Aktuality Karlovy Vary

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 3 /2018

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 3 / 2018 najdete ZDE.

 

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Výsledky soutěže Stavba Karlovarského kraje 2018 najdete v příloze ZDE.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary 4 /2017

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 4 / 2017 najdete ZDE.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary 3 / 2017

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 3 / 2017 najdete ZDE.

 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL KARLOVY VARY

Úvod

V současné době připravuje město Karlovy Vary výstavbu význačné dopravní stavby Integrovaného dopravního terminálu (IDT) v těsném sousedství historicky cenné stavby Městské tržnice. Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (OP ČSSI) tímto předkládá vlastní návrh na řešení IDT v prostoru Dolního nádraží, protože toto řešení považuje z dopravního hlediska pro město jako nejvýhodnější.

Jako spoluautor dopravní části dosud platného územního plánu Karlových Var nemohu souhlasit s argumentem, že dnešní poloha autobusového terminálu u Dolního nádraží nemá potenciál k přestavbě na Integrovaný dopravní terminál. Naopak jsem přesvědčen o tom, že oblast Dolního nádraží je ta nejvhodnější pro IDT jak z hlediska dopravy, aktivit města, ale zejména občanů. Toto své přesvědčení lze doložit několika informativními náčrty.

V předloženém návrhu je do prostoru dnešní budovy autobusového terminálu a přilehlých venkovních stání umístěna nová, dvou až třípodlažní budova komunikačně napojená na ul. Západní a na předpolí Chebského mostu. Je plně využit stupeň v terénu, daný rozdílem výšek cca 3,5 metry mezi ul. Západní a nástupištěm u kolejí ČD. Zároveň je řešena křižovatka u Becherovky a údajně špatný technický stav Chebského mostu. Při návrhu vycházím ze zásady, že nepřerušené dopravní propojení levý-pravý břeh v oblasti Chebského mostu je pro tuto část města základní a nenahraditelné. Novému řešení křižovatky u Becherovky je přizpůsobeno výškové a směrové vedení ulice Západní mezi Tržnicí a Solivarnou a je zde umístěna oboustranná zastávka autobusů MHD.

Účelem tohoto návrhu je pouze specifikovat možnosti prostoru u Dolního nádraží pro účely IDT z pohledu dopravy. Architekturu je nutné řešit dodatečně.

 

Návrh OP ČSSI Karlovy Vary

Informace o dosavadním vývoji aktivity OP ČSSI Karlovy Vary ve věci

jižního obchvatu D6 Karlovy Vary najdete v odkazu zde.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 1 / 2017

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 1 / 2017 najdete ZDE.

 

ZPRAVODAJ OP ČSSI Karlovy Vary č. 4 / 2016

Kompletní obsah Zpravodaje oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

č. 4 / 2016 najdete ZDE.

 

Výročí soutěže SPŠ Českého Severozápadu

almanach_titulni_strAlmanach vydaný k 20. výročí soutěže SPŠ stavebních Českého Severozápadu 1997-2016

V příležitosti významného výročí - 20 let Soutěže středních průmyslových škol stavebních Českého Severozápadu byl vydán almanach kolektivu autorů: Ing. Bohumíra Baxy, Ing. Petra Kuneše, Jana Mežárky, Ing. Vratislava Šteinera, Milana Štěpánka, Ing. Anny Valáškové a Ing. Svatopluka Zídka. Do Almanachu svými postřehy a  vzpomínkami přispěla také řada dalších autorů, kteří se za uplynulá léta zúčastnili této soutěže v různých rolích: jako soutěžící, jako členové vítězných družstev, jako vedoucí pedagogové nebo jako členové odborné poroty. V Almanachu jsou obsaženy i příklady soutěžních otázek a ročníkového projektu.

O perspektivách soutěže pro další léta se dočtete v článku, který v celosti přenášíme zde (kliknout pro otevření!).

Vydání Almanachu, jehož cílem je podpořit rozšíření spolupráce inženýrských organizací se středními průmyslovými a odbornými školami na celém území České republiky, finančně podpořil Karlovarský Kraj.

 

Návrh oblastní pobočky ČSSI Karlovy Vary

OBCHVAT  D6  KARLOVÝCH  VARŮ

 

Zpracoval:                                                                                       Za OP ČSSI Karlovy Vary:

Ing. Jiří Klimt                                                                                 Ing. Jaroslav Korbelář

(06 / 2016)

  obchvat_1

 

MOTTO:

„R6 VÝRAZNĚ PŘISPĚJE KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY, KE ZKRÁCENÍ PŘEPRAVNÍ DOBY SMĚREM K NAŠIM ZÁPADNÍM HRANICÍM A UMOŽNÍ LEPŠÍ SPOJENÍ MEZI ČR A SRN. R6 ODVEDE TRANZITNÍ DOPRAVU MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCÍ, ČÍMŽ SE PODSTATNĚ ZLEPŠÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY JEJICH OBYVATEL, DOJDE K POKLESU EMISNÍ ZÁTĚŽE V OBYTNÉ ZÁSTAVBĚ, SNÍŽÍ SE MÍRA HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ V OBYTNÝCH ZÓNÁCH, ZLEPŠÍ SE MOŽNOST VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ SIL. I/6 PRO MÍSTNÍ DOPRAVU A ZLEPŠÍ SE CELKOVÁ DOSTUPNOST REGIONU, COŽ ZVÝŠÍ JEHO ATRAKTIVITU PRO INVESTORY I OBČANY"

(DEFINICE VÝZNAMU R6 INVESTOREM – ŘSD – PŘI ZPROVOZNĚNÍ R6 V ÚSEKU LUBENEC – BOŠOV V ROCE 2015. OD 1.1.2016 JE R6 ZNAČENA JAKO D6).

TENTO NÁVRH ČSSI SI KLADE ZA CÍL:

SEZNÁMIT ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST S PROBLEMATIKOU VEDENÍ TRASY D6 v oblasti Karlovy Vary a iniciovat zpracování studie proveditelnosti obchvatu situovaného jižně od města.

 

Strana 1 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky