Napsat e-mail Tisk

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb  

Název akce:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb
Datum konání:
15.06.2011 - 17.06.2011 
Místo konání:
Sdružení BD a SV - Praha 1
Pořádá:
Česká společnost stavebních koordinátorů

Popis

se uskuteční ve dnech 15. až 17.6.2011
v zasedací místnosti Sdružení BD a SV, Těšnov 5, Praha 1, 2.patro.
Vzdělávací program začíná výuku dne 15.6.2011 v 9.00 hodin a končí odbornou rozpravou, testem a vydáním absolventského osvědčení dne 17.6.2011 cca v 16.00 hodin.

Vzdělávací program je určen širší stavební veřejnosti, především členům stavovských komor, svazů a sdružení, autorizovaným osobám a dalším zájemcům, působícím jako účastníci výstavby v činnostech zajišťujících bezpečnost práce ve stavebnictví, ale i jako projektanti, investoři a zhotovitelé staveb. Cílem programu je prohloubení znalostí a seznámení se s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétní realizaci institutu odborně způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v České republice. Program je jako kreditní zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Absolvent programu získává Osvědčení
České společnosti stavebních koordinátorů o absolvování vzdělávacího programu, prokazující, že byl proškolen v základních okruzích pro činnosti koordinátora BOZP tak, aby mohl úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u organizace akreditované MPSV pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Účastníci budou vybaveni tištěnými podkladovými a studijními materiály, metodickou příručkou pro zpracování plánu BOZP se vzorem (výkresem) © a CD diskem s rozsahem požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů pro odbornou způsobilost koordinátora tj. všemi souvisejícími zákony, vyhláškami a nařízeními v úplném znění.

Obsah vzdělávacího programu:
 1. Základní stavebně odborné znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora
 2. Základní znalosti a zkušenosti v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora
 3. Koordinační znalosti a zkušenosti, působnost, povinnosti, instrumenty, práva a pravomoci koordinátora BOZP ve stavebnictví
Členění (Plán studia):
 • Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost práce ve stavebnictví v České republice a v zemích Evropské Unie.
 • Směrnice Rady č. 92/57/EHS a deklarace Evropského summitu BOZP.
 • Obsahový výklad ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
 • Zákoník práce, nový stavební zákon a charakteristiky rizik ve stavebnictví v platných českých vyhláškách, nařízeních vlády, normách a dalších závazných ustanoveních.
 • Účastníci výstavby a koordinace bezpečnosti práce – stavebník, projektant, zhotovitel stavby, zaměstnavatel, koordinátor - vč. výkladu pojmů a názvosloví.
 • Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy a projektování stavby.
 • Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby.
 • Dokument Oznámení o zahájení prací.
 • Dokument Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho praktické zpracování koordinátorem.
 • Jmenování, zajištění a odborná způsobilost koordinátora BOZP.
 • Odpovědnost, práva, povinnosti, pojištění a honorář koordinátora.
 • Doporučená literatura a software.
 • Test a odborná rozprava – příprava na zkoušku odborné způsobilosti.
Odborný garanti a lektoři:
Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc, předseda ČSSK
Ing. Vladimír Havlena, místopředseda ČSSK

Vybraný studijní materiál (CD):
Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591 a 592/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 101/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., NV č. 361/2007 Sb., Zásady organizace výstavby, přehled předpisů BOZP ve stavebnictví.
Žádost o udělení Osvědčení odborné způsobilosti a příslušné informace a pokyny.

Organizační informace a podmínky účasti
 1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku (vložného) zašlete nejpozději do 7.6.2011 na adresu : ČSSK ČSSI, Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227090411, fax 227090444, e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , IČ 86594401, DIČ CZ 86594401. Vzdělávacího programu se účastní a Osvědčení je vydáváno fyzickým osobám, které cenu programu mohou platit buď osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele - v tomto případě vyplňte v závazné přihlášce nutné údaje pro identifikaci platby a vystavení daňového dokladu.
 2. Cena : 7.400,- Kč + 1.480,- Kč DPH, celkem 8.880,- Kč (snížená cena pro členy ČSSK,ČSSI,ČKAIT), 8.332,- Kč + 1.667,- Kč DPH, celkem 9.999,- Kč (pro ostatní), Platbu poukažte na účet ČSSK, vedený u ČS a.s. Praha 2, č. účtu : 17054339 / 0800, var.symbol: 6. Při zrušení účasti do 7 dnů před konáním akce vracíme 50 % z celkového poplatku. Při neúčasti přihlašovaného poplatek nevracíme.
 3. Dopravní spojení : metro trasa C do stanice Florenc nebo tramvaj do stanice Těšnov.

Více informací a závaznou přihlášku na http://www.cssk.cz

Místo konání

Místo:
Sdružení BD a SV -
Ulice:
Těšnov 5
PSČ:
11000
Město:
Praha 1

Popis

Není k dispozici žádný popis

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky