Aktuality ČSSI

Závěr dlouho odkládáné odborné konference

"VODA 2020 - STAVBA A VODA"        www.voda2020.cz

logo_OK_RGB

Konference Voda 2020 se měla původně konat 19. - 20. října 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3. Od května do konce listopadu 2021 se díky spolupráci s SVI ČKAIT uskutečnila řada webinářů, jejichž součástí byly přednášky k jednotlivým tématům konference.

Vzhledem k opakovanému odkladu kvůli koronavirovým opatřením, závěrečné jednání konference proběhne v náhradním termínu 21. června 2022 na Fakultě stavební ČVUT. Její program zůstává v zásadě nezměněn.

Cílem konference je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství.

Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.

Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.

Cílem konference je také upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb. Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

 

Náklady staveb, ceny projektových a inženýrských prací

www.cenyzaprojekty.cz

V rámci této služby jsou umístěny sekce: Náklady pozemních staveb, Náklady dopravních staveb, Honorářový řád, Hodinové sazby, vedlejší náklady, Rozpočtářské práce, Profese, Rozsahy a další.

Český svaz stavebních inženýrů považuje tyto stránky za relevantní nástroj pro nastavení hodnoty projektových prací.

Přejeme vám hodně zdaru ve vaši práci a pohodlné užívání tohoto webu!

 

Předpisy a normy

AKTUALIZACE INFORMAČNÍHO PORTÁLU

K 21.04.2022  byl aktualizován Informační portál – předpisy a normy.

Podrobnosti o nových změnách v jednotlivých sektorech a oblastech za poslední měsíc naleznete v souboru:

Aktualizace – duben 2022

 

Pozor: změna termínu konání!

25. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVARSKO 2020

Konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 na téma „Město a světlo“, kterou pořádá Český svaz stavebních inženýrů - oblastní pobočka Karlovy Vary, a která je spolufinancována Evropskou unií ze Společného fondu v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikoua Svobodným státem Sasko 2014 –2020 (Evropská územní spolupráce), se již po několikáté odkládá kvůli pandemické situaci. Je nám to líto a budeme se na vás těšit v novém termínu konání konference - 5. listopadu 2021.

 

Smuteční oznámení

Zemřel Ing. Jiří Schandl

S velkým zármutkem oznamujeme kolegům a příznivcům Českého svazu stavebních inženýrů, že ve středu 25. srpna 2021 zemřel Ing. Jiří Schandl, významný člen oblastní pobočky ČSSI v Českých Budějovicích, obzvlašště v době jejího obnovení po roce 1989; jeden ze zakládajicích členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků v oblasti výstavby; první předseda oblastní kanceláře ČKAIT v Českých Budějovicích; čestný člen ČSSI a ČKAIT a zasvěcený stavař. S jeho odchodem cítíme velkou ztrátu v naších řadách, soucítíme s nejbližšími pozůstalými a vzpomínáme.

V pátek 3. září 2021 v 10 hodin bude Ing. Schandlovi věnována tichá vzpomínka v kostele sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, a poslední rozloučení proběhne ve 13:30 hodin v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí.

 

WEBINÁŘ dne 19. května 2021

OCHRANA STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY

Konference "VODA 2020" - sekce E

Původně plánovaná jako živá událost na říjen loňského roku, multioborová tematická konference VODA 2020 se po několika pokusech o odložení kvůli nepředvídatelném vývoji epidemiologické situace nakonec uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.

První z webinářu se uskuteční ve středu 19. května 2021 od 14-18 hodin a bude se věnovat ochraně staveb před nežádoucím působením vody. Připravila jej Česká hydroizolační společnost (ČHIS), odborná společnost ČSSI .

Více podrobností o programu webináře a způsobu přihlášení najdete na:

http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/cesky-svaz-stavebnich-inzenyru/webinar-konference-voda-2020-sekce-f-ochrana-staveb-pred-nezadoucim-pusobenim-vody.html

 

Změna termínu konání!

Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda"

Vážení přátelé vody,


s ohledem na omezení spojená s prevencí šíření nákazy koronavirem jsme se rozhodli

přesunout Konferenci VODA 2020 z původního termínu 19.-20. října 2020

na nový termín 7.–8. června 2021.

 

Aktuální změny kolem konference můžete sledovat na webu: www.voda2020.cz

Děkujeme vám za pochopení a budeme se na Vás těšit příští rok.

Organizační tým Konference VODA 2020

 

Inženýrský den 2019

Memorandum Inženýrského dne 2019 na téma "Hospodaření vodou"

V příležitosti Inženýrského dne 2019 na téma "Hospodaření vodou", konaného 24. dubna 2019 na Stavební fakultě VUT v Brně, vydaly dvě přední odborné organizace v oblasti stavebnictví - Česká komora stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů  - společné memorandum, jehož mottem je:

"Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území - jediná možná cesta naší blízke budoucnosti".

Celý obsah memoranda si přečtěte ZDE.

 

 

Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

A3_csssi

 

Na výstavu se v nejbližší době můžete vypravit do Olomouce, kde si ji můžete prohlídnout v prostorách Vlastivědného muzea

adresa: náměstí Republiky 5, chodba v přízemí

termín konání: 4. - 28. února 2019

slavnostní zahájení: pondělí 4. února v 16 hodin

 

Putovní výstava „150 LET SIA“ prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí ve stavební tvorbě. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

 

23. mezinárodní konference

Městské inženýrství Karlovarsko 2018

Dne 8. června se uskutečnila v Chebu v pořadí již 23. mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2018". Tématem konference byla Doprava ve městě. Na konferenci vystoupili odborníci nejen z ČKAIT a ČSSI, ale i z Inženýrských komor Saska, Bavorska, Durynska, Slovenska a Spolku poradních inženýrů Německa (VBI Deutschland). Sborník, který si můžete prohlédnout kliknutím sem, obsahuje v české i německé verzi všechny přednesené přednášky, ale i přednášky, které byly pro konferenci připraveny jako náhradní.

 

Strana 1 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky