Aktuality Hradec Králové

Stavby přihlášené do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

  18-07-2022 

Stavby přihlášené do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

Cihlovka 1, Hradec Králové

Domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno

II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat

Kongresový hotel Aldis čp. 371 - stavební úpravy, přístavba

Odlehčovací služba Honkova

Oprava mostu na trati Dolní Bousov – Libuň 

Polyfunkční dům nad předávací stanicí A43

Rekonstrukce parteru před zimnim stadionem

Rekonstrukce silničního mostu v obci Rudník 

Rekonstrukce železniční stanice Jaroměř

Revitalizace a zaktraktivnění pevnosti Dobrošov

Revitalizace stávajících objektů č.p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 3144 k.ú. Temný Důl

Rezidence Nerudovka

Společenský dům U Proroka, Neratov v Orl. h.

Tělocvičná hala Pouchov 

Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Ulice Hlavní rekonstrukce

Základní škola Černíkovice pasivní stavba

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II

Prezentace všech staveb jsou k dispozici na níže uvedeném odkaze do 1. 8. 2022

www.uschovna.cz/zasilka/AHUZ4SNB56K2YMLY-DLR

Podrobnosti o jednotlivých stavbách viz níže uvedený odkaz a příloha

 

Zpravodaj 4/22

  13-07-2022 

ZPRAVODAJ

4/22

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

SJEZD ČSSI

USNESENÍ SJEZDU ČSSI

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ PROBLEMATIKU

CHEBSKÉ KROVY, REKULTIVACE A HRÁZDĚNÉ STAVBY CESTOVNÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ODBORNÉ EXKURZE

ODKAZ NA WEBINÁŘ ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

UDRŽOVACÍ POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ING. JINDŘICHA KMONÍČKA

POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU AREÁLU GOČÁROVA SBORU KNĚZE AMBROŽE

 POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

  FOTO Z AKCE HRADCEM S PANEM GOČÁREM

 

ROČNÍK 32

 ČERVENEC

2022

Zpravodaj 4 22.pdf (ckait.cz)

Zpravodaj 4 22 k tisku.pdf (ckait.cz) 

 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Hradecké stavební centrum  04-07-2022 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

6. – 7. 9. 2022

 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI

AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

 

Zpravodaj 3/22

  04-05-2022 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø  JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø  VALNÁ HROMADA

·      ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ

·      USNESENÍ

Ø  STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022

Ø  POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU ŠKODY VZNIKLÉ Z VAD V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH

A POUČENÍ Z NICH, ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ

Ø  POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI NA REKONSTRUOVANÝ OBJEKT PRO POTŘEBY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH

Ø  POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Ø SAZEBNÍK UNIKA 2022

Ø  ŽIVOTNÍ JUBILEUM „90“ ING. MILOŠ MORÁVEK

 

ROČNÍK 32

 KVĚTEN

2022

Viz příloha

nebo

ZPRAVODAJ (ckait.cz)

ZPRAVODAJ (ckait.cz)


 

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

Hradecké stavební centrum  27-04-2022 

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

POŘÁDÁ VE DNECH

6. – 7. 9. 2022

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

     Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.

     Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k doplnění Vašich znalostí.

Další podrobnosti vč. přihlášky viz příloha

 

Zpravodaj 2/22

  09-03-2022 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Ø  JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022

Ø VÝROČNÍ SCHŮZE OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

USNESENÍ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2021

ROZPOČET NA ROK 2022

Ø  STAVBA ROKU 2022

Ø  ODBORNÉ EXKURZE

Ø  PŘIPOMENUTÍ DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

Ø  PŘIPOMENUTÍ DŮLEŽITÝCH ODKAZŮ

Ø  PŘÍLOHA POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

 ROČNÍK 32

 BŘEZEN

2022

ZPRAVODAJ VIZ PŘÍLOHA

 


 

Placení členských příspěvků ČSSI 2022

  07-03-2022 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ

·    řádný člen                                                                                                600,- Kč/rok

·    přidružený člen                                                                                        200,- Kč/rok

·    člen mimo aktivní pracovní činnost                                                       400,- Kč/rok

·    mladý člen do 30ti let věku                                                                     200,- Kč/rok

·    čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a

·    důchodci nad 70 let věku                                                                            0,- Kč/rok

·    zápisné nového člena                                                                             200,- Kč/rok

Členský příspěvek uhraďte nejpozději do 31. března 2022 převodem na běžný účet u pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní symbol 0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete uhradit i v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

 

Vypsání soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

  02-03-2022 

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022

Královéhradecký kraj

ve spolupráci s

Ministerstvem průmyslu a obchodu,

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví RSS Hradec Králové

vypisuje

19. ročník veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje

Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.

     Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.

     Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.

     Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2022. Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

Další podrobnosti viz příloha

 

Zpravodaj 1/22

  01-02-2022 

ZPRAVODAJ 1/22

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI

Ø ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ

Ø ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČKAIT

Ø VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKAIT V OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2021

Ø ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Ø KONEC 7. BĚHU CŽV – 31. 12. 2021

Ø ZAČÁTEK 8. BĚHU CŽV – 1. 1. 2022

Ø DOTAZY A ODPOVĚDI

Ø POZVÁNKY

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ - ODBORNÁ EXKURZE

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2021/2022 - PŘEDNÁŠKA

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI

AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK

HYDRICKÉ REKULTIVACE - "PO NĚKOM POTOPA, PO NÁS UKLIZENO" - WEBINÁŘ

ROČNÍK 32

LEDEN

2022

VIZ PŘÍLOHA

 


 

Zpravodaj 6/21

  08-12-2021 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové,

oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové

a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

Ø VALNÁ HROMADA - OZNÁMENÍ

Ø JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI

Ø USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT 2021

Ø SPONZOROVANÝ PŘÍSTUP K ČSN

Ø OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI „STAVBA ROKU 2021“

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Ø UKONČENÍ VII. BĚHU CŽV ČKAIT

Ø POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI AO

Ø PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČKAIT

Ø DISKUSNÍ SKUPINA PRO OSOBY S AUTORIZACÍ ČKAIT

Ø ODBORNÁ EXKURZE VINAŘSKÉ STAVBY MORAVY

Ø ODBORNÁ EXKURZE

PO STOPÁCH FRIEDENSREICHA HUNDERTWASSERA

Ø MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ OCENILO AKTIVNÍ SENIORY – POKLADY

Ø VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

 

 ROČNÍK 31

PROSINEC

2021

 Zpravodaj viz příloha

 

Strana 1 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky