Zpravodaj číslo 5 - říjen 2008

ODBORNÉ AKCE
20.11. NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA

Akce se koná v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice od 10-14 hod. Obsahem jsou zásady navrhování konstrukcí podle eurokódů. S ukončením platnosti ČSN nabývají eurokódy od r. 2009 mimořádného významu pro všechny činnosti ve výstavbě. Přednáší Doc. ing. Jana Marková z Kloknerova ústavu ČVUT. Garant ing. Schandl

11.12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Společenské setkání členů a rodinných příslušníků tentokráte v Písku. Prohlídka města a jeho památek, rekonstruovaný objekt Sladovny, hudební vystoupení a společná veče-ře. Poplatek 350 Kč (dotace členům ČKAIT i ČSSI 100 Kč). Odjezd autobusu ve 13 hod. ze stanoviště č. 12 Autobusového nádražích s návratem do 22 hod. Garant ing. Jelínek
Přihlášky v kanceláři.

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

PŘIPRAVUJEME
VÝZVA

Plánujeme uskutečnit seminář Otázky a odpovědi k problémům nového stavebního zákona a k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Žádáme vás tímto o zaslání svých otázek ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), abychom mohli zajistit kvalifikovanou odpověď.

presta2006-2008PRESTA jižní Čechy
V závěru letošního roku bude oblastní pobočkou ČSSI v Českých Budějovicích ve spolupráci s ČKAIT, SPS ČR a ČKA vyhlášen již 5.ročník soutěžní přehlídky PRESTA jižní Čechy. Do soutěže mohou být přihlášeny stavby dokončené v průběhu kalendářních let 2006 až 2008.
Termín podání přihlášek je 9.ledna 2009, termín předání soutěžních panelů s průvodkou je 31.1.2009. Soutěžit se bude v 5 kategoriích:

  1. Občanské a průmyslové stavby N (novostavba) R (rekonstrukce)
  2. Rodinné domy a bytové stavby N (novostavba) R (rekonstrukce)
  3. VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
  4. DOPRAVNÍ A OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY
  5. Ostatní.

Nad akcí převzal opětovně záštitu krajský hejtman, který vyhlásí cenu INSPIRA zaměřenou na veřejně prospěšné stavby.
V předchozích 4 ročnících bylo přihlášeno 300 staveb a bylo uděleno 21 hlavních cen PRESTA, 66 čestných uznání, 14 zvláštních cen a 1 cena INSPIRA. S těmito výsledky se soutěžní přehlídka PRESTA řadí mezi nejvýznamnější krajské soutěže a má nezanedbatelný vliv na rozvoj úrovně výstavby v kraji. Některé z oceněných staveb získaly též významné ocenění v celostátních soutěžích.
Soutěžní podmínky a formuláře Přihlášky a Průvodky jsou na www.cssi-cr.cz (pobočka České Budějovice/ PRESTA Jižní Čechy).

logo_CSSISJEZD 2008
Dne 8.11.2008 se bude konat v hotelu Amber Černigov v Hradci Králové Sjezd ČSSI. Na VČS oblastní pobočky byli zvoleni delegáti, kteří se Sjezdu zúčastnit. Tito naši zástupci budou mít možnost se vyjadřovat k celé řadě problémů a navrhovat řešení. Pro ty z Vás, kteří jste se nemohli VČS zúčastnit, je možnost podávat návrhy ke svazové činnosti nejlépe e mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , anebo na předsedu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kromě voleb by nosným tématem další činnosti měla být otázka, jak dále se svazovou činností v měnících se podmínkách společnosti.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI Dne 26.února 2009 v hotelu Gomel, salonek Bohemia od 17-20 hod. CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2008
Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních, technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti. Naše oblast v minulých ročnících představila významné projekty, z nichž 2 byly oceněny Cenou inženýrské komory: Lávka E.Pitera a Krov z kompozitních materiálů. Je proto žádoucí představit i další výsledky vaší tvůrčí činnosti. Uzávěrka přihlášek je 30.11.2008, přihlášky na www.ckait.cz.

ZHODNOCENÍ AKCÍ

PROJEKTOVÁ STUDIE KONCERTNÍHO A KONFERENČNÍHO CENTRA ANTONÍNA DVOŘÁKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Společnost přátel hudby, která zajišťuje mj. hudební festival Emy Destinové, objednala u známého architekta Kaplického projektovou studii koncertního a konferenčního centra Antonína Dvořáka. Studie má podobu 14 velkoplošných panelů, jednoho prostorového modelu a vizualizace, byla představena omezenému počtu účastníků na radnici a při zahajovacím koncertu E.Destinové. Protože se jedná o velice zajímavé technické a architektonické dílo, které má významně doplnit občanskou vybavenost Českých Budějovic, projednali a zajistili jsme na den 13.9.2008 v 9 hodin představení této studie. Pan arch.Kaplický se osobně nemohl zúčastnit a tak se odborného výkladu ujal Dr. Vladimír Kostka, který nás seznámil s důvody výstavby, technickým řešením vlastní stavby i nejbližšího okolí se způsobem financování a provozu této významné stavby. Můžeme konstatovat, že realizací této stavby by České Budějovice získaly mnoho na své přitažlivosti a i v našem zájmu by bylo konat valné hromady ČKAIT v tomto objektu.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
ČKAIT ve spolupráci s ČSSI se přihlásila jako spolupořadatel k akci Dny evropského dědictví, kde celostátní zahájení proběhlo ve dnech 12. a 13.9.2008 v Č.Budějovicích. Oficiálními hosty pozvanými Sdružením historických sídel byl prezident ČSSI ing.Svatopluk Zídek s manželkou, a hosty pozvanými primátorem Č.Budějovice byl předseda Komory ing.Pavel Křeček, přednosta OK ČKAIT ing.Jiří Schand, předseda OP ČSSI ing.Jan Jelínek a ing.Ladislav Vonášek, který spolu s ing.Benešovou zajišťoval exkurzi na konězpřežce.
Se statutárním městem České Budějovice byla uzavřena Dohoda o partnerství, na základě které jsme zajistili činnosti k tématu Kulturní a historický odkaz koněspřežné dráhy a dále pak v rámci pořádaných výstav jsme představili další technické památky na území Jihočeského kraje. Byly to publikace vydané Komorou a ČSSI: Technické památky V4 a mapa technických památek, otisky z publikovaných tiskovin ČKAIT: Třeboňská rybniční soustava, Buškův hamr, Schwarzengerský kanál, převzaté prospekty Písek-procházka městem, Písek-historická pokladnice, Mlýn Hoslovice a Stádlecký most, Elektrárna Písek a námi vydaný prospekt František Křižík.
Oficiální hosté absolvovali dne 12.9.2008 prohlídku historické části Českých Budějovic, vernisáž výstavy a večerní koncert duchovní hudby. Výbor oblasti využil této příležitosti a uspořádal setkání členů výboru s pozvanými hosty k přátelské besedě, kde byly probrány zejména veřejné aktivity Komory a Českého stavu stavebních inženýrů.
Po oficiálním zahájení Dnů evropského dědictví, které proběhlo v 10 hodin na Piaristickém náměstí, se zájemci o program kulturní a historický odkaz koněspřežné dráhy přesunuli k Muzeu koněspřežky v Mánesově ulici. Cestou v České ulici shlédli nainstalovaný úsek dráhy s drezínou určenou pro kontrolu tratě, na pohon šlapáním a model vozu pro přepravu soli ve skutečné velikosti. V objektu bývalé solnice proběhl křest publikace Historií a krajem koněspřežky. V Muzeu koněspřežky poskytl úvodní informace o této národní kulturní památce PhDr. Ivo Hain a 45 účastníků se přesunulo do autobusu. K muzeu se dostavila též námi pozvaná delegace zástupců Rakouské komory vedená ing.Joachymem Kleinerem, dopravním inženýrem, vedoucím sekce. První zastávkou byly budovy přepřahací stanice v Holkově. Tento objekt, který je zmiňován již od 15.století, fungoval jako zájezdní hostinec Veselka. Do koněspřežné dráhy byl zařazen jako hostinec a přepřahací stanice. V původní dispozici fungoval jako zemědělský objekt až do 80. let 20.století, avšak postupně chátral. Rujny se ujala skupina nadšenců kolem ing.Benešové, která objektu vrací původní tvář a plánuje jeho následné využití jako muzeum formanské a koněspřežní dopravy a provozování agroturistiky. Vlastníci objektu připravili pro účastníky zájezdu odborný výklad o původním účelu a stavu objektu a jeho postupné rekonstrukci. V autentických prostorách, odpovídajících tehdejším podmínkám, poskytli účastníkům stylové občerstvení v duchu 1.pol. 19.století. Dále poskytli dostupné publikace o koněspřežce a zejména prospekt o Vojtěchu Lannovi, provozovateli, který jsme specielně k tomuto účelu zpracovali a vydali. Na místě jsme se setkali s výpravou rakouského Sdružení přátel koněspřežky, kteří absolvovali obdobný program s českým průvodcem obraceným směrem. O rozlehlosti objektu přepřahací stanice svědčí to, že přítomných 49 účastníků české trasy a 34 účastníků rakouské výpravy se v objektu sešlo a absolvovalo část společného programu a vzájemně pohovořilo Trasa exkurze pokračovala do Bujanova, do míst, kde se nacházela tzv. koláčová stanice a kde je dost pozůstatků z původní tratě. Starosta obce poskytl účastníkům vedle výkladu též odpovídající občerstvení - kávu a koláč. Konečným cílem byla stanice Kerschbaum v Horním Rakousku, kde je též muzeum a zejména kde je v provozu úsek cca 800 m tratě, po kterém byly účastníci vezeni v replice historického vozu se živým koňským pohonem.
Akce se účastníkům líbila a splnila tak účel spočívající v propagaci historického odkazu této dráhy - technické i lidské spojnice jižních Čech s Horním Rakouskem.
Ing.Jiří Schandl

SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ VISEGRADSKÉ SKUPINY KOMOR A ASOCIACÍ INŽENÝRŮ a konference ve dnech 8.až 12.října 2008 na téma "MĚSTO A JEHO ŘEKA"
Ve čtvrtek 9.10.2008 bylo v zasedací místností radnice v maďarském Szegedu slavnostně zahájeno jednání představitelů Visegradské skupiny komor spolu s tématickou konferencí. Po slavnostním zahájení byla v hotelu Novotel otevřena výstava k tématu konference, zahájeny přednášky ve třech sekcích a separátní jednání představitelů Visegradské skupiny komor. Konference se zúčastnilo cca 150 místních i zahraničních zástupců. Delegace za ČKAIT byla: Ing.Pavel Křeček - předseda, doc.Ing.Alois Materna,CSc.MBA-místopředseda, Ing.Jiří Plička,CSc.-místopředseda, za ČSSI: Ing. Svatopluk Zídek - president, Ing.Bohumil Rusek, Ing. František Hladík a Ing.Bohumil Kujal.
Podrobnosti z konference a z jednání Visegradské skupiny komor a asociace inženýrů uvedeme v dalším čísle ZPRAVODAJE.
Ing.Bohumil Kujal.

ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA č.183/2006 Sb. VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (ČSVH)
Odborná akce konaná dne 29.9.2008 v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje pod záštitou člena rady Jihočeského kraje Jiřího Netíka.
Seminář byl určen pro projektanty a pracovníky inženýrských činností a pracovníky stavebních úřadů. Byl zaměřen na vodohospodářskou problematiku, podzemní vedení vodovodů a kanalizací, přípojek, sjednocování postupů při jejich přípravě, schvalování a povolování, včetně oprav, rekonstrukcí a dílčích stavebních úprav. Využití zjednodušujících institutů, které SZ nabízí, posuzování speciálních technologií, jednoduchých staveb (např. obtoku septiku), vodovodních a kanalizačních přípojek, které sice nejsou vodohospodářskými díly, ale povolování jejich obnovy bývá často stejně složité atd. Akce se zúčastnilo 67 vodohospodářských pracovníků a mělo velký ohlas, který se projevil v diskusních otázkách. Seminář se konal ve spolupráci s OP ČSSI, OK ČKAIT Č.Budějovice.

DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 2008
Na slavnostním shromáždění dne 20.10.2008 v Betlémské kapli za přítomnosti předsedy senátu Přemysla Sobotky a ministra Matrina Římana byly vyhlášeny výsledky soutěže o:
stavební firmu roku - z Jihočeského kraje cenu obdržela firma SWIETELSKY České Budějovice
výrobnu stavebních hmot roku - firma HELUZ z Dolního Bukovska
a jako osobnost stavebnictví roku - ing.Václav Mach, čestný předseda ČKAIT.
Žádná z 5 cen "Stavby roku" neputuje do Jihočeského kraje.

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR.
Redakce: Novohradská 1, Č. Budějovice, tel. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky