Exkurze do hydrotechnické laboratoře

   

V rámci pravidelných  Technických střed nabídla pražská pobočka  svým členům a členům ČKAIT prohlídku  hydrotechnické laboratoře, kterou obhospodařuje katedra hydrotechnicky pro ČVUT – FSv. Exkurze navázala na přednášku o vltavské vodní cestě  České Budějovice- Praha, přednesené v září minulého roku. Průvodcem po laboratoře byli doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur a jeho kolegové.

Účastníkům byly předvedeny modely vodotečí a vodních děl, pro která byl prováděn hydrotechnický výzkum. Jmenovitě to byly plavební stupeň Hněvkovice,  vjezdový objekt  přístavu Hluboká, sdružený objekt vodního díla Hvězda u Opatovice a  plavební stupeň České Vrbné. U modelu hráze přehrady Orlík byly účastníci exkurze seznámeni s řešením problému bezpečnosti přehrad při extrémních povodních.


Výbor o.p. Praha spolu s účastníky děkují  katedře hydrotechniky za čas i neobyčejnou
ochotu a zaujetí, se kterým se účastníkům věnovali.


Přiložené 2 obrázky jsou pořízeny mobilem, čímž omlouváme
kvalitu.

Jiří Hájek


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky