ZPRAVODAJ 4/17

  11-12-2017 

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKU A ODBORNOU EXKURZI
OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ STAVBA ROKU 2017
SJEZD ČSSI
INFORMACE Z PŘEDNÁŠKY ŠKODY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. ŘEŠENÍ
KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ
FOTO Z ODBORNÝCH EXKURZÍ
STAVBY SEVERU
LETIŠTNÍ TERMINÁL PARDUBICE
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ CHRUDIM
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

ROČNÍK 27
PROSINEC
2017

ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA


zpravodaj_4_17.pdf

zpravodaj_4_17_k_tisku.pdf

  
   
 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky