Diskuze na téma

Stavebnictví a profesní prestiž

Pražská oblastní pobočka ČSSI využila  diskuzního příspěvku pana profesora Ivana Vaníčka (ČVUT –katedra geotechniky, Vice-presidenta ISSMGE for Europe), předneseného při celostátním sjezdu ČSSI, a uspořádala na dané téma seminář. Podkladem bylo výrazné rozpracování zmíněného příspěvku, o zveřejnění celé úvahy se ještě jedná.

Semináře se zúčastnilo přes 30 zájemců, do diskuze pak přispěli kolegové inženýři Hačkajlo, Dahinter, Mach,Tichý, Hájek. Ing. Žák, ředitel stavby Modernizace  trati Votice –Benešov u Prahy, přispěl se zkušenostmi s přípravou a prováděním díla.

Náměty z diskuze- heslovitě:

 • chce se 100%, ale každá stavby je vlastně prototyp, což zadavatele nereflektují,
 • smlouvy a chování zahraničních objednatelů jsou nejhoršími vzory,
 • akademická obec by měla publikovat, nechat případně v diplomových a doktorandských pracích rozbory kolikrát se pracuje s riziky (v mezních stavech, nejistotách průzkumů atp), působit proti zavedeným smluvním aplikacím, kde jsou rizika zcela popřena. Dát těmto úvahám publicitu v odborné a laické veřejnosti.
 • Chybí možnost poučit se z chyb na jiných stavbách, vše zůstává utajeno. Existuje- li místo, kde se havárie ČR shromažďují, proč je to tajné třeba s utajením obchodních souvislostí není publikováno jako edukativní informace pro odbornou veřejnost.
 • Proč není zavedena autorizace pro investory?
 • Na straně zadavatelů chybí odborníci způsobilí objektivně posoudit technické problémy ve vztahu k ceně; zejména se to týká geotechniky.
 • Kritika zákona o ZVZ-nejnižší cena?
 • Chybí-li odborníci-specialisté, je nutné je objednat ke spolupráci.
 • Ze strany ČKAIT je ochota podpořit systematické vyhodnocování chyb při výstavbě jako poučení pro projektanty i dodavatele.
 • Za kvalitu díla zcela jednoznačně odpovídá stavebník a je na něm, jak si to zařídí,
 • dobrý stavební dozorce nepotřebuje záruční dobu (!!),
 • příprava stavby „Přeložka žel. trati Jirkov- Třebušice“  by mohla sloužit jako vzor pro rovnoměrné rozložení rizika mezi účastníky výstavby,
 • dobré vztahy mezi partnery při výstavbě umožňují rovnoměrné a účelné rozložení rizika mezi účastníky;(příklad: Votice- Benešov!).
 • Kritice ze strany medií a občanské veřejnosti je možné předejít (předcházet) včasným seznamováním s výstavbovými problémy, nejlépe přímým stykem s dotčenou veřejností.

Samostatným příspěvkem přispěl do diskuze Ing. Tomáš Fuksa. Jeho příspěvek v celém znění najdete zde. Jeden z účastníků příspěvek  komentoval: “Považuji to za velmi dobrou úvahu. Standardně by se řeklo “nemá o tom smysl mluvit, stejně se nic nestane““. Prostě to tak je. Ale je správné o tom mluvit.“

Seminář měl mezi účastníky příznivou odezvu.

 

Zprávu o semináři připravil Ing. Jiří Hájek

V Praze dne 19.4.2013

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky