HISTORIE STAVITELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH (od roku 1865 po současnost)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stavitelé, projektanti, architekti i investoři staveb byli a jsou významnou sílou ekonomiky státu. Naše profese produkuje trvalé hodnoty, významně ovlivňuje vzhled krajiny, obcí i měst, ovlivňuje životní prostředí, odpovídáme za vytváření zdravého prostředí, odpovídáme za bezpečnost návrhu i realizace staveb.

Bylo by nešťastné nechat zapomenout na pozitivní roli projektantů, architektů a stavitelů a nechat svou dobrou pověst nahradit nelichotivou nálepkou, jakou teď o nás radostně vytváří bulvár. Musíme se zasadit o změnu obrazu oboru!

Současnou společností je stavebnictví často vnímáno jako spolek tunelářů nebo betonářskou lobby, nenastane-li změna, bude náš obor pro mladé nezajímavý a neperspektivní. Chceme-li našim následovníkům předat nezničenou zemi a perspektivní obor, musíme se o to postarat. Zapomněli jsme ale dokonce i na své dějiny. Technická inteligence byl pojem uznávaný dokonce i za minulého režimu. Idea Českého svazu stavebních inženýrů je: buďme hrdí na profesi i na sebe, je k tomu spousta důvodů! KVALITU PROVĚŘUJE ČAS.

V tomto roce (2015) oslavíme výročí 150 let Spolku inženýrů a architektů v Království Českém. Chceme publikovat informace o významných osobnostech, stavbách a firmách z našeho oboru v uplynulém století.

Na tomto míste najdete vzor jednotného formuláře, do kterého žádáme a vyzýváme k sepisování historie a vzpomínek našich členů. Zasílejte nám své vzpomínky na naší emailovou adresu:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky