Výroční členská schůze 2015

Výroční členská schůze 2015 Ostrava  14-04-2015 

Výroční členská schůze členů ČSSI, oblastní pobočky Ostrava

se konala dne 14. dubna 2015

 v budově Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava

Účast: 17 členů (30% z celkového počtu evidovaných členů)

Hosté: 

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. – děkan FAST VŠB-TU Ostrava

Ing. Pavel Štěpán – prezident ČSSI

Doc. Ing. František Kuda, CSc. – viceprezident ČSSI, předseda ČSMI ČSSI

Komise: 

Mandátová – Ing. Daněk, Ing. Kosub

Návrhová – Ing. Urban, Ing. Kosubová


Děkujeme prezidentu ČSSI, Ing. Pavlu Štěpánovi, za informace o plánované oslavě 150. výročí vzniku Spolku inženýrů a architektů (SIA), který byl založen 31.10.1865 jako teprve 5. spolek na světě. Členové oblastní pobočky Ostrava se budou snažit podpořit tuto aktivitu účastí na pořádaných akcích, hlasováním v anketě o 10 největších osobností stavitelství za uplynulých 150 let. Pamětníci z řad členů se pokusí shromáždit historické materiály, případně přispět svým článkem do připravovaného Almanachu.


Program schůze: viz. pozvánka v příloze

Zápis ze schůze: viz. usnesení v příloze

Fotky v příloze

Soubor ke stažení: ČSSI usnesení 2015.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky