Exkurze do Úpravny pitné vody v Káraném

Praha  15-06-2009 

ČSSI, oblastní pobočka Praha - Klub seniorů ve spolupráci s pražskou oblastní komorou ČKAIT uspořádaly dne 13. května 2009 exkurzi do Úpravny pitné vody v Káraném.

Fotodokumentace si můžete prohlédnout zde exkurze_do_upravny_pitne_vody_v_Karanem.pdf.

Exkurze navázala na 2 předchozí akce (seminář o hospodaření s vodou v Praze v roce 2007 a exkurzi do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze-Podbabě v roce 2008).

Ti účastníci, kteří absolvovali všechny tři akce, získali ucelený přehled o výrobě a zásobování hl. města Prahy pitnou vodou i způsobu čištění odpadních vod před jejich vrácením přírodě.

Všechny akce odborně zabezpečila a garantovala společnost PVS, a. s. (součást nadnárodní společnosti VEOLIA a.s.); generálnímu řediteli, řediteli Ústřední čistírny odpadních vod v Podbabě a vedoucímu managerovi Úpravny pitné vody v Káraném si tímto dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat.

Výbor oblastní pobočky ČSSI pro Prahu a Stč.kraj.

Informace o úpravně vody v Káraném si můžete prohlédnout a stahnout zde.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky