Přednáška na téma

MODERNÍ TRENDY VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ

Přednáška na téma "Moderní trendy vodotěsných izolací" byla uspořádaná dne 20.03.2013 oblastní pobočkou ČSSI – Praha ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT. Odbornou úroveň garantoval pan Ing. František JURáK ze společnosti SCHOMBURG s.r.o.

Zástupce spol. SCHOMBURG dal souhlas k uveřejnění celé prezentace na stránkách ČSSI, takže pro charakteristiku přednášky uvádíme pouze hesla a tituly:

• Odkaz na normy

• Termíny a definice konstrukcí a materiálů

• Rozdělení stěrek z hlediska praxe

• Výhody a nevýhody stěrkových hydroizolací,

• Parametry správně fungujících hydroizolačních stěrek

• Izolační systémy fy. Schomburg pro spodní stavby u, pro obklady a dlažby, pro podlahy)

• oblasti použití (novostavby, rekonstrukce)

• přednosti bitumenových stěrek a jejich použití,

• dtto minerálních stěrek

• charakteristiky jednotlivých druhů a jejich použití

• Závady, (popis, příčiny, fotodokumentace)

• extrémně mechanicky a chemicky odolní izolace

• požití jílových izolací, bentonitové rohože, pásky a prášek; příklady.

 

Přednáška měla velice příznivý ohlas u zcela zaplněné přednáškové síně (přes 50 účastníků).

O.P. ČSSI – Praha i touto cestou přednášejícímu i společnosti děkuje!

 

Kompletní prezentaci zmíněné přednášky můžete shlédnout níže:

Nejen_Sterkove_izlolace_cast_1.pdf

Nejen_Sterkov_izlolace_cast_2.pdf

Nejen_Sterkove_izlolace_cast_3.pdf

Nejen_Sterkov_izlolace_zaverecna_cast.pdf

 

Ing. Jiří Hájek

březen 2013

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky