Aktuality České Budějovice

Lednová schůze OP ČSSI České Budějovice

Pátek, 17 Leden 2020 10:04

Pozvánka na schůzi se sportovními aktivitami

Zveme členy ČSSI a jejich přátele na lednovou schůzi ČSSI oblasti České Budějovice.

Schůze se bude konat dne 22.1.2020 od 16:30 v Areálu u Jelena,

Suchovrbenská 1142/24, České Budějovice.

Schůze bude doplněna sportovními aktivitami dle výběru:

bowling, šipky, kulečník.

 

VÝTAH ZE SCHŮZE VÝBORU OP České Budějovice 15.5.2017

Pátek, 19 Květen 2017 14:02

-        Paměť stavitelství - Stavební firmy, jejich vznik, zánik, slučování, lidé, kteří je řídili, stavby, které vznikly. Prosíme všechny členy, kteří si pamatují historii stavebních firem či mají údaje o významných stavbách, aby je dali na web ČSSI, odrážka PAMĚŤ STAVITELSTVÍ.

-        PRESTA – 20.4.2017 v Clarion Congress Hotel proběhlo vyhlášení prestižních staveb s velkou účastí přihlášených účastníků a zástupců vyhlašovatelů. Výsledky soutěže najdete na http://www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy/

-        STIO -    byla odevzdána první práce, na ostatních prací studenti  pracují

-        Připravuje se exkurze do Vlašimi a okolí na vodní díla v termínu 28.-30. září 2017

 

VÝTAH ZE SCHŮZE VÝBORU OP ČSSI České Budějovice ze dne 13.3.2017 a 10.4.2017

Středa, 03 Květen 2017 10:14

-  ČSSI se spolupodílí na vytvoření Paměti stavebnictví

-  Byla schválena dotace z programu EFEKT na zřízení EKIS (Energetické konzultační a informační středisko).

   Zájemci se mohou přijít poradit kdykoliv v pondělí či středu v době od 13 do 17 hodin.

-  PRESTA – připravuje se slavností vyhlášení v Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích dne 20.4.2017,

-  Členové výboru se zúčastnili plesu stavbařů, který se konal 24.2.2017 v DK Metropol

cb_vybor

 

 

Na závěr roku 2016

Středa, 25 Leden 2017 10:33

ADVENTNÍ SETKÁNÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

2016-12-17_022

Každoroční společnou závěrečnou akcí ČSSI a ČKAIT je adventní setkání. Pro letošek byl zvolen Český Krumlov s tematickou odbornou exkurzí do rekonstruovaných klášterů v Českém Krumlově. Z dřívějších klášterů Klarisek a Minoritů se stalo středisko kulturních a vzdělávacích akcí, prezentující dřívější život a umění nejen v klášterech, ale i řemeslného života tehdejší doby. Večer bylo setkání zakončeno poslechem České mše vánoční J. J. Ryby v zámecké jízdárně státního zámku Český Krumlov.

Navržený atraktivní program přilákal dne 17.12.2016 celkem 74 účastníků z řad našich členů a rodinných příslušníků.

Ing. František Hladík

 

Další fotografie ze setkání najdete v galerii ZDE. (kliknout!)

 

Aktivita studentů VŠTE

Pondělí, 09 Leden 2017 12:09

STUDENTSKÁ INOVACE OBCÍ - STIO

Studentská inovace obcí (STIO) je nová aktivita studentů v rámci studia Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Studentská inovace obcí vznikla na podporu zapojení studentů do běžné praxe a skutečných potřeb obcí. Studenti v rámci výuky zpracovávají témata, která vychází z aktuálních potřeb zúčastněných obcí Jihočeského kraje, případně pro danou obec navrhují inovaci sami. Studentské práce hodnotí odborná komise skládající se z členů Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), zástupců Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) a zástupců České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Účast obcí na této akci je bezplatná. Zapojení obcí spočívá v prvotních konzultacích studentů se zástupci zúčastněných obcí a zejména definování potřeb obce.

Odbornými garanty této akce jsou Český svaz stavebních inženýrů a Vysoká školy technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pověřenými zástupci pro jednání se zúčastněnými obcemi jsou za ČSSI Ing. Milan Borovka, Ing. Radim Galko, Ing. Šárka Janurová, za ČSSI a za VŠTE Ing. Jaroslav Mikyška a Ing. Jiří Šál.

           

 

INFORMACE ZE SCHŮZE VÝBORU KONANÉ 5.12.2016

Čtvrtek, 15 Prosinec 2016 00:00

- Na celorepublikovém sjezdu ČSSI v Praze bylo uděleno čestné členství Ing. Kujalovi a odznak paní Ing. Korešové – blahopřejeme jim a děkujeme za jejich práci

- PRESTA – na stránky ČSSI byly umístěny přihlášky s podmínkami této celorepublikově ojedinělé soutěže

- STIO (Studentská inovací obcí ) - probíhají schůzky studentů se zástupci obcí Boršov nad Vltavou a Litvínovice. Tato studentská aktivita, kde pomáhají členové ČSSI jako odborní konzultanti, umožňuje aktivním studentům seznámit se s praxí, obcím to pak přináší nemalý efekt v získání cenné práce s minimálními náklady.

- Konference Defekty budov – předseda oblastní pobočky Ing. Jelínek představil na konferenci ČSSI a ČKAIT

- Živé muzeum vody – ČSVH se zasazuje o možnost vzniku odborného vzdělávacího zařízení o vodě a o všem, co s ní související. Bylo započato jednání se zástupci Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

 

Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

Pondělí, 18 Duben 2016 08:41

V říjnu loňského roku  byla  ke 150 výročí založení SIA( spolek inženýrů a architektů- Český Svaz stavebních inženýrů)  v předsálí Betlémské kaple prezentována tematicky zaměřená výstava. Výstava, která byla od počátku uvažovaná jako putovní, představuje významné osobnosti stavitelství , architektury , výsledky jejich práce, spolkovou činnost a témata vývoje oboru. OP ČSSI spolu s OK ČKAIT jako první  organizovala v Jihočeském kraji tuto putovní výstavu jak na Magistrátu města České Budějovice, tak při konferenci na SPŠ ve Volyni a VŠTE.  Dne 2.3. proběhla vernisáž výstavy, na které postupně promluvili Primátor města ČB, předseda OP ČSSI, předseda OK ČKAIT, zást. ředitele Krajského úřadu a další významné osoby.V prvním týdnu výstavu navštívilo 250 osob,což představuje nebývalý zájem jak odborné tak laické veřejnosti. Výstava je svým způsobem nadčasová a uvažuje se uspořádat s tematickým doplněním opakování v roce 2018.

Ing. Jan Jelínek Předseda OP ČSSI České Budějovice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI ČESKÉ BUDĚJOVICE ZA ROK 2015

Středa, 30 Březen 2016 09:56

přednesená na výroční schůzi 3.3.2016

 

Zkušenost s projektováním a výstavbou v EU

Středa, 24 Listopad 2010 13:31

Akce se uskutečnila dne 19.2.2004 v aule SPŠ stavební.

 

Ples jihočeských stavbařů

Středa, 24 Listopad 2010 13:30

V pátek 20. února 2004 v prostorách Metropolu v Českých Budějovicích se pořádal již III. Reprezentační ples jihočeských stavbařů.

 

Strana 1 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky