ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Hradecké stavební centrum  12-03-2015 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

8. – 9. 9. 2015

 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

 

     Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

       Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

PROGRAM

1. den

08.30 - 09.00

09.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 16.00

Prezence

První blok přednášek

Oběd + polední přestávka

Druhý blok přednášek

2. den

09.00 - 12.00

12.00

Třetí blok přednášek

Oběd

Přednášky budou řazeny za sebou dle časových možností jednotlivých přednášejících.

 

Hlavní témata školení

Obsah a aplikace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a jeho souvislosti

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě, občanský zákoník, živnostenský zákon, obchodní rejstřík, postupy při uzavírání smluv, smlouva o dílo ve výstavbě, kupní smlouva, zadávání veřejných zakázek, katastrální zákon

České technické normy a technické požadavky na výrobky

 Podrobné informace o průběhu autorizační zkoušky

Přednáší

Ing. Bohumil Rusek

Ing. Vojtěch Kaisler

JUDr. Václav Šakarov

Další podrobnodsti viz příloha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky