osob.
Ing. František Hladík

id_2012INŽENÝRSKÝ DEN BRNO 2012
Konáním byla v rámci DSA pověřena OK Brno. Téma: CESTY K ENERGETICKÉ KONCEPCI.
Svého úkolu se zhostila výborně. Pozvánku přijali zástupci ČSSI, SPS, SIA, ČKA, zástupci oblastních kanceláří ČKAIT, úřadů a vysokých a odborných škol spolupracujících s ČKAIT. Pohledem do seznamu účastníků lze říci – odborníci z autorizačních oborů ČKAIT.
V úvodu předseda představenstva ČKAIT Ing. Pavel Křeček přivítal přítomné a omluvil hlavního řečníka prezidenta ČR prof. Ing. Václava Klause. Škoda jeho neúčasti, mohli jsme osobně vyslechnout jeho názor na energetickou koncepci ČR.
Ale i tak přednášky pánů:
prof. Dr. Carsten Ahrens, Jade-Hochsule Oldenburg, ZDI, WCCE
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. odborný poradce Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava,
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. děkan Fakulty strojní ČBUT v Praze
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. vedoucí katedry TZB na Fakultě stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., proděkan pro vnější vztahy a marketing, vedoucí ústavu TZB FAST VUT v Brně
vztahující se k tématu jednání ID 2012 byly velmi poučné. Najdete je na www.ckait.cz Závěrem byla představena a pokřtěna kniha Inženýrské stavby zemí V4. Můžete ji zakoupit v IC ČKAIT nebo objednat v naší OK.
Ing. František Hladík

 

INFORMACE

logo_sps

Valná hromada SPS ČR
se koná 29. listopadu 2012 od 10 hodin v hotelu Artemis, Praha 8.
Jaroslav Kolář, oblastní manažer

CSVH_logo

13.12.2012 KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO
Seminář se bude konat 13. prosince (čtvrtek) od 9:00 do 13:30 hod. v Českých Budějovicích v budově Krajského úřadu v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje s tímto programem:

 • Jak nastavit smlouvy s provozovateli z pohledu obce (vyhovět podmínkám pro čerpání dotací, možnost úpravy výše pronájmu, výpovědi smluv, …)
 • Nejčastější pochybení ve smlouvách a jejich dopady na obce
 • Možnosti obnovy infrastruktury – prezentace soukromé společnosti – 15 min.
 • Pravidla pro stanovení cen pro vodné a stočné
 • Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech

Přednáší: JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D., Ing. Pavel Peroutka a Ing. Jan Jindra, CSc.
Seminář organizuje Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a ČSVH jako odborný garant.
Na místě bude možné zakoupit příručku pro obce „Vodní hospodářství obcí“ od ČSVH za 260,- Kč vč. DPH.
Ing. Bohumil Kujal

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

EXKURZE NA STAVBU PLAVEBNÍ KOMORY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Dne 16. října 2012 proběhla pod gescí hydrotechnické sekce ČSVH exkurze pro členy ČSVH ČSSI na plavební komoru Hluboká nad Vltavou.. Exkurze se zúčastnilo 6 zájemců. Odborný výklad prováděl pracovník zhotovitelské firmy SMP CZ a.s.
Exkurze byla zaměřena na stavbu plavební komory v Hluboké nad Vltavou včetně souvisejících úprav břehů v horní a dolní rejdě. Stavba se uskutečnila jako přístavba ke stávajícímu jezu v Hluboké nad Vltavou na prvém břehu Vltavy. Toto vodní dílo je součástí rozsáhlého projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ – jeho druhé etapy. Plavební komora je vybudována u stávajícího jezu v místě původní vorové propusti. Plavební komora má délku 45 m, šířku 6 m a hloubku 3 m. Je konstruována na proplavování plavidel o nosnosti do 300 tun. Po zprovoznění plavební komory u jezu v Hluboké nad Vltavou bude k dispozici přes 27 km rekreační vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a hrází vodní nádrže Hněvkovice. Po stavební stránce bylo dílo v době prohlídky prakticky dokončeno, probíhají na něm finální ověřovací zkoušky technologie a řídících systémů. Byla provedena také ukázka plnění a prázdnění plavební komory včetně proplavení plavidla.
Ing. Jiří Baloun

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI V OBCÍCH
Dne 17.10.2012 pořádala Česká společnost vodohospodářská ČSSI odborný seminář „Hospodaření se srážkovými vodami v obcích“ pro pracovníky obecních úřadů, projektanty a vodohospodáře. Seminář byl zaměřen na plnění nových povinností při hospodaření se srážkovými vodami v obcích, které ukládají zákony obcím, vlastníkům, provozovatelům a projektantům kanalizací pro veřejnou potřebu. Seminář zahrnoval pět přednášek:

 1. Ing. Jaroslava Snížková (Magistrát města České Budějovice): Co nám ukládá vodní zákon v oblasti hospodaření se srážkovými vodami.
 2. Ing. Miloslav Šír, CSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR): Právní předpisy pro odvádění srážkových vod do kanalizace a jeho zpoplatnění.
 3. doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. (Stavební fakulta ČVUT Praha): Technické možnosti odvádění a likvidace srážkových vod v urbanizovaném území.
 4. Ing. Jan Jindra, CSc.: Společné čištění srážkových a odpadních vod v biologických nádržích
 5. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR): Trendy ve vývoji složení srážkových vod.
 6. Ing. Miloslav Šír, CSc. (Ústav pro hydrodynamiku AVČR): Protiodtoková a protipovodňová opatření při odvádění srážkových vod z urbanizovaného území.

Semináře se zúčastnilo 60 zástupců obcí a odborné veřejnosti a 24 studentů Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni. Seminář doprovázela bohatá diskuse, z níž vyplynula potřeba konání další akce zaměřené na ochranu obcí před vodami z extravilánu.
Ing. Miloslav Šír CSc.

ING. ALOIS KRAUS
100 ROKŮ OD NAROZENÍ NAŠEHO NEJVĚTŠÍHO STAVITELE PŘEHRAD

Dne 2. července 1912 se narodil jeden z naších největších stavitelů přehrad Ing. Alois Kraus.
Vystudoval na ČVUT Fakultě inženýrského stavitelství v Praze. Po studiích získával zkušenosti na Blízkém východě a také na stavbě Asuánské přehrady. To mělo rozhodující vliv na jeho celoživotní zaměření – stavbu přehrad. Zásadním způsobem se podílel na stavbě Oravské přehrady, dále na vodním díle Slapy ale jeho nejvýznamnější stavbou bylo vodní dílo Orlík (VDO), kde byl prakticky od začátku až do jeho uvedení do provozu. VDO z počátku jako samostatná stavba, později začleněná do Vodních staveb s.p., byla největší a nejdůležitější přehrada v jeho životě. Svým významem je VDO nejdůležitějším vodním dílem i pro celou naší společnost. Slouží jako špičková vodní elektrárna, snižuje povodňovou vlnu směrem ku Praze a přehradní nádrž je centrem turistiky a vodního sportu. Dalším vodním dílem, na níž zanechal Ing. Kraus stopy , je přehrada Nechranice – sypaná hráz s nejdelší hrázi ve střední Evropě dlouhá 3.280 m. Na všech uvedených vodních dílech zanechal Ing. Kraus část svého života a nesmazatelné stopy. Mezi mnoha jeho technickými novinkami a progresivními činy se jeví jako nejpozoruhodnější aplikace elektrárenských popílků do betonu přehradní hráze Orlík. Ve své době se jednalo o světový primát, který měl obrovský technický a ekonomický dopad. Nebylo nutno budovat složitý a nákladný chladící systém do masivních betonů pro snížení hydratačního tepla. Zásluhou Ing. Krause došlo i k vyřešení maltové směsi BEROL pro betonové obezdívky vyžadující odolnost proti agresivitě vody. Mimo uvedené technické novinky existuje celá řada dalších, realizovaných zejména na stavbě VDO.
Při příležitosti 100 výročí narození Ing. Krause, bylo uspořádáno na přehradě Orlík18. října 2012 pod patronací Povodí Vltavy s.p. setkání účastníků výstavby Vodního díla Orlík. Setkání se zúčastnilo 19 techniků a inženýrů kteří pracovali na VDO, včetně zástupce investora a zástupců Povodí Vltavy s.p. Všichni účastníci setkání přicházeli v období výstavby VDO do kontaktu s Ing. Aloisem Krausem, ředitelem stavby, a zavzpomínali na něj jako na mimořádnou, neopakovatelnou osobnost – stavitele přehrad. Ing. Kraus obdržel v r. 1993 čestné členství České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Zemřel v 91 letech.
Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky