Projekt a stavba uhelné skládky pro EU Komořany

Praha  03-03-2010 

Z důvodů na straně přednášejícího byla původně plánovaná přednáška v rámci programu Klubu seniorů při ČSSI -o.p. Praha na téma " Projekt PPP pro silniční stavbu na Slovensku" přeložena na 2. pololetí.

Podařilo se ale zajistit náhradní zajímavé téma: na technické středě dne 24.2.2010 byly přítomní seznámeni s projektem, vlastní stavbou a dodávkou nové technologie zauhlování pro tepelnou elektrárnu UE Komořany.

Předmětem výstavby byla skládka uhlí s kapacitou cca 90.000 tun a související technologie dopravy uhlí. Stavba byla dokončená k 31.12.2009, je funkční a zajištuje tak nezávislost elektrárny Komořany na dodávkách uhlí (původní dodávky paliva byly možné pouze z jednoho nejistého zdroje - důl ČSA). Zpracování projektové dokumentace, výběr dodavatelů a realizace proběhla v extrémně krátkém čase 7 měsíců.

Mimořádně zdařilé bylo manažerské řízení stavby ( bez generálního projektanta a generálního dodavate) : 17 dodavatelů, pro splnění termínu zajištění dodávek paliva nechybělo 24 hodinové nasazení po dobu cca 1 měsíce.

Stavba zahrnuje prakticky všechny profese inženýrského stavitelství +technologickou dodávku dopravy uhlí. Je umístěna v prostoru bývalého dolu Washington, jehož charakteristijou je sesuvné území vlivem komorového dobývání uhlí z přelomu 19. a 20. Století. Technicky náročná byla sanace 13 nezavalených komor v hloubce 35-55 m.

Technické charakteristiky stavby:
Specielní založení hlubinných zásobníků a vyhrnovacích tunelů (mj. použity plovoucí piloty) , způsob snižování HPV v celém území během realizace nosných konstrukcí, druhé nejvyšší otevřené zastřešení v ČR o ploše 10.000 m2, řešení trubkové a pásové dopravy na střechu bloku do výšky cca 60 m.

Dále pak ojedinělé vodohospodářské řešení nakládání s vodami, podtlakový systém odvodnění střechy s využitím retenčních prostor v úžlabích zastřešení, čistírna mourových vod ze skládky, která je originálním a moderním vodohospodářským řešením pro ochranu životního prostředí.

Přednáška byla ukončena širokou diskuzí, která musela být ale (z důvodů omezeného časového limitu) předčasně ukončena. Bylo pak doporučeno, aby téma přednášky bylo zpracováno pro časopis Stavebnictví.

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky