Prezentace

O digitalizaci katastru

Zájem o problematiku „digitalizace katastru" vedl pražskou oblastní pobočku ČSSI, ve spolupráci s pražskou o.k. ČKAIT, k zařazení tohoto tématu mimořádně na program zářijových akcí. Pro přednášku se podařilo získat pana Ing. Pavla Doubka, odborného pracovníka ČÚZK, který ( v nepřekročitelném časovém limitu dvou hodin) informoval zaplněné auditorium o vývoji tohoto složitého a mimořádně náročného úkolu. Předmětem přednášky byly:

• digitalizace souboru popisných informací,

• digitalizace systému katastru nemovitostí,

• digitalizace katastrálních map,

• registr územních identifikačních adres a nemovitostí (RUIAN),

• propojení informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)se základními registry,

Obsáhlá informace zahrnula i problematiku propojení ISKN se základními registry, s registrem obyvatelstva (ROB) a registrem osob (ROS) a s registrem RÚIAN, jehož realizace se předpokládá již v listopadu tohoto roku. Byly převedeny i ukázky využití registrů v praxi.

Omezený časový limit pro přednášku neumožnil rozvinout diskuzi, o kterou byl veliký zájem. Přednášející dal proto souhlas k uveřejnění prezentace přednášky na stránkách ČSSI – o.p. Praha s tím, že případné dotazy by bylo možno shromáždit v kanceláři o.p. ČSSI Praha a pak na ně souhrnně odpovědět.

Výbor o.p. ČSSI – Praha děkuje i tímto způsoben přednášejícímu za zasvěcený výklad celé problematiky.

autor: Ing. Jiří Hájek

Prezentaci celkové přednášky je možno prohlídnout zde:

Digitalizace_katastru.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky