Zpráva o poslední přednášce tohoto pololetí

„Rozhodčí řízení"

Přednáška „Rozhodčí řízení" byla do programu přednášek a seminářů o.p. ČSSI – Praha prvního pololetí 2013 zařazena takříkajíc „nadplán", a to díky diskuzi při semináři „Stavebnictví a profesní prestiž". Diskusní příspěvek v této diskuzi, přednesený panem Prof. Ing. Milíkem Tichým, byl natolik zajímavý, že jeho autor byl požádán o rozvedení problematiky do samostatné přednášky.

Pan Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. (ČVUT – Stavební fakulta, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví; rozhodce, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR) pozvánku přijal a problematiku rozhodčího řízení přednesl ve středu dne 26. června 2013. Akce, uspořádána v rámci tzv. „technických střed" společně s o. p. ČSSI Praha a pražskou oblastí ČKAIT, se setkala s velkým zájmem členů, a kladně byly zejména hodnoceny konkrétní příklady z praxe lektora jako člena Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR.

Prezentace přednášky je k dispozici ZDE

 

připravil: Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky