Oblastní pobočka ČSSI Praha

Praha Sídlo OP ČSSI: Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 411
Fax: +420 227 090 444
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Předsedkyně: Ing. Bedřiška Vaňková
Adresa: OP ČSSI Praha, Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 736 104 773
   
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

O.p. ČSSI -  Praha působí zejména v níže uvedených oblastech :

- zajišťuje pravidelné přednášky  a exkurze k aktuálním tématům, a to i v rámci spolupracuje s pražskou oblastí ČKAIT v programu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob;

- nabízí možnost prezentace výsledků  vlastní práce zejména  mladým  absolventům  technických škol;

- spolupracuje  s ČVUT – FSv a s pražskými SPŠS formou organizování soutěží a tematických exkurzí;

- spolupracuje při přípravě a hodnocení staveb v rámci akci "Stavba roku Středočeského kraje";

- formou  odborné  a organizační pomoci napomáhá při řešení způsobu ochrany, sanace a rekonstrukce památkových objektů;

- na objednávku zajišťuje technickou pomoc  pro společnosti, zabývající se přípravou a dodávkami staveb pro dopravní infrastrukturu, zejména při prokazování způsobilosti v nabídkovém řízení;

- samostatně  organizuje  nebo se podílí na   přípravě společenských akcích ( koncerty, divadelní představení, setkání s osobností stavebnictví apod.).

 
Místem působení pražské oblastní pobočky ČSSI je hlavní město Praha a Středočeský kraj. Pražská pobočka měla k 31.12.2016 cca 330 členů.

Výbor OP ČSSI Praha pro roky 2017 - 2020

ing_bedriska_vankova_sv blaha  cejka  fulin  podebrad
Ing. Bedřiška Vaňková Ing. Martin Blaha  Ing. Milan Čejka  Ing. Zdeněk Fulín  Ing. Aleš Poděbrad
- předsedkyně - místopředseda
- místopředseda s
pověřením
pro školství
- místopředseda
- hospodář
 - místopředseda s
pověřením pro kulturní
a společenské akce
brett Stepan_P  pavlik  hajek  
Ing. Ladislav Brett Ing. Pavel Štěpán prof.Ing. Miloslav Pavlík  Ing. Jiří Hájek  
- člen
 
- člen - člen - člen  

Revizní komise OP ČSSI Praha pro roky 2014 - 2017

richtr        
Ing. Ladislav Richtr        
- předseda
 
       
korbel machacova      
Ing. Jan Korbel Ing. Jana Machačová      
- člen - člen      

Členové oblastní pobočky ČSSI pro Prahu a Středočeský kraj se sdružují podle oborů v zájmových skupinách, které jsou:

 • pozemní stavby
 • dopravní stavby
 • městské inženýrství
 • klub seniorů

V rámci struktury ČSSI existují mimo jiné i zájmové skupiny:

 • vodohospodářské stavby
 • technologické stavby
 • statika a mechanika
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • technika prostředí staveb
 • krajinné inženýrství
 • ekologie a životní prostředí
 • stavební management

Další zájmové skupiny dnes působí celorepublikově jako odborné společnosti:

 • Česká betonářská společnost
 • Česká geotechnická společnost
 • Česká společnost krajinných inženýrů

Zájmové skupiny pražské pobočky ČSSI pořádají pravidelně pro své členy a případné další návštěvníky společensko-odborná setkání k aktuálním tématům ze všech oborů stavitelství a architektury s volnou diskusí přítomných k přednášené tématice.

Pro zajištění a rozšiřování operativních informací členům pobočky o připravených odborných a společenských akcích byla vytvořena ve spolupráci s ČKAIT databáze e-mailových adres členů pobočky ČSSI a ČKAIT.

Při pražské pobočce ČSSI dále působí Konzultační sbor odborných poradců. Podle druhu problematiky ČSSI může doporučit nebo jmenovat ze svého středu experty na pomoc stavebním úřadům a investorským organizacím, členy poroty soutěží ve stavebnictví nebo jako odborné partnery pro veřejnoprávní instituce.

V rámci spolkové činnosti zajišťuje výbor pobočky pro své členy vesměs zdarma zejména tyto aktivity:

 • odborné akce - například pravidelná setkání - technické čtvrtky
 • odborné materiály - časopis Stavebnictví
 • tuzemské a zahraniční exkurze

Dále ve spolupráci s pražskou pobočkou ČKAIT pravidelně pořádá letní zahradní slavnost, podzimní návštěvu divadelního představení a zimní tříkrálový koncert.

Výbor pražské pobočky se přihlásil k úkolu zmapování historie stavebního podnikání v oblasti dnešní ČR, historie českých stavebních podniků, projektových firem, případně významných osobností. K tomu vytváří archiv historických dokumentů a dokladů.

Pražská pobočka ČSSI chce vést diskusi o pozici projektantů - inženýrů pozemních staveb jak ve společnosti, tak v odborných spolcích a v komorách. ČSSI chce být více vidět, chce více spolupracovat v rámci Prahy a Středočeského kraje s orgány města a kraje i obdobně odborně zaměřenými orgány a organizacemi.

K těmto aktivitám výbor hledá další neopotřebované a neokoukané kolegy. Po diskusi vytváříme tým volně spolupracujících kolegů a kolegyň. Okruh není uzavřen a rádi uvítáme každého dalšího činorodého stavaře.

Roční příspěvek člena pro období (od roku 2013):

řádný člen 900,- Kč
důchodce 600,- Kč
absolvent + student 400,- Kč
senioři /muži nad 70 let, ženy nad 65 let/ 300,-Kč

Úřední hodiny kanceláře Sokolská 15, Praha 2
jsou ve středu: 9:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
nebo mimořádné návštěvy po předchozí telefonické domluvě - pí. Hanousková
na tel: 227 090 411. Fax: 227 090 444. E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky