Napsat e-mail Tisk

Modelování a prognóza dopravy  

Modelování a prognóza dopravy
Název akce:
Modelování a prognóza dopravy
Datum konání:
10.02.2011 - 10.02.2011 09.00 h - 15.00 h
Místo konání:
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava - Ostrava - Poruba
Pořádá:
Česká společnost městského inženýrství

Popis

Žilinská univerzita, Katedra cestnej a mestskej dopravy ve spolupráci s UDIMO spol. s r. o. a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou stavební, Katedrou městského inženýrství pořádají konferenci na téma:

Modelování a prognóza dopravy Ostrava 10.2.2011
VŠB -TU Ostrava, Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, místnost F209, Ostrava-Poruba

Konference je určena zejména pro širokou odbornou veřejnost, samosprávu a státní správu.

Témata:

1. Modelování automobilové a cyklistické dopravy v městském prostředí

Téma se zaměří na ukázku městského dopravního modelu, z čeho se skládá model a jak jej lze uplatnit při posuzování územních plánů měst.

2. Modelovanie verejnej osobnej dopravy v mestskom prostredí

Prednáška je zameraná na ukážku modelovanie prepravných vzťahov v oblasti verejnej osobnej dopravy, či už z pohľadu samosprávy, dopravcu alebo samotného cestujúceho. Taktiež sa zameria na možnosti a vytvárania modelu MHD a jeho súčasti.

3. Modelování individuální automobilové dopravy v krajském měřítku

Téma se zaměří na dlouhodobé využívání modelů dopravy, jako nástroje posuzování záměrů v území. Charakteristiku vstupních podkladů a požadavky na dokončený model a jeho předané části, aby došlo k předání dlouhodobě využitelného díla a minimalizaci budoucích nákladů.

Přestávka - oběd

4. Dynamicke modelovanie prepravnych vzťahov v meste

Téma se zaměří na ukázku dynamického modelovania dopravných vzťahov v meste Žilina, pričom budú prezentované možnosti využitia tohto spôsobu modelovania v mestskom prostredí a hodnotenia dopadov na dané územie.

5. Modelování dopravy menších území uvnitř města

Téma ukáže nutnost posuzování významných nedopravních staveb v území dopravním modelováním a dopravní hodnocení rizik dopravní obslužnosti.

Harmonogram:

Prezentace účastníků                9:00 –   9:30
Blok přednášek 1                      9:30 – 12:30
Oběd                                    12:30 – 13:00
Blok přednášek 2                    13:00 – 14:30
Zhodnocení a diskuse              14:30 – 15:00

Kontakt na pořadatele: +420 777 947 143 Ing. P. Macejka

Místo konání

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Místo:
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava - Webové stránky
Ulice:
Ludvíka Podéště 1875/17
PSČ:
70833
Město:
Ostrava - Poruba
Kraj:
Moravskoslezský
Stát:
Stát: cz

Popis

Prostory Fakulty stavební

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky