7. zahradní slavnost pražských ČSSI a ČKAIT, spojená s exkurzí do Filadelfie

Praha  14-07-2010 

Pražská oblastní pobočka ČSSI, ve spolupráci s pražskou oblastní kanceláří ČKAIT, zakončila činnost v 1. pololetí tradiční zahradní slavností, spojenou tentokráte s exkurzí na staveniště prakticky již dokončené budovy Filadelfie v pankráckém BB – centru. Limitovaný počet zájemců byl plně vyčerpán.

Odborný výklad byl zajištěn prostřednictvím zástupců firmy PASSERINVEST, generálního projektanta DAM a PSJ, a.s, jako zhotovitele.

Vysoce profesionální yystoupení pánů Malinského, Holny a Urbana přispěla k tomu, že účastníci měli možnost se seznámit s principy i detaily této mimořádné stavby, která svým konceptem i výslednou podobou všechny velice zaujala.

Po ukončení exkurze byl připraven prostor k diskuzi a pro neformální výměnu názorů při společné večeři, a to v nové restauraci KOLKOVNA. O příjemný hudební doprovod se postarala skupina Jakuba Šafra & zpěvačky Petry Ernyeiové.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky