Dny evropského dědictví budou ve znamení průmyslové architektury a Industriální topografie III.

Dny evropského dědictví budou ve znamení průmyslové architektury a Industriální topografie III.    

Tisková zpráva, 5. 9. 2012

Nečekaný úspěch sedmdesáti kulturních i společenských akcí, které se uskutečnily v rámci bienále Industriální stopy 2011, přivedlo pořadatele k logickému rozhodnutí. Po stopách ohrožených, ale i již zachráněných průmyslových staveb a areálů se odborníci, nadšenci i široká veřejnost budou moci vydávat každoročně. Letošní ročník Industriálních stop bude mít svůj vrchol v sobotu 15. září: součástí Dnů evropského dědictví (EHD), během nichž se pravidelně otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně těch běžně nepřístupných, se poprvé stane Den památek techniky a průmyslového dědictví.

Navštívit skvosty průmyslové architektury – pivovary, cihelny, sušárny, továrny nebo doly – však neznamená pouze nahlédnout do funkčních provozů nebo nasát atmosféru těch téměř zapomenutých. Komentované prohlídky, tematické výstavy, konference a přednášky vystřídají workshopy, ukázky řemeslných či restaurátorských prací, odborné semináře nebo volné diskuse. Snahu pořadatelů o interaktivní program ilustruje například možnost jízdy na parním válci. Přímo do děje vtáhnou návštěvníky i doprovodné akce – hudební, filmové, taneční i gastronomické.

Industriálně pestrý podzim přinese také událost na poli edičním. Vychází již třetí díl Industriální topografie. Po Ústeckém a Karlovarském kraji se dočkalo detailního zmapování i průmyslové dědictví Pardubického kraje. Na téměř třech stovkách stran upozorňují autoři publikace na vybraných 383 objektů. Většinou jde o dříve prosperující strojírenské a elektrotechnické podniky, stavby, které sloužily textilnímu a oděvnímu průmyslu, chemické výrobě nebo těžbě. „Komíny cihelen stále patří ke krajinnému horizontu, lomy po těžbě žuly na štěrk a dlažební kostky, po nichž se dodnes chodí v mnoha městech České republiky, jsou turistickou atrakcí, právě tak jako romantické ruiny opuštěných vápenek. Zvláštním fenoménem jsou v Pardubickém kraji mlýny…,“ vtahuje hned v úvodu čtenáře Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT a řešitel projektu MK ČR.

Informace jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz, kde lze nalézt i položkový kalendář jednotlivých akcí, a Facebooku www.facebook.com/industrialnistopy.

Rekonstruovaný pivovar Lobeč láká na bohatý program

Po loňském úspěchu se v Lobči na Kokořínsku opět otevřou brány pivovarského areálu a nabídnou jedinečnou příležitost seznámit se s běžně nepřístupnou památkou i její probíhající obnovou. V sobotu 15. září se uskuteční happening s workshopy, přehlídka industriálu, hudby, tance, filmu a výtvarného umění.
Návštěvníci se mohou těšit na odborně komentované prohlídky, přednášku a film, vyprávějící příběh obnovy lobečeského pivovaru, nebo ukázky restaurátorských prací. Nejen pro děti budou připraveny dvě výtvarné dílny, Kreativní recyklace, vedená nizozemským výtvarníkem Otto Kouwenem a Arch Archa, kde své práce představí děti ze ZUŠ Mšeno. Ty se postarají také o hudební vystoupení. Tradiční irskou hudbu s příměsí skotských, bretaňských, ale i jazzových motivů pak přiveze skupina L hAnam.

Filmoví nadšenci mohou zhlédnout film Poslední skupenství nebo absolvovat kameramanské cvičení s 1. ročníkem Katedry kamery na FAMU. Taneční vystoupení ČASO-PROSTOR vznikne přímo na místě, jeho aktérky se nechají inspirovat místem, časem, prostorem a člověkem.
Připravena bude výstava kostel365.cz, která na velkoformátových černobílých fotografiích vypráví příběhy dvanácti kostelů a jejich cest k obnově. Archivní fotografie provedou návštěvníky také historií lobečského pivovaru.
Na pohodlí návštěvníků mysleli organizátoři po všech stránkách. Pivo přivezou a před pivovarem načepují pivovarníci z nedaleké Podkováně. V lobečském zámku bude otevřen vinný sklep a připraveny zvěřinové hody. Místní zámek poskytne návštěvníkům i ubytování a parkování.
Více informací na www.pivovarlobec.cz


Den otevřených dveří proběhne v bývalé textilní továrně v Žamberku

Vonwillrova textilní továrna v Žamberku, bývalá Mosilana, pochází z roku 1834 a až do roku 2005 byla jedním z klíčových zaměstnavatelů regionu. Dnes patří objekt do majetku Muzea starých strojů a technologií, které pro návštěvníky na sobotu 15. září připravilo interaktivní prezentaci.
Od 10 do 17 hodin bude přístupný celý areál továrny, zájemci tak budou moci nahlédnout do hotových i připravovaných expozic. Hlavní lákadlo interaktivní prohlídky představují stroje z počátku 20. století. Ze stáje historické techniky vyjedou dva funkční parní válce, parní lokomobil s cirkulárkou i parní automobil z roku 1902. Odvážnější příznivci starých strojů jsou zváni k projížďce, zdatnější i k obsluze parního válce.
Více informací na www.starestroje.cz a www.shscms.cz/ehd/cz/


Soukromý zachránce zve do Strojní cihelny v Šárovcově Lhotě

Příběh staré cihelny v Šárovcově Lhotě, respektive jejího zachránce Martina Poura, by se směle mohl ucházet o pozornost filmových scénáristů. Mladého architekta přivedla do Šárovcovy Lhoty práce na stavebních projektech. Starou cihelnou ze dřeva a pískovcových kvádrů se nechal okouzlit natolik, že když historické budově hrozilo zbourání, raději „rozbil prasátko“ a celý areál za šest set tisíc koupil. „Došlo mi, že je to, jako bych kupoval pro sebe a rodinu nějakou starou chalupu…až na to, že to chalupaření bude mít širší dosah,“ přibližuje své rozhodování současný majitel.
Pro některé je Martin Pour pošetilec a blázen, pro místní hrdina, který zachránil dominantu obce. Ročně do rekonstrukce investuje okolo sto padesáti tisíc korun, naprostou většinu z vlastních zdrojů. Protože obec postrádá větší náves, sloužil velký dvůr před cihelnou za první republiky jako trh a místo veřejných shromáždění. Na tuto tradici se Martin Pour snaží navázat, a tak se tu prozatím konají alespoň setkání chalupářů.
Obnova areálu a přeměna ve výstavní prostory sice stále ještě probíhá, již 15. září se však pro všechny zájemce otevře expozice cihlářství a místních řemesel. K návštěvě jsou zváni od 9 do 17 hodin. Pokud by někdo zářijový termín promeškal, Martin Pour mu své „cihlové království“ rád představí v náhradním čase.


Ve šlovickém Elektroskanzenu oslaví 150. výročí narození Emila Kolbena

Bývalý mlýn a stále funkční malá vodní elektrárna jsou technickou památkou, zasazenou v krásné přírodě Křivoklátska. O víkendu 8. září se v Elektroskanzenu Šlovice uskuteční oslava 150. výroční narození jednoho z nejvýznamnější českých elektrotechniků, Emila Kolbena. Na oslavu naváže mezinárodní konference s názvem Fenomén Českomoravská Kolben-Daněk – Emil Kolben a jeho doba. Spolupořadatelem akce je Národní technické muzeum v Praze, které ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií Křivoklátska připravilo i doprovodný hudební a kulturní program. Čestným hostem oslav bude vnuk slavného podnikatele, Jindřich Kolben.


Ostravský Důl Michal bude hostit putovní výstavu

Zřejmě nejznámější ostravský důl zve na putovní výstavu s názvem Poznej světové dědictví UNESCO. Kolekce fotografií autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové představí památky Švýcarska a Slovenska, historický Salcburk, exotickou Asii a vybrané skvosty z celého světa. Výstava je volně přístupná denně od 9 do 17 hodin kromě pondělí v prostoru cechovny Dolu Michal. Záštitu převzala Česká komise pro UNESCO.
Více informací na http://www.dul-michal.cz


Jak by po rekultivaci mohly vypadat severočeské hory a doly vědí v Litvínově

Unikátní severočeský krajinářský projekt Jana Hodače si klade za cíl představit prostřednictvím velkoformátových fotografií fenomén rozsáhlé přeměny severočeské krajiny, která je úžasným svědectvím o působení člověka. Hlavním tématem je krajina severočeských povrchových dolů. Návštěvníci se s projektem seznámí formou netradiční kombinaci expozice, workshopu a semináře. Připraveno je také několik zajímavých překvapení. Akce proběhne od 4. do 6. října v aule litvínovské SCHOLY HUMANITAS.
Více na www.hory-doly.com


Hned dvakrát otevře v září své dveře hlubočepská továrna HYDROXYGEN

Funkcionalistická stavba architekta F. A. Libry z roku 1939, která se na počátku nového tisíciletí dočkala rozsáhlé rekonstrukce, bude široké veřejnosti zpřístupněna v sobotu 8. a 15. září, vždy od 10 do 14 hodin. Objekt, který je zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek, nabídne prezentaci věnovanou své historii i osobnosti a tvorbě architekta F. A. Libry.
Více informací na http://www.hydroxygen.cz/index.html


Hornická tradice na Kladně

Součástí Industriálních stop se letos stává i tradiční průmyslový region Kladenska. Svěcení restaurovaného pomníku pěti havířů z jámy Kateřina u kostela sv. Mikuláše v Kladně Vrapicích proběhlo 2. září od 15 hodin. V rámci programu vystoupil pěvecký sbor Smetana Kladno, odpoledne pak uzavřel varhanní koncert.


Unikátní sušárna bude zpřístupněna v Dubé

Jedinečná možnost, prohlédnout si poslední zachovanou sušárnu, se naskytne návštěvníkům obce Dubá v sobotu 15. září. V objektu sušárny bude umístěna doprovodná výstava o sušárenství, chmelařství a dalších tématech, souvisejících s chystanými přednáškami. Od 13 hodin začne doprovodný program. Vystoupí skupina Řemdih a Dubský veterán klub předvede tradiční exhibici historických bicyklů.
Více informací na http://www.mestoduba.cz/

 

Pořadateli Industriálních stop 2012 jsou tradičně Výzkumné centrum průmyslového dědictví při FA ČVUT, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Národní památkový ústav ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech Moravy a Slezska. Na organizaci se podílejí desítky organizací, sdružení, spolků, například AMU, NPÚ, ČVUT, ČKAIT, ČSSI, Český národní komitét ICOMOS, divadelní soubory či muzea v čele Národním technickým muzeem a další kulturní instituce, stejně jako stovky nadšenců a dobrovolníků.


Kontakt pro média:
Eva Beránková – SMART Communication s.r.o.
T/F: +420 283 882 084
M: +420 739 300 889
E: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky