ZPRAVODAJ 1/15

  13-02-2015 

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI
PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 2015
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ
VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY VÝBORU ČKAIT OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ - odkaz
NABÍDKY ODBORNÝCH EXKURZÍ
PROFESIS 2014
NA POMOC AUTORIZOVANÝM OSOBÁM - ARCHIVACE DOKUMENTŮ
ČSN V KANCELÁŘI OK ČKAIT
AKTUALIZOVANÁ METODICKÁ POMŮCKA PRO OBLAST VÝKLADU POJMŮ V PLYNÁRENSTVÍ
AKTUALITY - odkazy
VÝZVA K AKTUALIZACI (DOPLNĚNÍ) KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

ROČNÍK 25, ÚNOR 2015

ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA NEBO VIZ ODKAZ

 

http://www.ckait.cz/content/zpravodaj-115Soubor ke stažení: Zpravodaj 1 15.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj 1 15 k tisku.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky