Aktuality ČSSI

Pozor: změna termínu konání!

Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda"

Vážení přátelé vody,


s ohledem na omezení spojená s prevencí šíření nákazy koronavirem jsme se rozhodli

přesunout Konferenci VODA 2020 z původního termínu 19.-20. října 2020

na nový termín 7.–8. června 2021.

 

Aktuální změny kolem konference můžete sledovat na webu: www.voda2020.cz


V úterý 20. října 2020 proběhne od 15:00 hodin webinář zahrnující představení

tematických sekcí konference a moderovanou odbornou diskusi.

Link na webinář: webinare.ckait.cz/voda2020


Děkujeme vám za pochopení a budeme se na Vás těšit příští rok.

Organizační tým Konference VODA 2020


 

19. a 20. října 2020, Hotel Olšanka, Praha

Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda"

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti

a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém

ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

Program konference a více informací naleznete na www.voda2020.cz

 

 

Náklady staveb, ceny projektových a inženýrských prací

www.cenyzaprojekty.cz

Rádi bychom informovali své členy a odbornou veřejnost, že se dne 10. ledna 2018, uzavřením smlouvy s dosavadním vlastníkem a provozovatelem, Český svaz stavebních inženýrů stal generálním partnerem webové služby a domény: www.cenyzaprojekty.cz 

V rámci této služby jsou umístěny sekce: Náklady pozemních staveb, Náklady dopravních staveb, Honorářový řád, Hodinové sazby, vedlejší náklady, Rozpočtářské práce, Profese, Rozsahy a další.

Český svaz stavebních inženýrů považuje tyto stránky za relevantní nástroj pro nastavení hodnoty projektových prací.

Přejeme vám hodně zdaru ve vaši práci a pohodlné užívání tohoto webu!

 

Předpisy a normy

AKTUALIZACE INFORMAČNÍHO PORTÁLU

k 21.09.2020 byl aktualizován Informační portál – předpisy a normy.

Podrobnosti o nových změnách v jednotlivých sektorech a oblastech za

poslední měsíc naleznete v souboru: Aktualizace – září 2020

Informace o všech měsíčních aktualizacích jsou nadále uloženy na portálu

v souboru: Archiv aktualizací.

 

 

databázi hEN byla již ověřena data ve všech sektorech, kromě EMC, RTTED, strojního zařízení

a obecné bezpečnosti, kde ověření ještě probíhá, viz: Harmonizované normy rozdělené podle sektorů

(+ verze anglicky).

 

 

 

Inženýrský den 2019

Memorandum Inženýrského dne 2019 na téma "Hospodaření vodou"

V příležitosti Inženýrského dne 2019 na téma "Hospodaření vodou", konaného 24. dubna 2019 na Stavební fakultě VUT v Brně, vydaly dvě přední odborné organizace v oblasti stavebnictví - Česká komora stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů  - společné memorandum, jehož mottem je:

"Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území - jediná možná cesta naší blízke budoucnosti".

Celý obsah memoranda si přečtěte ZDE.

 

 

Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

A3_csssi

 

Na výstavu se v nejbližší době můžete vypravit do Olomouce, kde si ji můžete prohlídnout v prostorách Vlastivědného muzea

adresa: náměstí Republiky 5, chodba v přízemí

termín konání: 4. - 28. února 2019

slavnostní zahájení: pondělí 4. února v 16 hodin

 

Putovní výstava „150 LET SIA“ prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí ve stavební tvorbě. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

 

23. mezinárodní konference

Městské inženýrství Karlovarsko 2018

Dne 8. června se uskutečnila v Chebu v pořadí již 23. mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2018". Tématem konference byla Doprava ve městě. Na konferenci vystoupili odborníci nejen z ČKAIT a ČSSI, ale i z Inženýrských komor Saska, Bavorska, Durynska, Slovenska a Spolku poradních inženýrů Německa (VBI Deutschland). Sborník, který si můžete prohlédnout kliknutím sem, obsahuje v české i německé verzi všechny přednesené přednášky, ale i přednášky, které byly pro konferenci připraveny jako náhradní.

 

25. ROČNÍK!

Grand prix architektů – národní cena za architekturu slaví 25. výročí

Slavnostní vyhlášení 25. ročníku Grand prix architektů proběhne dne 1.10. 2018

v prostorách Španělského sálu na Pražském hradě při slavnostním večeru

Pocta československé architektury u příležitosti 100 let československé architektury.

 

Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti,

projektanti a výtvarníci. Podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota.

 

 

Nové volební období

Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů 2017

2017-11-25_11.43.47Sjezd ČSSI se konal 25. listopadu 2017 v Národním technickém muzeu v Praze. Letos byl sjezdem volebním a řídil jej viceprezident doc. Ing. František Kuda, CSc. Zvolení delegáti z oblastních poboček a z odborných společností z celé republiky se sešli, aby zhodnotili činnost svazu za uplynulé volební období od minulého volebního setkání, které se konalo 8. listopadu 2014, aby zvolili svého nového prezidenta a nové členy exekutivy a aby stanovili hlavní směry svého působení ve stavební odborné společnosti.

V současné době má ČSSI celkem deset oblastních poboček a devět odborných společností, svaz řídí prezidium, které se skládá ze členů exekutivy, předsedů oblastních poboček a odborných společností. Výkonným orgánem je exekutiva v čele s prezidentem svazu.

 

Podmínky 4. ročníku soutěže

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

Soutež je vypsána na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů a projektantů.

DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

I PRO ÚSPEŠNOU TVORBU VEREJNÉHO PROSTORU.

Soutež je určena pro:

1. Urbanistické projekty připravované pro území České republiky
bez ohledu na státní príslušnost projektanta a zadavatele dokumentace.

2. Do souteže mohou být přihlášeny územne plánovací dokumentace
krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované
jako podklad pro změny územních plánu, nebo stavební projekty
v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo
navrhující rešení veřejného prostranství, a projekty zahrnující prvky Smart cities.

3. Jako soutežní návrhy mohou být podány:

a) Návrhy realizované, to znamená již vydané územní plány
a regulační plány nebo územní studie zapsané do evidence
územne plánovací činnosti, studie, které se staly podkladem pro
realizované změny územního plánu nebo vydaná územní rozhodnutí,
k vydání nebo zapsání musí dojít nejpozdeji do 30. června roku 2017.

b) Návrhy v ukončené fázi práce, to znamená, územní plány
a regulační plány ve fázi ukončeného návrhu, nebo územní studie
odevzdané a dosud do evidence územně plánovací činnosti nezapsané,
nebo studie podané s žádostí o změnu územně plánovací
dokumentace nebo s žádostí o územní rozhodnutí, predložené na
stavební úřad nejpozději do 30. června roku 2017.

 

Strana 1 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky