Aktuality Praha

Pro zdárný začátek roku 2018

Aktualizováno Pátek, 09 Únor 2018 11:36

15. Tříkrálový koncert

20180103_195821

V podvečer dne 3. ledna 2018 proběhl již 15. Tříkrálový koncert, který pořádala pražská oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní pobočkou ČKAIT Praha. V letošním roce na něm pro nás vystoupil skvělý Maranatha Gospel Choir. Za doprovodu malého comba za zhruba hodinu rozpohyboval i jindy usedlé publikum a oprávněně sklidil velké ovace. Tříkrálový koncert se koná od založení této tradice v zasedacím sále Akademie věd ČR zejména díky laskavé podpoře ze strany kolegů z Fyzikálního ústavu Akademie. Koncertu se zúčastňuje stále více posluchačů, letos jich bylo okolo 120 a opět nestačily připravené židle v sále. Koncert byl doprovozen, také již tradičně, Tříkrálovou sbírkou, již byla věnována Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. Vybrali jsme přes 8.400,- Kč a všem dárcům děkujeme.

 

25. výročí založení ČKAIT

Aktualizováno Pátek, 09 Únor 2018 11:34

Konference o Labské vodní cestě

Úvodem vzpomeňme, že v květnu 2017 si Český svaz stavebních inženýrů spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků připomněly 25 výročí založení ČKAIT; tento akt bylo podmíněn vznikem příslušného zákona. V Almanachu „150 let od založení SIA" se o tom píše : „Více než dvouletá intenzivní práce legislativní komise ČSSI za vedení Ing. Václava Macha byla korunována v květnu 1992 přijetím zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, se kterým od jejího vzniku na základě písemné dohody, uzavřené již v roce 1992, trvale a úzce spolupracuje"(konec citátu).

Důkazem této trvající spolupráce je mimo jiné i konference „ Labská vodní cesta Ústí nad Labem – Drážďany", pořádaná při příležitosti 25. výročí založení ČKAIT, v pátek dne 26.5.2017 oběma organizacemi. Hlavním bodem jednání byl popis připravovaného plavebního stupně Děčín a argumenty, které zdůvodňují oprávněnost zhotovení toho díla. Tomuto bodu programu byla věnována zvláštní pozornost mimo jiné i s ohledem na očekávaná mimořádně suchá období, jak na ně hydrologové v současné upozorňují. Konference se ale zaměřila i další související díla, jako jsou revitalizace v ústí Ploučnice a ústí Jílovského potoka, další úpravy ve zdrži tohoto plavebního stupně ( revitalizace nad horní rejdou a území nad Křešicemi a p.). Jako u každé vodní cesty byla i zde do programu byla zařazena problematika mostních objektů, zejména z hlediska potřebné plavební výšky. Zprávy se týkaly železničního mostu, Benešova mostu a Mariánského mostu v Ústí nad Labem, nového silničního mostu v Děčíně i staršího Tyršova mostu. Jedna z přednášek byla zaměřena i na řešení stability skalních masivů v Labském kaňonu.

 

Seminář na téma

Aktualizováno Úterý, 20 Září 2016 11:18

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze

negreliho_viadukt_kresba

ČSSI- o.p. Praha uspořádala dne 23.6.2016 ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT přednášku na téma „Rekonstrukce a oprava Negrelliho viaduktu v Praze". Pro zpracování tématu byl získán Ing. Bohuslav Stečínský , MSc., náměstek pro techniku ředitele Správy železniční dopravní cesty- správa západ.

Úvod přednášky byl zaměřen na historii: most byl postaven jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany. Byl budován od roku 1846, dokončen byl v roce 1849 a do provozu uveden 1. června 1850. Most je dlouhý 1110 metrů; do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, kulturní památka je registrována pod číslem 47337/1-1554 a názvem „Železniční most – Negrelliho viadukt, s viaduktem v Královské oboře a hradlem". Stavbu řídil inženýr Alois Negrelli.

Další část přednášky se týkala technického stavu mostu, dosavadních zásahů do díla a plánované rekonstrukce i oprav.

 

Událost týdne

Aktualizováno Pátek, 08 Leden 2016 14:23

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 6. ledna 2016

Pražská oblastní pobočka ČSSI, ve spolupráci s Českou komorou stavebních inženýrů a techniků - oblast Praha, uspořádala i tento rok na půdě Akademie věd České republiky v Praze Tříkrálový koncert se sbírkou na dobročinné účely. Společenský večer se konal ve středu 6. ledna a začal tradičním novoročním přípitkem a přivítaním četných hostů, a dále pokračoval krásným kulturním zážitkem, které nám poskytlo trio výjimečných mladých hudebníků "CoverMen" ve složení: Josef Vlček a Filip Zaykov - housle a Vilém Vlček - cello. Na klávír je doprovázel Ondřej Zavadil. Kromě klasických děl Leclaira, Schumana, Ysaÿe a Brahmse v druhé půlce koncertu zaznělo několik skladeb populární a filmové hudby v jejích vlastní úpravě.

Součástí příjemného večera byla již zmíňená dobročinná sbírka, která vynesla celkovou částkou 6 700,- Kč. Tento rok podpořili účastníci koncertu charitativní křesťanskou činnost Vojenského špitálního řádu Svatého Lazara Jeruzalémského a vybrané peníze budou věnováne Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech.

Letošní koncert na prahu nového roku se opravdu podařil. Dík patří všem, kdo se o to zasloužili a rovněž všem dárcům, kteří přispěli na dobročinné účely. Budeme se těšit a doufat, že táto úspěšná a užitečná tradice bude mít pokrečování i v příštích letech.

 

Exkurze studentů ČVUT FSV a SPŠS J. Gočára

Aktualizováno Pátek, 08 Leden 2016 13:26

Rekonstrukce zámku ve Svijanech

20151126_104506

Ve čtvrtek 26.11.2015 jsme se společně jako studenti SPŠ stavební Josefa Gočára a Fakulty stavební ČVUT v Praze účastnili exkurze organizované studentským klubem při Fakultě stavební ŠTUKem společně s Českým svazem stavebních inženýrů "Rekonstrukce zámku ve Svijanech".

Exkurzí nás provázela Ing. arch. Miroslava Tylšová s archeologem Petrem Brestovanským přímo po opravovaném zámku. Na začátku jsme si povídali o historii zámku a okolí, dozvěděli se, že Svijany se původně nazývaly Sviňany, jelikož tam byla osada se sviněmi. Historie území byla velmi bohatá.

 

Thunovský palác v Praze

Aktualizováno Pátek, 08 Leden 2016 13:18

Sanační opatření objektu v paláci pod Pražským hradem z hlediska vlhkosti

thunovsky_palac

Ve středu 25.11.2015 jsme se společně jako studenti SPŠ stavební Josefa Gočára a Fakulty stavební ČVUT v Praze účastnili exkurze pořádané Českým svazem stavebních inženýrů "Sanační opatření objektu v paláci pod Pražským hradem z hlediska vlhkosti". Exkurzí nás provázel zkušený Ing. Michael Balík, CSc.

Exkurze začínala povídáním o historii města pražského a pražském břidlicovém podloží. Dozvěděli jsme se, jak je těžké na takovém podloží domy stavět a navíc udržovat v dobrém stavu. Dále jsme se dozvěděli o historii Thunovského paláce, mimo to i informaci o tom, že palác nikdy nebyl Thunovců a už vůbec tato stavba nikdy nebyla palácem, a název stavby je proto mylný.

 

Exkurze na pracoviště TAZUS s.p. Praha.

Aktualizováno Úterý, 13 Říjen 2015 12:52

O. p. ČSSI Praha ve spolupráci s pražskou oblastní kanceláří ČKAIT uspořádaly ve čtvrtek dne 24 září 2015 pro studenty SPŠS J. Gočára a členy spolku ŠTUK ( ČVUT-FSv a FA exkurzi na pracoviště pražského Technického a zkušebního ústavu stavebního ( TAZUS). Komentované prohlídky se zúčastnilo celkem 12 studentů s doprovodem; slabší účast bylo zřejmě způsobena začínajícím školním rokem.

 

Exkurze - rekonstrukce "Sv. Michal"

Aktualizováno Středa, 16 Září 2015 09:38

Exkurze zakončená zahradní slavností.

Program prvního pololetí roku 2015 naplnila pražská o.p. ČSSI spolu s pražskou oblastí ČKAIT plánovanou exkurzí na připravovanou rekonstrukci tzv. Paláce sv. Michala na Pohořelci v Praze. O odborný doprovod se postarali Ing. Aleš Poděbrad a Ing. Arch Zuzana Drahotová.

 

Exkurze pro studenty

Aktualizováno Středa, 22 Červenec 2015 13:10

Prefa – PRO

Prefa_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve shodě s plánem přiblížení stavební praxe studentům SPŠS a ČVUT / FSv zprostředkovala dne 11. června pražská oblastní pobočka ČSSI za podpory pražské oblasti ČKAIT exkurzy do výrobny převážně mostních prefabrikátů v Brandýse nad Labem. Exkurze se zúčastnilo 7 studentů SPŠS J. Gočára a 20 členů studentského spolku ŠTUK, který působí na stavební fakultě ČVUT v Praze.

O odborný doprovod se postaral osobně ředitel prefy. Informoval o historii výrobny, postavené na počátku pro výrobu mostních segmentů v licenci francouzské firmy Freyssinet a zprovozněné v roce 1978. Tato výroba byla v posledních letech utlumena a prefa přešla na výrobu dalších prvků mostní prefabrikace a prefabrikátů pro silniční a tramvajovou dopravu.

Účastníci se podrobně seznámili zejména s výrobou betonářské výztuže postupem současné výroby dodatečně předpínaných i předem předpínaných tyčových a deskových mostních prefabrikátů.

 

Diskuzní podvečer na téma

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2015 14:57

Problematika veřejného prostoru v Praze

Ve čtvrtek dne 23. dubna 2015 uspořádaly pražské oblasti ČSSI a ČKAIT seminář na téma: „Problematika veřejného prostoru v Praze". Pro přednášku se podařilo získat paní Ing. arch. Pavlu Melkovou, vedoucí kanceláře veřejného prostoru a ředitelku sekce detailu města v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy ( IPR ). Účastníci byli podrobně informováni o vzniku, činnosti a poslání Institutu, jak níže ve stručnosti uvádíme:

• Institut vznikl v roce 2016 transformací z tehdejšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Východiskem byly koordinace městských investic, kvalita veřejného prostorou, tvůrčí přístup k plánování rozvoje města, zapojení veřejnosti při tvorbě strategických záměrů a provázání tvorby klíčových dokumentů (strategického plánu, územního plánu, veřejného prostranství, jakož i dopravní technické a krajinné infrastruktury).

• je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

• Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

 

Strana 1 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky