Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

V říjnu loňského roku  byla  ke 150 výročí založení SIA( spolek inženýrů a architektů- Český Svaz stavebních inženýrů)  v předsálí Betlémské kaple prezentována tematicky zaměřená výstava. Výstava, která byla od počátku uvažovaná jako putovní, představuje významné osobnosti stavitelství , architektury , výsledky jejich práce, spolkovou činnost a témata vývoje oboru. OP ČSSI spolu s OK ČKAIT jako první  organizovala v Jihočeském kraji tuto putovní výstavu jak na Magistrátu města České Budějovice, tak při konferenci na SPŠ ve Volyni a VŠTE.  Dne 2.3. proběhla vernisáž výstavy, na které postupně promluvili Primátor města ČB, předseda OP ČSSI, předseda OK ČKAIT, zást. ředitele Krajského úřadu a další významné osoby.V prvním týdnu výstavu navštívilo 250 osob,což představuje nebývalý zájem jak odborné tak laické veřejnosti. Výstava je svým způsobem nadčasová a uvažuje se uspořádat s tematickým doplněním opakování v roce 2018.

Ing. Jan Jelínek Předseda OP ČSSI České Budějovice

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky