Napsat e-mail Tisk

Příznivci Industriálních stop se mohou vydat do Plas u Plzně  

Název akce:
Příznivci Industriálních stop se mohou vydat do Plas u Plzně
Datum konání:
30.08.2011 - 30.08.2011 08.30 h - 18.00 h
Pořádá:
OP Praha

Popis

Projekt unikátního Centra stavitelského dědictví, ale rovněž historie bývalého pivovaru, kláštera a dalších zajímavých budov v Plasích u Plzně budou hlavním předmětem chystané celodenní exkurse, která proběhne v rámci Industriálních stop v úterý 30. srpna. Účastníci si budou moci prohlédnout jak budovy ve správě Národního památkového ústavu, tak Národního technického muzea, jež je i řešitelem projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích. Pozor: kapacita exkurse omezena na 45 osob! Přihlášky je možné do 15. srpna posílat na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a cena je 100 Kč + 20 % DPH, tedy 120 Kč. Uhrazené částky se v případě neúčasti nevrací, je ale možná účast náhradníka. (Zájezd je z větší části dotován z prostředků pořadatelů 6.bienále Industriální stopy 2011).

Autobus bude v úterý 30. srpna odjíždět v 8.30 ze stanoviště v Praze-Zličín, pár metrů od výstupu z metra. Luxbus společnosti Pragotour bude viditelně označen.

V Plasích začne komentovaná prohlídka (průvodci Pavel Kodera a Martin Ebel) kolem 10.00 v konventu postaveném podle projektu J. B. Santiniho (http://www.klaster-plasy.cz/). Jako doplňkový okruh lze navštívit i klášterní kostel. Oba objekty jsou ve správě Národního památkového ústavu.

Následně navštívíme klášterní sýpku se středověkou královskou kaplí a barokním hodinovým strojem a prelaturu (obé postaveno podle projektu J. B. Matheye, obé ve správě Národního technického muzea. V objektech jsou aktuálně instalovány fotografické výstavy (http://www.ntm.cz/cs/aktivity/archiv-zprav/2011/296), v přízemí sýpky jednoduchá výstava prezentující cíle projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích.

Kolem 13.00 bude oběd v restauraci Rudolf II. (http://www.rudolf-ll.cz/), které si každý účastník platí sám.

Po obědě představíme projekt Národního technického muzea "Centrum stavitelského dědictví v Plasích" - prohlídka barokního mlýna, vybraných prostor bývalého pivovaru a vybraných prostor bývalého hospodářského dvora a torzo lihovaru.

Zbude-li čas, navštívíme ještě zbytky metternichovské litinové hutě s výstavní síní plaské litiny (provozováno Městem Plasy - http://www.plasy.cz/pamatky/vystavni-sin-plaske-litiny/), event. rodinnou kryptu Metternichů (rovněž v majetku Města). Z industriálních památek se v Plasích na nádraží rovněž nachází zajímavá drážní vodárna.

Konec exkurse je odhadován na zhruba 16.00 – příjezd do Prahy kolem 18.00.

Informace o Centru stavitelského dědictví dostanou účastníci exkurse v tištěné podobě. Další lze získat například na odkazu http://www.ntm.cz/cs/aktivity/projekty/centrum-stavitelskeho-dedictvi

Termín pro zaslání závazných přihlášek je 15. 8. 2011. Přihlášky je třeba poslat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na základě přihlášky vám bude zaslána faktura s číslem účtu. Další informace můžete získat na telefonu 602 226 913 (p. Hlinka). Upozorňujeme na to, že vypravujeme pouze jeden autobus s kapacitou 45 míst!
Termín pro přihlášení na akci vypršel.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky