Přednáška pro odbornou veřejnost

Využití plochého skla ve stavebnictví a nové trendy ve stavebním skle

Na čtvrtek dne 13. června 2013 se pražským oblastem ČSSI a ČKAIT podařilo zajistit přednášku na téma „Využití plochého skla ve stavebnictví a nové trendy ve stavebním skle". Přednášející pan David Kelich ze společnosti Central European AGC Glass Europe rozdělil přednášku do níže uvedených kapitol:

• Výroba skla

• Izolační zaskleni

• Bezpečnost a ochrana majetku

• Ochrana před hlukem

• Protipožární odolnost

• Nové trendy

• „Zelené" produkty

• IBP úspěšné projekty

Všichni přítomní ocenili jak odbornou úroveň, tak formu přednesení i reakce lektora při diskuzi. S povděkem byl přijat i jeho souhlas se zveřejněním presentace na web stránkách ČSSI Praha - ke stažení ZDE

Výbor o.p. ČSSI – Praha tímto panu Kelichovi děkuje a poděkování předá i jeho zaměstnavateli.

 

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky