Česká společnost krajinných inženýrů

cski Sídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice
Tel.: +420 224 354 599
Fax:  
E-mail:  
   
Předseda:

Ing. Jaromír Čašek

Adresa:  
Tel.: +420 775 776 155
E-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Představení společnosti

Česká společnost krajinných inženýrů (ČSKI) byla založena v roce 1998 při Českém svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a je jednou z jeho devíti odborných společností.

Organizačně je Česká společnost krajinných inženýrů rozdělena do vzájemně provázaných pracovních sekcí:

  • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  • Stavby pro plnění funkce lesa
  • Pozemkové úpravy a krajinné plánování

 

Z historie

Činnost inženýrů byla prohlášena za „svobodné povolání“ Císařským patentem čís.227 ř.z. ze dne 20.prosince 1859. Vídeňská vláda založila stav civilních inženýrů v roce 1860, mezi jinými i obor civilní inženýr pro kulturní techniku. V oblasti melioračních staveb byla první veřejná státní podpora vyjádřena v říšském vodním zákoně z roku 1869.

Poslání ČSKI

Posláním ČSKI je zprostředkovávat nejnovější po­znatky z výzkumu i praxe, vzdělávat své členy i veřejnost a motivovat je k takovému přístupu ke krajině, který by zaručoval její dlouhodobě udržitelnou hodnotu.

 

Pro naplnění poslání Společnosti pořádá ČSKI odborné exkurze, semináře, diskusní fóra a různé jiné vzdělávací a osvětové akce. Svým partnerům Nabízí zorganizování odborných školení pro pracovníky státní správy i samosprávy. 


Stránky udržované společností: www.cski-cr.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky