Exkurze pro studenty

Prefa – PRO

Prefa_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve shodě s plánem přiblížení stavební praxe studentům SPŠS a ČVUT / FSv zprostředkovala dne 11. června pražská oblastní pobočka ČSSI za podpory pražské oblasti ČKAIT exkurzy do výrobny převážně mostních prefabrikátů v Brandýse nad Labem. Exkurze se zúčastnilo 7 studentů SPŠS J. Gočára a 20 členů studentského spolku ŠTUK, který působí na stavební fakultě ČVUT v Praze.

O odborný doprovod se postaral osobně ředitel prefy. Informoval o historii výrobny, postavené na počátku pro výrobu mostních segmentů v licenci francouzské firmy Freyssinet a zprovozněné v roce 1978. Tato výroba byla v posledních letech utlumena a prefa přešla na výrobu dalších prvků mostní prefabrikace a prefabrikátů pro silniční a tramvajovou dopravu.

Účastníci se podrobně seznámili zejména s výrobou betonářské výztuže postupem současné výroby dodatečně předpínaných i předem předpínaných tyčových a deskových mostních prefabrikátů.

Velkou pozornost věnovali i informaci o výrobě segmentů pro zavěšenou lávku přes Labe v Čelákovicích. Segmenty byly vyráběny kontaktním způsobem podle know-how a pod přímým dohledem pracovníků METROSTAV,a.s., z betonové směsi UHPC dodávané z betonárny v Praze. Pro přepravu části segmentů byla využita lodní doprava, což umožnilo lodní překladiště jako trvalé vybavení prefy.

Po ukončení prohlídky se výprava přesunula do Čelákovic, aby si zblízka prohlédla zatím nejdelší mostní zavěšenou lávku přes Labe (hlavní pole 156 m, celková délka 242 bm); lávka v roce 2014 získala cenu Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2014.

Exkurze splnila svůj účel a poděkování za to patří zejména řediteli Prefy za zajímavé a neformální zprostředkování informací o odborné i organizační problematice provozu.

V Praze, červen 2015

zaznamenal Ing. Jiří Hájek

Prefa_2

Prefa_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefa_4

Prefa_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze do firmy Prefa PRO očima studentů

Dne 11.6. 2015 jsme se spolu se studenty střední průmyslové školy Josefa Gočára zúčastnili exkurze do výrobny prefabrikovaných železobetonových dílců Prefa PRO, a.s.  v Brandýse nad Labem, kterou pro nás zorganizoval Študácký klub fakulty stavební ŠTUK společně s  ČSSI a ČKAIT.

Seznámení s prostředím

Po příjezdu do Brandýsa nad Labem se nás ujal ředitel společnosti pan Ing. František Kozel, který nás celou exkurzí provedl. Po úvodních slovech týkajících se bezpečnosti při pohybu v areálu firmy nás začal seznamovat s chodem výrobny. Dozvěděli jsme se, že hlavním podkladem pro výrobu betonových prefabrikátů jsou TKP 18 (technické kvalitativní podmínky pro betonové konstrukce). Během výkladu o bezpečnosti přijela cisterna, která nás málem přejela, jak cestou tam, tak i při couvání a přivezla zřejmě cement. Při procházce po areálu nám pan inženýr Kozel ukázal, kde se skladuje kamenivo pro výrobu betonu a také ocelové formy. Bylo nám sděleno, že ocelové formy se zde používají díky své dlouhé trvanlivosti a možnosti opakovaného použití na rozdíl od forem dřevěných, které jsou použitelné maximálně desetkrát.

Specializace výroby a produkty

Produktem výrobny Prefa PRO a.s. jsou jak dílce železobetonové tak i předepnuté - předem i dodatečně - a firma se specializuje zejména na výrobu prefabrikátů pro dopravní konstrukce, např. díly mostovky, předpjaté vazníky či svodidla. Do betonové směsi se používá cement 52,5 R (cement o pevnosti 52,5 MPa po 28 dnech s rychlým vývojem počáteční pevnosti), díky čemuž mají prefabrikáty téměř 80% své pevnosti již po necelém dnu. Jako výztuž se používají ocelové pruty nejrůznějších průměrů, dokonce až do průměru 32 mm. Hotové výrobky jsou jeřáby o nosnosti až 30 tun přepravovány na sklad prefabrikátů.

Nečekané pokračování exkurze

Jelikož nám po exkurzi zbylo trochu času, vydali jsme se podívat na zavěšenou lávku přes Labe pro pěší a cyklisty v nedalekých Čelákovicích. Ta byla zhotovena firmou Metrostav a.s. za použití segmentů mostovky vyrobených právě v Prefa PRO a.s. v Brandýse. Jde o lávku s největším rozpětím hlavního zavěšeného pole v České republice.

Plni dojmů a zážitků

Domů jsme odjížděli plni zajímavých a užitečných informací o výrobě železobetonových i předpjatých prefabrikátů i s krásnou ukázkou názorného příkladu jejich použití na lávce v Čelákovicích.

Autoři: Monika Chmelíková a Filip Landa, studenti ČVUT

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky