VÝTAH ZE SCHŮZE VÝBORU OP ČSSI České Budějovice ze dne 13.3.2017 a 10.4.2017

-  ČSSI se spolupodílí na vytvoření Paměti stavebnictví

-  Byla schválena dotace z programu EFEKT na zřízení EKIS (Energetické konzultační a informační středisko).

   Zájemci se mohou přijít poradit kdykoliv v pondělí či středu v době od 13 do 17 hodin.

-  PRESTA – připravuje se slavností vyhlášení v Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích dne 20.4.2017,

-  Členové výboru se zúčastnili plesu stavbařů, který se konal 24.2.2017 v DK Metropol

cb_vybor

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky