Zpravodaj

ZPRAVODAJ 1/19

Úterý, 29 Leden 2019 15:48

ZPRAVODAJ 1/19

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
PLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ ČKAIT ZA ROK 2019
PLACENÍ ČLENSKÝCH POPLATKŮ OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ 2019
VALNÁ HROMADA ČKAIT OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ – USNESENÍ, VÝŇATEK Z PROJEVU PŘEDSEDY OBLASTI
PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA ČSOB A NEGRELLIHO VIADUKT
INFORMACE O NOVÉM PREZIDENTOVI SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY
VÝZVA K AKTUALIZACI KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍK 29

LEDEN 2019

Zpravodaj viz

 

zpravodaj_1_19.pdf

zpravodaj_1_19_k_tisku.pdf


 

OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014

Středa, 05 Listopad 2014 13:59

HLAVNÍ CENU

STAVBA ROKU 2014
OBDRŽELA
ELADA - VÍCEÚČELOVÉ CENTRUM CÍRKVE BRATRSKÉ V BYSTRÉM

HLAVNÍ CENU

STAVBA ROKU 2014
OBDRŽELO
KRKONOŠSKÉ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VRCHLABÍ

ČESTNÉ UZNÁNÍ
OBDRŽELA
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU SPOLEČNOSTI LEVEL V NÁCHODĚ

ČESTNÉ UZNÁNÍ
OBDRŽELA
ROZHLEDNA MILÍŘ - VYSOKÁ NAD LABEM

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY
OBDRŽELO
BIKE TOWER - BEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL V HRADCI KRÁLOVÉ

PODROBNOSTI VIZ

 

http://www.ckait.cz/sites/default/files/stavba_roku_2014_ocenene_stavby.pdf


 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky