HISTORIE STAVITELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH (od roku 1865 po současnost)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stavitelé, projektanti, architekti i investoři staveb byli a jsou významnou sílou ekonomiky státu. Naše profese produkuje trvalé hodnoty, významně ovlivňuje vzhled krajiny, obcí i měst, ovlivňuje životní prostředí, odpovídáme za vytváření zdravého prostředí, odpovídáme za bezpečnost návrhu i realizace staveb.

Bylo by nešťastné nechat zapomenout na pozitivní roli projektantů, architektů a stavitelů a nechat svou dobrou pověst nahradit nelichotivou nálepkou, jakou teď o nás radostně vytváří bulvár. Musíme se zasadit o změnu obrazu oboru!

Současnou společností je stavebnictví často vnímáno jako spolek tunelářů nebo betonářskou lobby, nenastane-li změna, bude náš obor pro mladé nezajímavý a neperspektivní. Chceme-li našim následovníkům předat nezničenou zemi a perspektivní obor, musíme se o to postarat. Zapomněli jsme ale dokonce i na své dějiny. Technická inteligence byl pojem uznávaný dokonce i za minulého režimu. Idea Českého svazu stavebních inženýrů je: buďme hrdí na profesi i na sebe, je k tomu spousta důvodů! KVALITU PROVĚŘUJE ČAS.

Při přípravě oslav 150. výročí SIA (v roce 2015) rozhodlo vedení Českého svazu stavebních inženýrů mimo jiné i o založení projektu „Paměť stavitelství“. Projekt má sloužit pro shromažďování převážně rozptýlených informací o významných stavebních firmách a projektových organizacích, které působily a působí na území bývalého „království českého“ od poloviny 19. století dodnes. Mělo by jít nejen o uchování technického i společenského odkazu zaniklých firem, ale i o připomenutí a propagaci současných společností, které významnou měrou přispívají k dobré pověstí českého stavebnictví v  tuzemském i nadnárodním významu. Nelze ani vyloučit, že reference zejména z období poslední časové etapy (po roce 1990) by zájemci mohli využívat např. i k prokazování způsobilosti v nabídkovém řízení.

Programové zajištění bylo dokončeno v prosinci 2016 a obsahuje dva bloky:

  • „Paměť firmem“ je blok členěný na časové etapy: do roku 1948, období 1948 -1989 a období po roce 1990.  Struktura informací je předepsána do formy tzv. „referenčního listu“.
  • „Paměť staveb“ je volný „blok“, určený pro vkládání dokumentů podle přání zadavatele, po projednání se správcem a případné redakční úpravě.

Na tomto míste najdete formuláře / vzory tzv. „referenčních listů" pro:

PAMĚŤ FIREM  a  PAMĚŤ STAVEB a PAMĚŤ OSOBNOSTÍ  

do kterých žádáme a vyzýváme k sepisování historie a vzpomínek našich členů.

Své příspěvky nám můžete posílat na emailovou adresu kanceláře ČSSI: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kancelář přijme i neúplné reference jako podklad k dalšímu řízení a doplňování.

Projekt je v současné době ve stadiu ověřovacího provozu a je volně přístupný.

 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky