Zpravodaj 1/20

  10-02-2020 

ZPRAVODAJ

pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

Obsah
Pozvánka na výroční členskou schůzi OP ČSSI
Jednotný program činnosti
Členské poplatky ČKAIT za rok 2020
Členské poplatky ČSSI za rok 2020
Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020
Oceněné stavby v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2019
Usnesení z Valné hromady ČKAIT
Odborná exkurze po stopách Friedensreicha Hundertwassera
Foto z Valné hromady
Pozvánky na přednášky

Ročník 30
2020

Podrobnosti viz přílohy

nebo

 

http://www.ckait.cz/sites/default/files/zpravodaj_1_20.pdf

http://www.ckait.cz/sites/default/files/zpravodaj_k_tisku_1_20.pdf


Soubor ke stažení: Zpravodaj 1 20.pdf
Soubor ke stažení: Zpravodaj k tisku 1 20.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky