Aktuality Karlovy Vary

Návrh OP ČSSI Karlovy Vary

Informace o dosavadním vývoji aktivity OP ČSSI Karlovy Vary ve věci

jižního obchvatu D6 Karlovy Vary najdete v odkazu zde.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 1 / 2017

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 1 / 2017 najdete ZDE.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 4 / 2016

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 4 / 2016 najdete ZDE.

 

Výročí soutěže SPŠ Českého Severozápadu

almanach_titulni_strAlmanach vydaný k 20. výročí soutěže SPŠ stavebních Českého Severozápadu 1997-2016

V příležitosti významného výročí - 20 let Soutěže středních průmyslových škol stavebních Českého Severozápadu byl vydán almanach kolektivu autorů: Ing. Bohumíra Baxy, Ing. Petra Kuneše, Jana Mežárky, Ing. Vratislava Šteinera, Milana Štěpánka, Ing. Anny Valáškové a Ing. Svatopluka Zídka. Do Almanachu svými postřehy a  vzpomínkami přispěla také řada dalších autorů, kteří se za uplynulá léta zúčastnili této soutěže v různých rolích: jako soutěžící, jako členové vítězných družstev, jako vedoucí pedagogové nebo jako členové odborné poroty. V Almanachu jsou obsaženy i příklady soutěžních otázek a ročníkového projektu.

O perspektivách soutěže pro další léta se dočtete v článku, který v celosti přenášíme zde (kliknout pro otevření!).

Vydání Almanachu, jehož cílem je podpořit rozšíření spolupráce inženýrských organizací se středními průmyslovými a odbornými školami na celém území České republiky, finančně podpořil Karlovarský Kraj.

 

Návrh oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

OBCHVAT  D6  KARLOVÝCH  VARŮ

 

Zpracoval:                                                                                       Za OP ČSSI Karlovy Vary:

Ing. Jiří Klimt                                                                                 Ing. Jaroslav Korbelář

(06 / 2016)

  obchvat_1

 

MOTTO:

„R6 VÝRAZNĚ PŘISPĚJE KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY, KE ZKRÁCENÍ PŘEPRAVNÍ DOBY SMĚREM K NAŠIM ZÁPADNÍM HRANICÍM A UMOŽNÍ LEPŠÍ SPOJENÍ MEZI ČR A SRN. R6 ODVEDE TRANZITNÍ DOPRAVU MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCÍ, ČÍMŽ SE PODSTATNĚ ZLEPŠÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY JEJICH OBYVATEL, DOJDE K POKLESU EMISNÍ ZÁTĚŽE V OBYTNÉ ZÁSTAVBĚ, SNÍŽÍ SE MÍRA HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ V OBYTNÝCH ZÓNÁCH, ZLEPŠÍ SE MOŽNOST VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SIL. I/6 PRO MÍSTNÍ DOPRAVU A ZLEPŠÍ SE CELKOVÁ DOSTUPNOST REGIONU, COŽ ZVÝŠÍ JEHO ATRAKTIVITU PRO INVESTORY I OBČANY"

(DEFINICE VÝZNAMU R6 INVESTOREM – ŘSD – PŘI ZPROVOZNĚNÍ R6 V ÚSEKU LUBENEC – BOŠOV V ROCE 2015. OD 1.1.2016 JE R6 ZNAČENA JAKO D6).

TENTO NÁVRH ČSSI SI KLADE ZA CÍL:

SEZNÁMIT ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST S PROBLEMATIKOU VEDENÍ TRASY D6 v oblasti Karlovy Vary a iniciovat zpracování studie proveditelnosti obchvatu situovaného jižně od města.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 3 / 2016

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 3 / 2016 najdete ZDE.

 

Právě v Karlových Varech

Výstava k 150. výročí založení Spolku architektů a inženýrů

Oblastní pobočce ČSSI Karlovy Vary se, díky finanční podpoře Karlovarského kraje, Města Karlovy Vary a ochotě vedení obchodního komplexu FONTÁNA (Tesco), podařilo realizovat v Karlových Varech výstavu k 150. výročí založení prvního stavovského inženýrského spolku v Českém království - SIA. Výstava mapující úspěchy českého stavitelství a architektury za posledních 150 let potrvá do 18. září 2016, a přístupná je denně od 9.00 do 20.00 hodin. Naleznete ji v obchodním centru Fontána za poštou, když při vchodu odbočíte vlevo.

Doporučujeme Vám, pokud Vám čas dovolí, výstavu navštívit.

 

Soutěž průmyslových škol v Karlových Varech

 

Ve dnech 9. a 10. června proběhl v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje již 20. ročník Soutěže průmyslových škol stavebních českého Severozápadu. Pořadatelem této tradiční akce je Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary a oblastní pobočka ČSSI Karlovy Vary, která je odborným garantem soutěže.

Letos se zúčastnily tříčlenné týmy z těchto škol:

 • Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

 • Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kadaň

 • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

 • Střední průmyslová škola stavební a SOŠ stavební a technická Ústí nad Labem

 • Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín

 • Střední průmyslová škola stavební v Plzni

 • Střední průmyslová škola Loket

 • Po dvoudenním plnění pěti disciplín rozhodla odborná porota, složená ze zkušených stavebních odborníků, takto:

  Nejlepší ročníkový projekt:

  1. David Foud – SPŠS Plzeň

  2. Karolina Růžičková – SOŠS Karlovy Vary

  3. Tomáš Jurica – SPŠ Loket

  V celkovém hodnocení soutěže se umístily tyto školy:

  1. Střední průmyslová škola stavební Plzeň

  2. Střední průmyslová škola Loket

  3. Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie Kadaň

  Tito vítězové byli oceněni na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Karlovarském městském divadle.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 2 / 2016

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 2 / 2016 najdete ZDE.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 1 / 2016

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 1 / 2016 najdete ZDE.

 

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky