Aktuality Hradec Králové

ZPRAVODAJ 4/18

  11-09-2018 

ZPRAVODAJ 4/18
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA
REKONSTRUKCE STÁTNÍ OPERY
POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) ČKAIT
PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE „STAVBA ROKU 2018“ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
TITUL STAVBA STOLETÍ - HLASOVÁNÍ
SOUTĚŽ ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2018
DVD DOPRAVNÍ STAVBY 2018 - SYSTÉM JAKOSTI
NOVÁ LITERATURA
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
POZVÁNKA NA FOR ARCH
FOTO Z ODBORNÝCH EXKURZÍ

ROČNÍK 28

ZÁŘÍ 2018

Zpravodaj viz příloha

nebo

http://www.ckait.cz/sites/default/files/zpravodaj_4_18_0.pdf


 

Soupis staveb přihlášených do soutěže „STAVBA ROKU 2018“ Královéhradeckého kraje

  25-07-2018 

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY J V AREÁLU FIRMY PETROF
STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE
VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY LS HOŘICE, HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SILNIC II/324 A II/327 V NOVÉM BYDŽOVĚ
REVITALIZACE TRATI TRUTNOV - TEPLICE NAD METUJÍ
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1285, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
REZIDENCE SUKOVY SADY
REZIDENCE NA PLACHTĚ, II. ETAPA
R&B ONE (RD KAŠPARÁK), NÁCHOD
OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY, ADAPTACE OBJEKTU NA OBECNÍ ÚŘAD OBCE BĚLEČ NAD ORLICÍ
REGENERACE PĚŠÍ ZÓNY HAVLÍČKOVY ULICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
PŘÍSTAVBA DVORNÍHO TRAKTU LABORATOŘÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE

Podrobnosti o stavbách viz příloha

 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Hradecké stavební centrum  04-06-2018 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

 

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

11. – 12. 9. 2018

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

 

Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

Podrobnosti a přihláška viz příloha

 

ZPRAVODAJ 3/18

   

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
GDPR - PŘÍSPĚVEK ADVOKÁTA Mgr. IVO MUŠKY
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018
VYHLÁŠENÍ 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2018
POZVÁNKA NA FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918-2018
BRNO KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY
• ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
• NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI ZDVOJOVÁNÍ A SANACI ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS
• IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO DŘEVA
• GDPR - ZACHOVEJME CHLADNOU HLAVU A POUŽIJME SELSKÝ ROZ

ROČNÍK 28

DUBEN 2018

ZPRAVODAJ VIZ

http://www.ckait.cz/content/zpravodaj-318 

 

 

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

  18-04-2018 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018


Královéhradecký kraj ve spolupráci
s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hradec Králové

vypisuje

15. ročník veřejné neanonymní soutěž STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

Cílem soutěže
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.
Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění jejich stavebních a projekčních firem v Královéhradeckém kraji.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.
Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

DALŠÍ INFORMACE (propozice, přihláška) viz

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_kralovehradeckeho_kraje_2018-propozice.pdf

prihlaska_do_souteze.doc


 

ZPRAVODAJ 4/17

  11-12-2017 

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKU A ODBORNOU EXKURZI
OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ STAVBA ROKU 2017
SJEZD ČSSI
INFORMACE Z PŘEDNÁŠKY ŠKODY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. ŘEŠENÍ
KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ
FOTO Z ODBORNÝCH EXKURZÍ
STAVBY SEVERU
LETIŠTNÍ TERMINÁL PARDUBICE
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ CHRUDIM
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

ROČNÍK 27
PROSINEC
2017

ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA


zpravodaj_4_17.pdf

zpravodaj_4_17_k_tisku.pdf

  
   
 

 

 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Hradecké stavební centrum  06-12-2017 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

13. – 14. 3. 2018

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

 

     Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

     Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

Podrobnosti vč. přihlášky viz příloha

 

SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017 - OCENĚNÉ STAVBY

   

SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017
OCENĚNÉ STAVBY

     Soutěž je pořádaná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, ve spolupráci s Krajským úřadem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
      Seznamuje veřejnost s úrovní architektury a stavebnictví a zviditelňuje stavební a projekční firmy kraje. Do soutěže se přihlásilo 14 staveb. Pětičlenná porota posoudila stavby podle několika kritérií, z nichž hlavní jsou - architektonická hodnota díla, kvalita stavebních prací, začlenění stavby do daného prostředí, vhodnost použitých materiálů, spokojenost uživatele, adekvátnost vynaložených finančních prostředků k výsledku stavebního díla.
Porota rozhodla udělit hlavní cenu Stavbu roku 2017, čtyři čestná uznání a dvě zvláštní ceny poroty.

CENU STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017 ZÍSKAL
GENEREL WIKOV HRONOV

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALO
CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, HRADEC KRÁLOVÉ

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKAL
MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ ULICE

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALO
TECHNOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM SERVISBAL DOBRUŠKA

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALA
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY ZÍSKALO
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD – HVĚZDÁRNA JIČÍN

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY ZÍSKALA
VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ

Podrobnosti o oceněných stavbách viz

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2017_-_ocenene_stavby.pdf


Přihlášené stavby viz

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2017_-_prihlasene_st...

 

ZPRAVODAJ 3/17

  15-08-2017 

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
STAVEBNÍ ZÁKON
VYHLÁŠENÍ 14. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2017
PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017
VÝBOR OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ HLEDÁ…
KONCEPT VĚTRÁNÍ
SPOLEČNÉ STANOVISKO MMR ČR A ČKAIT
K ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2017 - POZVÁNKA
LETIŠTNÍ TERMINÁL PARDUBICE – POZVÁNKA
VYHLÁŠKA 239/2017 O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH
PRO STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA
SKLO A OCEL V ARCHITEKTUŘE – FOTO Z PŘEDNÁŠKY
D11 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – VIDEO
NA VÝCHOD OD HRADCE KRÁLOVÉ
ODBORNÁ EXKURZE - FOTODOKUMENTACE

ROČNÍK 27
SRPEN 2017

BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ PŘÍLOHA

a

 

http://www.ckait.cz/content/zpravodaj-317


 

PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2017 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

  17-07-2017 

BYTOVÝ DŮM VE STROMOVCE HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, HRADEC KRÁLOVÉ
CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD – HVĚZDÁRNA JIČÍN
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
GENEREL WIKOV HRONOV
KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO, OBNOVA INUNDAČNÍHO MOSTU
KULTURNÍ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ ULICE
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ
PŘÍSTAVBA LISOVNY ZÁVODU KARSIT JAROMĚŘ
REZIDENCE NA PLACHTĚ, I. ETAPA
TECHNOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM SERVISBAL DOBRUŠKA
VÝROBNA ASTAXANTHINU V MOSTKU U DVORA KRÁLOVÉ
ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ČASTOLOVICE – SOLNICE, 1. ČÁST REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ ŽST. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ PŘÍLOHA

a

 

http://www.ckait.cz/content/prihlasene-stavby-do-souteze-stavba-roku-2017-kralovehradeckeho-kraje


 

Strana 1 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky